Slava Ukraine
Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Soosinguajad

24.08.2011 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Saabuv pühapäev jääb lähestikku Jeruusalemma templi hävitamise päevaga, milleks on juutliku pärimuse järgi aabkuu 9. päev. Sellele sündmusele viitavad pühapäeva evangeeliumitekstid. Kristlikes kalendrites on Jeruusalemma hävitamise mälestuspäev 10. august.
Jumala oma rahva ajalugu näitab, et elus on aegu, mil inimene ja kogukond seisavad eriliste otsustamiste ja valikute ees. Sageli takistab omaenda võimetele, inimtarkusele ja oma eristaatusele lootmine neis olukordades Jumala hääle kuulda võtmist ja tema kutse järgimist. Soosingu- ehk meeleparandusaja kohta kehtib sõna: Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks (Hb 3:15).
Jeesus ütleb «Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka» (Mk 16:16). Seega on kohtupäeval otsustajaks inimese usk ja ristimine. Meie jaoks on praegune aeg soosinguaeg. Kristus kutsub kõiki inimesi end järgima ja annab igaühele võimaluse tema poole pöörduda ning eluteele astuda.
Me keegi ei tea, kaua see aeg kestab. Pühakiri kõneleb, kuidas maailma lõpul tuleb Kristus tagasi maailma kohtumõistjana. Siis on hilja meelt parandada. Jumal saatis oma Poja siia maailma, et anda meile võimalus pääseda hukatusest. Nüüd on selleks veel võimalus ja seda on arukas kasutada.
Kaido Soom

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust!  (Ps 66:20)