Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Sotsiaalmeedia – võimalus misjoniks

09.05.2018 | | Rubriik: Ühiskond

Soomes kaubanduskeskuse pastorina teeniv Emilia Turpeinen jagas koolitusel oma kogemust videosõnumite edastamisest Youtube’is.
2 x Kätlin Liimets

Tartus ja Tallinnas toimus koguduste töötegijatele digitaalse kommunikatsiooni koolitus, et õppida paremini kiriku sõnumit edastama sotsiaalmeedia kaudu.

Tartus Maarja koguduse majas ja Tallinnas konsistooriumi ruumides 19. ja 20. aprillil toimunud koolituse tegid Lasnamäel misjonärina töötav pastor Kai Lappalainen ja Espoo Olari koguduse vaimulik Emilia Turpeinen, keda tõlkis Tartu praostkonnas tegutsev Soome misjonär Kirsi Vimpari. Tartusse oli huvilisi kogunenud paarikümne ligi.
Kirik peab minema sinna, kus on inimesed. Statistika ütleb, et väga suur osa Eesti elanikkonnast kasutab sotsiaalmeediat, noortest lausa enam kui 90%. Seega on sotsiaalmeedia suurepärane võimalus jõuda inimesteni, kes ise kirikusse ei jõua. Nõnda laieneb misjonikäsk: „Minge ja tehke jüngriteks …“ ka sotsiaalmeediasse. Positiivse näitena tõi Kai Lappalainen peapiiskop Urmas Viilma Facebooki postitused, mille kaudu on kiriku hääl ühiskonnas oluliselt kuuldavamaks muutunud.
Kokkutulnutele tutvustati, kuidas luua digikogukonda sotsiaalmeedia kanalites. Kõne all olid Facebook, Instagram, Snapchat ja Youtube. Rõhutati, et parim viis on vastavalt oma sihtgrupile valida üks sotsiaalmeedia kanal ja seda järjepidevalt uuendada, nõnda et inimeste olulised küsimused saaksid vastuse ja kogetakse osadust. Nn netikarjane ei pea alati olema koguduse vaimulik, selle rolli saavad võtta sotsiaalmeedias end koduselt tundvad väga erinevas vanuses koguduseliikmed.
Soomes kaubanduskeskuse pastorina teeniv Emilia Turpeinen jagas koolitusel oma kogemust videosõnumite edastamisest Youtube’is (Vt Youtube’i kanalit emiliapappi). Tema 2017. aasta juulist nädalas korra avaldatud videoid on tänaseks vaadanud enam kui 24 000 huvilist. Youtube’i kaudu on ta saanud kiriku tööd tutvustada 18–24aastastele noortele täiskasvanutele, keda kirikus tihti ei kohta.
Pastor Turpeinen rõhutas, et inimesed soovivad sotsiaalmeedias näha kristlaste tavalist elu, mida edastatakse lihtsalt ja siiralt. Sotsiaalmeedia kasutamine on tema hinnangul madaldanud kiriku lävepakku, nõnda et seal tuttavaks saanud näod saavad nn kontaktisikuteks, kelle kohalolek kogudustes rajab teed otsesele suhtlemisele uute inimestega.
Kätlin Liimets

sotsmeedia42

Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. (Jh 10:11a,27–28a)