Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Soosinguajad

03.08.2010 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Saabuv pühapäev jääb lähestikku Jeruusalemma templi hävitamise päevaga. Kristlikes kalendrites on Jeruusalemma hävituspäev 10. augustil. Jumala valitud rahva ajalugu näitab, et elus on aegu, mil inimene ja kogukond seisavad eriliste otsustamiste ja valikute ees. Nendest valikutest sõltub meie saatus, igal valikul on oma tagajärg. Valed valikud võivad tuua kaasa probleeme ja viia meid kõrvale õigest eluteest. Kui inimene õigelt teelt eksib, siis Jumal annab võimaluse tagasi pöörduda.
Kristus kandis ristil meie patud ja Temale lootes võime saada kõik eksimused andeks. Ta kutsub meid muutma oma elu ja leidma õiget eluteed. Soosinguaeg tähendabki seda, et Jumal annab inimesele uue võimaluse pöörduda Tema poole. On ju Jumala-poolne soosing see, kui me saame valed teed ja teod andeks ning võime oma elu muuta paremaks ja leida sihi. Kuid neid võimalusi ei tule sugugi lõpmatult palju. Seepärast tasub kuulata Jumala kutset ja Tema häält järgida ning astuda eluteele, millel on õige siht.
Õiged valikud annavad inimese ellu rahulolu ja turvatunde. Usk ja side Jumalaga on elu kandvaks jõuks. Elus võib olla ka õigete valikute tegemise korral raskusi, kuid need on alati Jumala abiga ületatavad. Seepärast tasub kasutada praegust soosingu- ehk meeleparandusaega Jumala poole pöördumiseks.
Kaido Soom  

Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis juba olemas – see on Jeesus Kristus! (1Kr 3:11)