Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Sõna on valijatel

01.03.2019 | | Rubriik: Ühiskond

Eesti Kirik küsib:
1. Miks on (või ei ole) teie jaoks oluline valimistel osaleda?
2. Millistest üldistest põhimõtetest lähtute oma valimisotsuse langetamisel?

rolandkaroRoland Karo, Tartu ülikooli usuteaduskonna lektor:
1. Mis puutub valimistel osalemisse, siis – muidugi tuleb osaleda! Ma ei näe mingit õigustust oma hääle vabatahtlikult kaotsilaskmisele olukorras, kus enamikul meist on Eesti elu ja selle tulevikuväljavaadete kohta arusaam olemas. Tõsi, arvatavasti ei suuda ükski väljakäidud valimisprogramm väljendada ja kanda kõiki konkreetse valija ootusi, aga kasvõi välistamismeetodil peaks igaühel olema võimalik teha oma informeeritud valik.
2. Olen üks neist valijaist, kes teeb oma otsuse maailmavaateliselt aluselt. See tähendab, et lähtun parteid kandvast alusideoloogiast ning jätan konkreetsed nimed ja ka valimislubadused tagaplaanile või üldse mängust välja. Kuivõrd olen parempoolne ja samas liberaalsete vaadetega, siis sellega ongi valik sisuliselt tehtud. Mis ei tähenda, et ma nõustuksin paljude selle partei poolt tehtud päevapoliitiliste otsustega. Samuti olen sügavalt häiritud tõsiasjast, et oma valimispropagandas käsitleb see partei (ja mitte ainult see!) valijat idioodina, kes pole võimeline aru saama muust kui (katteta) rahalistest lubadustest.

einike-pilliEinike Pilli, kõrgema usuteadusliku seminari rektor:
1. Käin alati valimas. Selleks on vähemalt kaks põhjust. Valimisõigus ja -vabadus ei ole sugugi alati olnud enesestmõistetav. Mäletan oma vanavanemaid, kes nõukogude ajal püüdsid parima teoloogilise arusaama järgi elada kristlastena okupeeritud riigis. Nad õpetasid mindki, et tuleb olla allaheitlik valitsejatele ja seepärast käisid nad ka valimas. Nüüd on minul aastaid olnud võimalus osaleda demokraatlikel valimistel. See on nii võimalus kui vastutus. Teiseks tahan parimat meie riigile. Vabakirikliku teoloogia kandjana ei usu ma, et ilmalikus riigis peaks kehtestama vaimulikke seadusi. Aga nii palju kui võimalik tuleb püüelda targa hoiakuga valitsejate poole, keda tunneb ära ühiskonna kõigi osade eest seismisest, alandlikust kuulamis- ja õppimisvõimest, oma tegude eest vastutamisest ja ettevõtlikust tegutsemisest.
2. Mul on mõned põhimõtted.
• Toetan ettevõtlikkuse julgustamise ja sotsiaalse heaolu tagamise tasakaalu. Kui ühegi erakonna puhul mõlemat ei saa, vaatan, et kogu tervik ei läheks liiga tugevalt ühele poole kaldu, ja püüan oma häälega tasakaalu lisada.
• See, kuidas meie riigist ja inimestest räägitakse, on sama oluline kui see, mida lubatakse. Seepärast ei vali ma neid, kes käituvad inetult, halvustavad teisi. On ainult aja küsimus, millal ühiskonna ühe grupi halvakspanust võib saada kristlaste tagakius. Igasugune surve on demokraatiale ohtlik.
• Samas ei arva ma, et kõike peaks lubama. Oleme eestlastena alati olnud elutervelt skeptilised igasuguste mujalt tulevate nõudmiste suhtes. Seda talupoja ja -tüdruku mõtlemist hindan väga. Meil on hea riik, mida tasub hoida!
• Annan oma hääle inimeste poolt, kes on ka väljaspool poliitikat midagi korda saatnud. Tegemine, arvamine ja vastutamine peavad olema tasakaalus.

Kuidas valida

Täna on viimane päev, mil on võimalik eelhääletada oma elukohajärgses valimisjaoskonnas või interneti teel. Jaoskonnad on täna avatud kl 12–20 ja internetihääletus lõpeb kl 18. Valimispäeval, 3. märtsil saab hääletada elukohajärgses valimisjaoskonnas kl 9–20. Valima minnes tuleb kaasa võtta fotoga isikut tõendav dokument, näiteks ID-kaart, pass või juhiluba.
Mõjuvatel põhjustel, näiteks transpordivõimaluste puudumise, raske tervisliku seisundi, kõrge ea või keeruliste teeolude korral, on võimalik taotleda hääletamist kodus.
Selleks tuleb elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) või jaoskonnakomisjonile esitada valimispäeval kuni kella 14ni kirjalik taotlus. Selles peab olema märgitud valija nimi, isikukood, aadress, sidevahendi number ja kodus hääletamise põhjus.
Allikas: vabariigi valimiskomisjon

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)