Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Siseministeeriumi usuasjade osakonna täiendav info

01.04.2020 | | Rubriik: Teated

Eriolukorra ajal piiratakse inimeste liikumisvabadust. Palun kirikutel arvestada sellega, et valitsuse korralduse alusel (24. märtsist) tuleb sel aastal ära jätta ülestõusmispühade ajal seni toimunud ristikäigud ja öised teenistused. Koguduse liikmetele tavapärasteks jumalateenistusteks on pühakojad tõepoolest suletud.

Kui tegemist on maksimaalselt piiratud osalusega (sh ka rohkem kui kaks inimest) teenistuse ülekande lindistusega, siis on see ametiülesannete täitmine ja sel juhul on mõistlikkuse aspektist lähtudes nende inimeste viibimine kirikuruumis/pühakojas aktsepteeritav.

Ettevaatus- ja ohutusabinõud tuleb igal juhul tarvitusele võtta – s.t võimalusel jälgida vahemaad ja esmalt olla veendunud, et selles ruumis olevatel inimestel ei esine haiguse sümptomeid.

Ilmo Au

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)