Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Sõduritel oma netikabel

20.05.2020 | | Rubriik: Kirikuelu, Ühiskond
Välimissa, mille kaplan Peeter Paenurm pidas Kevadtormi raames, on järelvaadatav sotsiaalmeedias Facebooki leheküljel „Tapa sõdurikabel“. Marina Loštšina.

Sarnaselt mitmete kogudusevaimulikega ning üldkiriklike algatustega avas ka sõjaväevaimulik Peeter Paenurm eriolukorra ajal Facebookis lehekülje „Tapa sõdurikabel“, mis liidab kaitseväelased kirstlikku osadusse.

„Kriis pani otsima uusi lahendusi ka kaitseväe oludes. Suurel nädalal seisin küsimuse ees, kuidas pühade teenistusi piirangute tingimustes pidada. Koguduseõpetajate head interneti kasutamise näited innustasid mindki tegutsema. Taipasin, et kui on olemas nutitelefon, siis sellega saab juba palju ära teha. Küsisin oma brigaadiülemalt, kas võin luua Facebookis kaplani lehekülje pühade teemade ja sõnumite jagamiseks. Ülem toetas väga minu plaani, vanemkaplan andis oma õnnistuse ja nii see netikabel sündiski. 

Mõtlesin algul, et paneks nimeks „Tapa kaplan“ või „Brigaadi kaplan“. Aga esimene variant meenutas nõukaaegset kohaliku lehe vaimukat nime „Tapa kommunist“ ja teine variant oli liiga ambitsioonikas. Pealegi ei ole minu isik või amet peamine. Sõjaväelinnakus ei ole oma kogudust, kuid on hubane sõdurikabel, kuhu saab tulla teenistusele või üksi mõtisklema-palvetama. Kabeli uksed ei ole kunagi lukus. Nüüd saab kabeli tegevusest osa ka üle interneti,“ räägib 1. jalaväebrigaadi kap­lan Peeter Paenurm oma ettevõtmisest. 

Ülestõusmispühadeks loodud lehekülg on tänini aktiivselt üleval: „Olulisim asi, mida pidin otsustama, oli, et kas ja millega suudan lehekülge regulaarselt värskendada. Ei ole ju mõeldav, et seal on vaid üks-kaks teenistust, vaid on päris loomulik, et see leiab igal nädalal täiustamist. Olen lahendanud küsimuse nii, et laen üles kaitseväemissasid, teemaga seotud kohtumisi, mõtisklusi, aga ka päevakajalisi pöördumisi ning sündmuste ülevaateid.“

Esmaseks sooviks oli luua lehekülje vahendusel avar võimalus osa saada kaitseväe jumalateenistustest. Kapten Paenurm vahendab, et sõjaväeteenistus erineb natuke tavapärasest jumalateenistusest: „Reeglina on see lühem – kaitseväes peab kõik kindlates ajaraamides olema. Sõnumi sisu peab võib-olla pisut lihtsamalt ning selgemini väljendama. Peab arvestama, et „kirikulised“ pole kõik kiriku liikmed, kiriku traditsioonidega tuttavad. Tuleb silmas pidada oikumeenilist printsiipi. Eks teemade ja näidete osas arvestab kaplan ka sõjaväelist tausta.“ 

Viimaseks postituseks on välijumalateenistuse otsesalvestus kaitseväe treeningõppuselt. Teenistuse taustahelidena jõuab vaatajani kevadine linnulaul, samuti Briti soomukite liikumisest tekkinud müra. Enne teenistuse algust selgitab Paenurm, et nii nagu kirikus, paljastatakse ka välimissal pea ning kõigi soovijate jaoks kaetakse kokkupandaval välialtaril armulaud. Sõduripalves sõnastati soov, et Jumal ise aitaks täita kohust julge südame ja rõõmsa meelega ning annaks ustavust ülesandeks, mille kaitseväelane oma riigilt on saanud.

Veel kirjutab kaplan Paenurm „Tapa sõdurikabeli“ leheküljel, et 11. mail algaval nädalal saavad eelmise aasta suvel ja sügisel teenistust alustanud ajateenijad reservi. „Ees on nädal oma relvade ja varustuse hoolduseks. /…/ Loodame ja palvetame, et päris lahingute jaoks meie varustust kunagi laost välja võtma ei pea,“ nimetab Paenurm, avaldades lootust, et reservi arvatutega kohtutakse kordusõppustel elu erinevatel etappidel.

Liina Raudvassar

Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud! (2Kr 5:17)