Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Sõprussuhted rikastavad ja aitavad areneda

13.06.2012 | | Rubriik: Kirikuelu

 Mõned asjad on Soome ja Eesti kirikutes sarnased, mõned erinevad.

Soome usulise hariduse andmise kogemus edendab ka meil kristlikku kasvatust, selgub samanimelise ajakirja uuest numbrist. Selle aasta Kristliku Kasvatuse esimene number keskendub suures osas naabritele ja nende kogemustele usundiõpetuse vallas. «Jagades kogeme midagi suursugust ja meeltülendavat. Meie süda rõõmustab ja enesetunne paraneb,» kirjutab juhtkirjas ajakirja kolleegiumi liige Kaisa Kirikal.
Intervjuu on ta teinud Soome Oikumeenilise Nõukogu peasekretäri Heikki Huttuneniga, kes on veendunud, et soomlastel on meilt õppida seda, kuidas vaatamata välistele raskustele kirikueluga toime tulla ning kuidas korraldada raadios ja televisioonis oikumeenilist tööd.
Oma tähelepanekuid laste- ja noortetöö tegijana Eestis jagab soomlanna Titta Hämäläinen, koguduse asutamisest Soomes Espoos aga eestlane Kenno Leier. Kümme aastat tagasi koos viie sõbra ja mõttekaaslasega vabakogudusele aluse pannud Leier ütleb: «Igas koguduses on võrratud inimesed, kui neile antakse võimalus areneda.»
250 liikmega kogudusse on kaasatud 150 last. Nipp on selles, et kogu koguduseelu käib pühapäevakooli järgi ja igale detailile pööratakse tähelepanu, kinnitab Leier. See on oluline, sest teadupärast on usuõpetus Soome koolis kohustuslik õppeaine, põhikoolis ja gümnaasiumis õpetab seda aineõpetaja.
Suur väljakutse Soomes on usuõpetuse pedagoogiline arendamine, õpetust tahetakse muuta motiveerivaks ja huvitavaks, kinnitab ajakirjas Helsingi ülikooli religioonipedagoogika professor Arto Kallioniemi. Kokkuvõtte usundiõpetuse vormidest Euroopas teeb teoloogiadoktor Olga Schihalejev.
Rita Puidet

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)