Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Sõna sai lihaks

21.12.2011 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Alates pattulangemisest olid inimesed oodanud Päästjat. Jumala saadetud Vabastaja pidi aitama inimesel jõuda Jumalale lähemale, lepitama Jumala viha ja karistuse. Jumala rahvas pidi pääsema.
Lunastajat ootas rahvas põlvest põlve. Loeti Päästja tulemisest kõnelevaid kirjakohti, nagu näiteks Jesaja kirjutas: «Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst. Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle.» Imelist last oodati, kuid paljud inimpõlved pidid surema, ilma et nad oleks näinud tõotatud Päästjat. Samas ootus ei kadunud ja lootus ei hävinud. Sõna Päästjast püsis ja levis.
Jõuluööl sündis ime. Jumala sõnas ennustatu täitus: sündis laps, kes oli inimkonna Päästja. Kristus oli samaaegselt Jumal ja inimene. Inimesena mõistab ta meid ja Jumalana suudab ta aidata. Nii ongi Kristus Imeline Nõuandja, andes inimesele nõu, tuge ja abi. Ta on Vägev Jumal, aidates iga abivajajat ja surres patuste eest. Jee­sus on Igavene Isa, tulles Jumala Pojana taevase Isa juurest. Issand on Rahuvürst, tulles rahu­toomise eesmärkidel. Vagade ootused täitusid Jee­suses. Seda tõendas nii maailma Päästja imeline sündimine, tema hilisem elu kui ka surm ja ülestõusmine. Sõna oli saanud lihaks ja me võime selle üle oma elus rõõmustada ja temale loota.
Kaido Soom

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)