Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Südames põleb ligimese aitamise soov

07.06.2019 | | Rubriik: Ühiskond

Konverentsil osalenud eestlased: Jana Võrk (vasakult), Janne Kütimaa, Ada Tammoja, Triin Simson, Miia Rohtmets, Anneli Tamme ja Velda Veia. Istuvad Pia Ruotsala ja Saara Kinnunen (vasakul). Erakogu

Soomes peetud kristlike nõustajate ühenduse konverentsil osalesid esmakordselt ka eestlased.

Soome kristlike nõustajate ühendus ACC (ingl k Association of Christian Counsellors Finland) korraldas märtsikuus järjekordse konverentsi Tamperes Teopoli majas (Teopol on Soome teoloogiline õppeasutus, mis kuulub vabakirikule, www.teologinenopisto.fi).
Esimene Soome ACC konverents toimus oktoobris 2005 Tamperes ning käsitles kristluse ja psühholoogia vahelisi mõjutusi, tänavune oli korraldajatele kaheksas.
Esimest korda osales Soomes korraldajana ka kristliku antropoloogia, psühholoogia ja psühhoteraapia organisatsioon EMCAPP (European Movement of Christian Anthropology, Psychology and Psychotherapy). Konverentsi teemaks oli „Suhte tähendus kristlikus antropoloogias, psühholoogias ja psühhoteraapias“.

Rikastav kogemuste jagamine
Lektoreid oli Saksamaalt, Taanist ja Soomest. Esmakordselt osales konverentsil ka grupp eestlasi. Eestlaste osavõtt sai võimalikuks EELK Perekeskuse juhataja Pia Ruotsala ja Soome ACC konverentsi korraldava meeskonna liikme Saara Kinnuneni eestvedamisel. Eestlastele oli konverentsil osalemine tasuta. Selle eest kuuluvad tänusõnad eelkõige Saarale, kellele Jumal on pannud südamele Eestis olevate kolleegidega koostöö arendamise. Reisi ja majutuse korraldamise eest aga tuleb tänada Piat.
Kohal olid ka Soome advent­kirikus töötav Pereraadio kaudu paljudele tuttavaks saanud Janne Kütimaa ning kasvatusteadlane Siiri-Liisi Kraav, kes õpib praegu Ida-Soome ülikoolis sotsiaalpedagoogika doktorantuuris.
Minule oli see aga kolmas kord osaleda Soome ACC konverentsil. Oli tõeliselt rikastav jagada kogemusi ning vahetada mõtteid emakeeles. Söögilauas sai eestlaste grupp istuda koos.
Igaüks meist on kristlik nõustaja ligimesele läbi oma kogemuste, õpitud meetodite ja kutsealaste teadmiste. Enamasti on kristlikel nõustajatel psühholoogi, sotsiaalpedagoogi, sotsiaaltöötaja, psühhoterapeudi, arsti, teoloogi või mõni muu sotsiaal-, tervishoiu- või kasvatusalane haridus.

Osalejate mõtteid
Oma kogemusi ja mõtteid möödunud konverentsist jagavad eestlased, kes pika teekonna Tamperesse ette võtsid.

Miia Rohtmets on Eestis elav soomlane, kes on olnud tegev kaubanduses. Miia eesti keel kõlab nii hästi, et raske on selle taga aimata muukeelsust. Tubli naise sooviks on õppida hingehoidu. Miia ütleb, et tema kokkupuude hingehoiuga on alles alguses. Ta lisab, et konverentsi teemad viisid teda väga sügavale endasse ja and­sid mõtlemisainet, miks on vaja armastada ning austada teisi ja ka iseennast.
Miia meenutab loengutest kuuldut: „Saad olla nõrk ja Jumal lubab seda sulle, lubab olla tema ees alasti koos oma nõrkustega – see teeb sind veelgi tugevamaks, kui julged olla täpselt nii, nagu oled.“
Miiale jäi südamesse kõlama ka andestamise teema olulisus: „Andeks andmine ei tähenda aga, et teise tegevust või sõnu peaks andestama või heaks kiitma. Lause, mille tähenduse üle mõtlesin kaua: juoksuhaudoissa ei ole ateisteja – kaevikutes pole ateiste. Nii see on – viimasel hetkel otsib igaüks, kelle poole pöörduda. Millest aga vajadus mitte uskuda?“

Velda Veia, EELK Haapsalu Perekeskuse juhataja, kiidab, et suur au ja rõõm oli kohtuda Saara Kinnuneniga. Velda lisab: „Saara on filosoofia ja riigiteaduste magister, sotsiaalpedagoog ja terapeut, paljude tuntud raamatute autor, sh eesti keeles ilmunud „Igatsus isa järele“, „Las ma olen laps“, „Leivad ühes kapis“.
Saara Kinnunen on äärmiselt soe ja armas inimene, kes võttis aega peakorraldaja ülesannete kõrval meie delegatsiooniga pikemalt rääkida ja arutada eluolu, meie tööde ja tegemiste üle kõikidel konverentsipäevadel. Konverentsiettekannetest pakkus enim huvi teoloogiadoktor Harri Koskela uurimus, mis keskendus vaimulikkusele ja vaimsele heaolule ning andestamise ja tervise seosele.“

Janne Kütimaa: „Mina olen väga rahul, et otsustasin konverentsil osaleda. Oli hea kogeda kokkutulnute vahel tekkinud sünergiat, dünaamikat ja rõõmu. Väga nautisin seda, kuidas ühislaulu kasutati „koolikellana“. Kogu atmosfäär oli inspireeriv ja edasi mõtlema julgustav, loengud huvitavad ja kasulikud. Ehk kõige rohkem puudutaski õlatunne.
Konverents oli kinnituseks, et neid, kelle südames põleb ligimese aitamise soov hingehoiu ja teraapia abil, on palju ja ühiselt saame nii mõndagi ära teha. Tore oli ka näha Taani kristliku psühhoteraapia kooli IPSICC rektorit näost näkku ja kuulda tema loengut teemal „Powerful peace“ (võimas rahu). Oli rõõmustav, et eestlased olid kohale tulnud terve laudkonna suuruse esindusega; samuti see, et ka minu enda kogudusest oli kohal inimene, kellega nüüd saame plaani pidada, kuidas oma koguduses teemasid edasi käsitleda.
Kiindumussuhet käsitleva loengu järel toimunud vestlus gruppides sai väga rikastavaks kogemuseks ja lõi hea võimaluse mitmeid osalejaid süvitsi tundma õppida. Sääraseid konverentse, kus on võimalik tutvusi luua, et kogemusi ja infot vahetada, võiks olla rohkemgi. Hea, kui tekiks tihedam võrgustik ja oleks asjaosalistega lihtsam ühendust hoida. Kui võimalus avaneb, soovin kindlasti ka järgmisel aastal osaleda.“

Ada Tammoja, Läänemaa haigla hooldustöötaja, tegevusjuhendaja ja hingehoidja: „Oli esmakordne kogemus taolisel konverentsil viibida. Muljed on head. Suurepärased lektorid. Eriti jäi mõtetesse õnnistamine, mis toimus kohe esimese päeva õhtul ja mille viis läbi ning jagas õpetust arstiteaduse doktor ning trauma psühhoterapeut Vibeke Möller Taanist. Samuti tema loeng kiindumussuhetest teisel päeval. Oli, mida ka hiljem isekeskis arutada ning leida, milline suhte iseloom mul enesel on. Muidugi mõjus ka Ulla Dahleni loeng.“
Teraapilise hingehoiu koolitaja ja superviisor dr Ulla Dahlen pidas oma loengu teemal „Eriti raskete kliendisuhete mõju terapeudile ja teraapiasuhtele. Juhtumi näitena naiste ümberlõikamine“.
Rõõm oli saada tuttavaks MTÜ Hiiumaa EELK Diakooniakeskus juhataja ja Käina koguduse diakoni Triin Simsoniga, kes jagab oma mõtteid möödunud konverentsilt: „Ettekanded ärgitasid kaasa mõtlema. Eriti jäi meelde traumakogemuse käsitlemine Ulla Dahleni poolt: kuidas raske trauma läbi teinud inimese jaoks kohal olla ja kuidas ise terapeudina terveks jääda.
Meil kristlastel on suurepärane teadmiste ja inimkäitumise mõistmise allikas – pühakiri. On vaja ise usus kasvada ja palveelus süveneda, pühakirjas antut läbimõeldult tõeks elada ja kõiges väga kohal olla. Selle kogemuse andis Vibeke Mölleri loeng õnnistamisest teraapias.
Huvitav oli ka Harri Koskela uurimus-ettekanne sellest, kuidas inimesed hindavad seost oma elukvaliteedi ja usklikkuse ning kogudusse kuulumise vahel. Lisaks ettekannetele, mis ärgitasid kaasa mõtlema, oli innustav väga vahva seltskond. Tore oli tuttavaks saada EELK Perekeskuse töötajatega ja Soomes elavate eestlastega. Südamest tänu Pia Ruotsalale ja Saara Kinnunenile võimaluse pakkumise eest konverentsist osa saada.”

* * *
Soome ACC järgmine koolitus toimub Turus 2020. aasta 23.–24. jaanuaril, millele järgneb konverents 24.–26. jaanuarini. Koolituse teema on multikultuursuse kohtamine aitamistöös, konverentsi teema „Terve meel, terve usk“. Soome ACC kutsub eestlasi osalema! Jälgige infot ajalehest Eesti Kirik. Lisainfot saab, kui kirjutate Saara Kinnunenile saarakinn@gmail.com või Anneli Tammele annelitamme@gmail.com.
Anneli Tamme,
sotsiaaltöötaja ja hingehoiuterapeut

Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! (Js 40:3a,10a)