Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Soovist pärandada lastele esivanemate tarkus

14.10.2020 | | Rubriik: Persoon kaasajast
Kiriku nimel annab Peep Mühlsile Tallinna toomkirikus üle EELK Teeneteristi III järgu ordeni peapiiskop Urmas Viilma. Egle Viilma.

Et segasest ajast võib lõigata ülesehitavat kasu, seda teab hästi iseenda kogemustest Peep Mühls. 

Kirik tänab teda EELK Teene­teristi III järgu ordeniga Tal­lin­na toomkooli arengu toe­ta­mise eest.

Kui noorem perepoeg Erik jõudis 2011. aastal kooli­minekuikka, liikusid üle Tal­lin­na haridusmaastiku uued tuuled, sest üldharidust re­gu­­leeriv seadusandlus oli muu­tunud. „Toona närve­söövana tundunud aeg oli tagantjärele vaadates kui Looja kingitus, sest avanes võimalus uue, kristliku erakooli rajamiseks,“ arutleb kahe poja isa, Tallinna Püha Vaimu koguduse nõu­ko­gu liige Peep Mühls, kes kuu­lub Tallinna toomkooli rajamise meeskonda ning on lapsevanemana osalenud ak­tiivselt kooli arenduses. 

Ta meenutab, kuidas too­nase toomkoguduse õpe­taja Urmas Viilma eesistumisel käidi koos, et panna paika koo­li tegevuspõhimõtted. Tunde kest­nud arutelude eesmärgiks oli tõsta tuhast Eesti vanimaid õppeasutusi ja muuta see XXI sajandisse sobivaks kristlikuks kooliks: „Tänapäeva üle­ilmas­tumise tingimustes, pseudo-poliitkorrektsuse ja muus ajalikus virvarris on eluliselt tähtis, kui saame oma lastele pärandada esi­vanemate tarkust ning elu põhi­väärtusi.“

Toomkooli direktori Egle Viilma sõnul oli Peep Mühls lastevanemate seas üks suu­remaid initsiaatoreid, kel­le lennukatest ideedest sün­dis mõnigi traditsiooniks kuju­ne­nud ettevõtmine: „Kõik ühek­sa aastat, kui tema poeg toomkoolis õppis, oli Peep lastevanematepoolseid init­siaatoreid, olles kolleegiumi liige, juubelikomisjoni juht, erinevate töörühmade alga­taja­liige jne.“

Liina Raudvassar

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)