Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Stipendiumikonkurss

25.05.2016 | | Rubriik: Teated

Herbert Kuurme mälestusfondi stipendiumi eesmärk on motiveerida noorte vaimulike enesetäiendamist ja teoloogia eriala üliõpilaste õpinguid. Stipendiumile saavad kandideerida ülikoolide usuteaduskondade üliõpilased ja usuteaduskondade lõpetanud, kes on ennast  näidanud vaimulikuna vähemalt 2–3 aastat pühendunult kohaliku koguduse tegevuses.
Välja antakse üks 650 euro suurune stipendium.
Tartu Kultuurkapitalile esitada 1. juuniks
• elektrooniline taotlus vastaval vormil (nimelise stipendiumi taotlemise e-ankeet);
• lühiessee teemal «Minu osa koguduses ja kogukonnas» (0,5–1 lk);
• võimalusel soovituskiri.
Kodulehekülg www.kultuurkapital.ee
Info: SA Tartu Kultuurkapital, tel 744 1500; kultuurkapital@raad.tartu.ee . www.kultuurkapital.ee.

Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! (Tn 9:18)