Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Sinu Kuningas tuleb kirkuses

06.12.2017 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Olen sageli seisatanud maailma lõpu stseene kujutavate maalide ees ja mõelnud nendele tunnetele, mida kunstnik on püüdnud edasi anda. Nendel maalidel on keskmes trooniv Kristus, kes on tulnud maailma valitsejana tagasi ja kelle käes on kogu meelevald. Ta otsustab, kes pääseb igavesse ellu ja kes mitte. Nii palju tundeid ja küsimusi on nendes maalides. Osa inimestest tunneb seal rõõmu pääsemisest, teine osa võitleb, et mitte hukkuda, kolmas osa on juba langenud. Maali ees seisataja mõtleb paratamatult vaid ühele: mis saab minust sel päeval, kui Issand oma kirikuses tuleb?
Jumalalaps ei pea seda päeva, mil Kuningas kirikuses tuleb, sugugi kartma, vaid otse vastupidi, seda päeva on aastasadu oodatud, sest siis näeme seda, millesse praeguses elus saame vaid uskuda. Nii laulame advendilaulus: „Me ootame Sind, Jeesus Krist, kes istud taevatroonil! Me ihkame Su ilmumist, mil ehid aukroonil“.
Kui meile tuleb külalisi, siis on loomulik, et valmistume nende tulemiseks: katame laua, koristame toad. Nii on loomulik, et mõeldes kirkuses tulevale Issandale valmistume tema tulemiseks. Advendiaeg on meeleparandusaeg, see on ettevalmistusaeg Kristuse taastulemiseks. Meie praeguse elu valikutest sõltub see, millised tunded on meil Issanda taastulemisel. Teda nüüd järgides võime siis tunda rõõmu.
Kaido Soom

Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! (Mt 11:28)