Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Soosinguajad

20.08.2014 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Jumala oma rahva ajalugu näitab, et elus on aegu, mil inimene ja kogukond seisavad eriliste otsustamiste ja valikute ees. Nii näiteks oli eesti rahva jaoks oluline päev 20. august 1991, mil parlamendi kohuseid täitev Eesti Vabariigi Ülemnõukogu võttis vastu otsuse, et Eesti ei kuulu enam NSV Liitu ja on iseseisev vabariik. See oli oluline pöördepunkt meie rahva jaoks. Eesti oli iseseisvunud.
Mõeldes sellele päevale võime olla Jumalale tänulikud. Kuigi sageli nuriseme ja näeme kõike seda, mis võiks paremini olla, siis vaadates teiste samas olukorras olnud riikide peale, peaksime pigemini olema tänulikud. Meil on iseseisvus, sõnavabadus, mõttevabadus ja usuvabadus. Need on väärtused, mille olemasolu ei saa alahinnata. Tegu on Jumala kingitud soosinguajaga. Küsimus on selles, kuidas kasutame meile kingitud vabadust. Kas peame meeles vabaduse kinkijat? Kirik võib tänases Eestis oma sõnumit kuulutada. Milline on meie sõnum?
Sarnases ajas oli ka Jeesuse-aegne Iisraeli rahvas. Ka nemad seisid valikute ees: kas võtta Kristus vastu või lükata Jumalast saadetud Päästja tagasi. Igal valikul on tagajärjed. Nii seisab saabuv pühapäev lähestikku Jeruusalemma templi hävitamise päevaga. Sellele sündmusele viitab pühapäeva vanakiriklik evangeelium. Soosinguaeg on hea aeg ja kutsub meid tegema elus valikuid, mis annavad meile turvalise tuleviku.
Kaido Soom

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)