Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Sõprus on tähtsam kui paber

12.09.2012 | | Rubriik: Kirikuelu

Paljud meie kogudused sõlmisid paarkümmend aastat tagasi sõpruslepingud piiritaguste kogudustega, osa sõprussidemeid on nooremad, ent sõlmitud lepingud ei näita sidemete aktiivsust.

Räpina kogudusel on sõprusleping peale Soome Oulu Tuira ja Taani Margrethe koguduse ka La Jolla kogudusega USAs. Õpetaja Urmas Nageli sõnul said need suhted alguse 1990ndate hakul õpetaja Heino Nurga teenimise ajal, kuid kaugus jätab kahe koguduse vahelistele suhetele oma pitseri.
Tegu pole siiski pelgalt formaalse lepinguga: üksteist ära ei unustata, jõulude ajal vahetatakse kaarte, Eestisse jõuab ka toetussumma, ent silmast silma kohtutakse harva. Tõdeda tuleb, et Ameerika on liiga kaugel ja Euroopas paiknevate kogudustega on kontakti hoidmine lihtsam.
Juunis käis koguduse esindus Taanis Ålborgis sealse kiriku juubelil. Suhtlust Taanis ja Soomes asuva sõpruskogudusega hindab õpetaja Nagel heaks, käiakse ka ise võimaluste piires külas ja rikastatakse oma annetega sõprade elu.
«Igasuguseid diplomeid ma ei salli, püüame külalisi hästi vastu võtta ja nende elu huvitavaks teha, sellesse vürtsi tuua, see on meiepoolne tänu,» kinnitab Urmas Nagel ja arvab, et kogudus on temaga ühte meelt.

Enamik annetajaist mittekristlased
Hoopis erilises olukorras on Tallinna Peeteli kogudus, kellel ametlikult sõlmitud leping kolme kogudusega, kusjuures ka Nissi kogudusega. Sõpru aga on tal, arvan, vast kõige rohkem.
Koguduse juhatuse esimees Mati Sinisaar pakub aktiivsete koguduste ja organisatsioonide, kellega tihedad sidemed kestnud üle kümne aasta, arvuks paarikümmet. Vähem aktiivseid suhteid on poolesaja kandis. Oma osa on siin koguduse juurde loodud mittetulundusühingul ehk sotsiaalkeskusel, mis toimib põhiliselt annetuste toel.
«Sõprus peab tekkima ja kestma ilma vormistamata. Meil on palju sõpru luterlaste, baptistide, vabakirikute ja vennastekoguduste liikmete hulgas, aga meie töö heaks annetajatest on 90% mitte­kristlased,» rõhutab Sinisaar. Suurim tänu on vastutasuks see, kui raske saatusega lastest kasvavad tublid kodanikud.
Sel suvel korraldati sõprade abiga Peeteli sotsiaalkeskuse lastele üheksa laagrit ja remonditi laste eluruumid, sealjuures vahetati välja kogu mööbel. «Sõprade meeletu töö ja tohutu armastus on see, mis aitab meil toimida,» ütleb Mati Sinisaar.

Olulised on isiklikud kontaktid
Narva kogudus on sõlminud lepingu kaheksa Soome kogudusega ja Puškini kogudusega Peterburi lähedal. Sisuline töö toimub Soome kogudustest peamiselt Askolaga, kes koordineerib ingeri töögrupi tegevust.
Sõpruski tekkis kümme aastat tagasi olukorras, kus soomlased külastasid Ingerimaal Kolpino kogudust ja Eesti kaudu tagasi Soome sõites peatusid Narvas. Kogudus on saanud väikseid annetusi pühapäevakooli ja diakooniatöö heaks.
Sama pikaks hindab koguduse organist Tuuliki Jürjo suhteid Puškini kogudusega, kus Vladimir Batuhtin on kümme aastat pidanud soomekeelseid teenistusi. Nüüd on Batuhtin tulnud Ingeri kirikust üle meie kirikusse ja teenib Narvas abiõpetajana.
Soojad sidemed on aga ka näiteks Peterburi Maria ja Gattšina kogudusega, kus aeg-ajalt esinemas käiakse. «Olulised on isiklikud kontaktid,» hindab Tuuliki Jürjo sõprussuhteid.
Rita Puidet

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)