Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Sinu Kuningas tuleb kirkuses

02.12.2015 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Jõulude ajal tähistame Jeesuse esimest tulemist siia maailma. Ta tuli siis väikese lapsena ning vajas inimeste tuge ja hoolitsust, kuid samal ajal oli ta ka tõeline Jumal. Kristuse elu näitas, et ta oli nii tõeline Jumal kui tõeline inimene. Oma surmaga lunastas ta inimesed ja läks Isa juurde taevasse.
Nüüd aga kõneleb pühakiri Kristuse tagasitulemisest. Siis ei tule ta enam mitte väikese lapsena, vaid hoopis kuningana, kohtumõistjana, kes otsustab nii iga inimese kui ka kogu maailma saatuse üle. Sellele päevale mõeldes peaks inimene mõtlema, kuidas ta on selleks kõigeks valmis. Kas oleme valmis astuma Issanda ette ja aru andma oma elust ja valikutest?
Kui inimene elab Issanda nimesse uskudes ja järgib Jumala tahet, siis ta ei pea seda päeva kartma, sest Kristus on tema lunastanud ja tema patud andeks andnud ning talle on avatud tee igavesse ellu taevariigis. Kristlased on vastupidi maailmale, kus tuntakse lõpu ees paanilist hirmu, Kristuse taastuleku päeva hoopis oodanud, sest see tähendab usklikule selle nägemist, millesse siin maailmas on vaid usutud.
Kristuse kuningana tulemine tähendab usuliste lootuste täitumist. Issanda taastulemine tähendab kristlasele lootust ja rõõmu. Ometi on arukas end selle päeva jaoks valmis seada ning elada oma elu usus ja järgida Issanda teed.
Kaido Soom

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)