Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Südame kõne Jumalaga

06.05.2015 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Saabuvat pühapäeva on kutsutud palvepühapäevaks, sest sel päeval kõneldakse palvetamisest. Inimese kõnet Jumalaga kutsutakse palveks ilmselt sellepärast, et enamasti tuleme Jumala ette siis, kui meil on midagi vaja ja me seda temalt palume. Kuid palve ei tähenda sugugi alati millegi palumist, vaid ka tänamist, ülistamist, nõu küsimist ehk siis õigupoolest kogu Jumala ja inimese vahelist suhtlust. Seega tähendab südame kõne Jumalaga mitte üksnes oskust paluda, vaid ka suutlikkust kuulata Jumala häält, mis kõneleb meiega.
Jumalat võime paluda, sest ristimises on meid võetud Jumala lasteks ja tema on meie taevane Isa. Inimene võib loota oma elus pere toetusele ja abile. Sel pühapäeval on emadepäev, mis kõneleb emaarmastusest. Inimlaps ei saa üles kasvada, kui tema eest ei kanta hoolt ja kui teda ei kasvatata. Emal on selles väga suur roll. Mitmed uurimused näitavad, et usuline maailmapilt tuleb inimesel kaasa ennekõike koduse kasvatuse kaudu. See tähendab, et vanemad soovivad anda lapsele peale omapoolse kaitse ka taevase Isa kaitse. Nii ristivad vanemad oma lapse ja selle läbi saab ta ka taevase Isa lapseks. Kodus õpetatud palved aitavad inimesel hilisemas elus taevaselt Isalt tuge leida. Nii annab kodune kasvatus ja ennekõike ema lapsele eluteele kaasa väärtushinnangud, mis teda kannavad läbi elu.
Kaido Soom

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)