Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Soosinguajad

08.08.2012 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Saabuv pühapäev jääb lähestikku Jeruusalemma templi hävitamise päevaga, mis on 10. augustil.
Kui elus läheb kõik väga hästi, siis võime sageli mõelda, et oleme ise oma õnne sepad. Ometi ei sõltu kõik sugugi meist endist. Seda märkame siis, kui eluteele tuleb raskusi ja probleeme. Siis on hea, kui inimene võib mõelda Jumala peale ja tema poole palves pöörduda. Elu keerulistes olukordades tuleb kuulata Jumala häält.
Meie rahva taasiseseisvumisprotsess on imeline näide sellest, kuidas kriisis olles tulid inimesed kirikusse ja kuidas Jumal kuulis neid palveid ning Eesti sai jälle vabaks ilma verevalamiseta. Jumal teeb imetegusid, kui pöördume tema poole. Nii võime ka isikliku elu murdepunktides paluda Issandat ja saada kirikust pühade talituste kaudu tuge.
Sageli takistab omaenda võimetele, inimtarkusele ja oma eristaatusele lootmine neis keerulistes olukordades Jumala hääle kuulda võtmist ja tema kutse järgimist. Samas oma jõu varal ei suuda me sageli asju muuta.
Soosingu- ehk meeleparandusaja kohta kehtib sõna: «Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks» (Hb 3:15). Jumal kutsub meid raskustes pöörduma tema poole. Ütleb ju pühakiri: ««Ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud sind päästepäeval.» Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev!»(2Kr 6:2)
Kaido Soom

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks. (Ps 33:12)