Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Soome ühiskonnas on luterlus oluline mõjutaja

16.11.2016 | | Rubriik: Kirikuelu

Luterlus on osa soomlase identiteedist. Pildil Kerimäe kirik, mis on maailma suurim puukirik ja mahutab istuma 3000 inimest. Internet

Soomes ilmus luterliku kiriku teabekeskuse välja antud nelja aasta (2012–2015) tegevuse analüüs, mis osutab, et luterlus on Soomes ja soomlaste seas olulisel kohal.

Analüüs osutab, et umbes kolmandikku soomlastest võib pidada maailmavaateliselt selgelt luterlasteks ja seda sõltumata nende kiriklikust aktiivsusest. Luterlus tuleb esile ennekõike soomlaste väärtushinnangutes.
Analüüsi kohaselt on soomlased tugevalt kogukondlikud ning rõhutavad üldist heaolu, teise inimese toetamist, tööd kutsumuse täitjana ning laste kasvatamise olulisust.
End luterlastena määratlenud inimeste jaoks on olulisel kohal heategevus ja ligimese aitamine, milleks annavad motivatsiooni nii kodaniku kui kristlase vastutustunne. Näiteks annetavad luterliku väärtusmaailmaga inimesed heategevuseks umbes 250 eurot aastas, sellal kui muude soomlaste panus heategevusse on 150 eurot aastas.
Soomlased suhtuvad positiivselt sellesse, et kirik paistab ühiskonnas silma. Eriti hinnatakse seda, et kirik tegutseb inimeste toetamiseks ja soomlastele tähtsa traditsiooni kandmiseks. Kolmveerand soomlastest ootab, et kirik seisaks ühiskonnas elu hammasrataste vahele jäänute eest ja kannaks hoolt perede eest.
Soomlased annavad kirikule tugeva mandaadi kõnelemiseks ühiskondlikus diskussioonis. Inimesed ootavad, et kirik tooks esile ühiskonna väärtusi. Samas tuli esile ka kriitikat. Üllataval kombel on kiriku suhtes kõige kriitilisemad just väikse sissetulekuga inimesed, üliõpilased ja töötud, kes on pettunud ühiskonna institutsioonides ja seeläbi ka kirikus.
Soomlased väärtustavad uurimuse kohaselt kirikupühi ja koolide kristlikke traditsioone. Kui Soome ühiskonnas on olnud diskussioon, kas koolis võib laulda kristliku sisuga laulu (suvivirsi), siis uuring osutas, et 85% soomlastest suhtus selle kristliku laulu laulmisse positiivselt. Samuti suhtusid soomlased toetavalt haigla-, vangla- ja sõjaväevaimulikesse.
Soome luterliku kiriku teabe­keskuse pressiteadet refereeris
Kaido Soom

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. (Sk 4:6)