Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Soome kirikuvalitsus toetab Tartu Maarja kiriku taastamist

16.05.2018 | | Rubriik: Kirikuelu

taastam TartuMaarja_ kirikuSoome Evangeelne Luterlik Kirik otsustas piiskoppide koosolekul 10. aprillil toetada Tartu Maarja kiriku taastamist 50 000 euroga.

EELK konsistoorium, soovides aidata kaasa Maarja kiriku taastamisele, esitas Soome kirikuvalitsusele taotluse käesoleva aasta alguses. Taotluse põhisõnum oli, et Tartu Maarja kiriku jaoks ei ole siiani lõppenud nõukogude repressioonide aeg ning Eesti laulupeo häll on väga kehvas seisus.
Tartu Maarja koguduse juhatuse esimees Lea Saar ütleb: „Ajaloost näeme, et Tartu Maarja kirikul on olnud eestlastega samad rõõmu- ja kannatuspäevad. Palju sarnast leiame ka eesti ja soome rahva lugudest. Oleme Soome kirikuvalitsusele tänulikud selle mõistmise ja toetuse eest! Juba on ka mitmed Soome kogudused kogunud isiklikul initsiatiivil annetusi Tartu Maarja kiriku taastamise heaks. Samuti on laulupeo hälli saatus südamelähedane väliseesti kogukonnale ning väga paljudele Eestimaa inimestele ja ettevõtetele. Tartu Maarja koguduse nimel palun teil kõigil võtta vastu meie südamlik tänu! Olla võimalusterohkel XXI sajandil kirikuehitaja – see on suur privileeg.“

Igaühel on võimalus olla kirikuehitaja
Sel aastal alustab Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus kiriku vundamenditöödega. Esimesel võimalusel, pärast uute vundamendijooniste saabumist, alustab sihtasutus hanke ettevalmistamisega. Vundamenditöödeks on sihtasutusel raha olemas.
Teise etapina ehitatakse välja Maarja kiriku torn. Torni püstitamise ligikaudne maksumus on 1 miljon eurot. Sihtasutus pöördub isiklikult mitme edumeelse ettevõtja poole palvega toetada kirikutorni püstitamist. Juba on meiega liitunud esimene ettevõtja. Kutsume üles ettevõtjaid, kes ei ole kutset koostööks saanud, aga sooviksid kaasa aidata, meiega ise ühendust võtma.
Tartu Maarja Kiriku SA kogub sihtotstarbelisi annetusi kiriku taastamiseks. Nimelise annetuse saab teha sihtasutuse Swedbanki kontole EE132200221021269201. Maarja kiriku taastamisele annetuste kogumiseks on avatud ka annetustelefonid. Anonüümse annetuse saab teha telefonitsi: helistades 900 1842 annetad 5 eurot, 900 1941 – annetad 10 eurot, 900 2019 – annetad 50 eurot.

Kirik kui usu-, vaimuelu- ja kogukonnakeskus
19. sajandi keskel oli Maarja kirik ja kogudus Tartu ainus eestlaste kogudus. 1857–1885 oli koguduse õpetaja praost ja kirikunõunik dr Adalbert Hugo Willigerode. Tema ajal oli Maarja kirik XIX sajandi ärkamisaja üheks keskuseks. 17. juunil 1869 (vkj) toimus üldlaulupeo ühendkoori esimene kokkulaulmine ja peaproov just Tartu Maarja kirikus. Maarja kiriku tornist hüüdsid Väägvere pasunakoori helid ka laulupeo avatuks.
Kirik sai tegutseda pool aastat vähem kui 100 aastat. Teise maailmasõja ajal, 12. juulil 1941 pommitasid Nõukogude väed Tartut.
Eesti riigi taasiseseisvudes alustas kogudus kirikuhoone tagasinõudmist ning lõpuks 2008. aastal saigi hoone tagasi, kuid sporti tehti selles veel aasta jagu pärast seda. Juba enne, 2003. aastal, lõid Tartu Maarja kogudus ja Tartu praostkond Tartu Maarja Kiriku SA, mille eesmärgiks sai taastada Tartu Maarja kirik.
Aadressil Pepleri 1 asuva Maarja kiriku välisilme taastatakse endisel kujul. Siselahendus on modernne ja võimaldab lisaks koguduse jumalateenistuslikule tegevusele pakkuda pinda ka ajalooväljapanekule ja näitustele. Kirikuhoones on ruumid konverentsideks, laulatuste vastuvõttudeks, peielaudadeks, ringi- ja huvitegevuseks, laste- ja noortetööks, kogukonna kooskäimiseks, kontsertideks, plaadiesitlusteks jne. Kirikuhoones leiavad koha ka kolumbaarium ja väljarentimiseks mõeldud büroopinnad. Kirikuhoonesse ehitatakse kontsert­orel.
Tänavu algavad kiriku vundamenditööd, sh kirikusaali põranda lammutamine, süvistamine ja vundamentide valutööde tegemine. Ette hakatakse valmistama ka torni püstitamist.
Kirikuhoone majandamiseks pärast taastamist on koostatud äriplaan. Kirikuhoone kommunaalmaksete tasumiseks alustab Tartu Maarja Kiriku SA äritegevust, mis hõlmab muu hulgas ruumide rentimist.
Silvia Leiaru,
Tartu Maarja Kiriku SA juhataja

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)