Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Sinu Kuningas tuleb kirkuses

04.12.2019 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Käesoleva maailma lõpuaegadest rääkides ütles Jeesus jüngritele: „Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!“ (Lk 21:28).
Üles tõstetud pilk tähistab kristlikku lootust. Seal, kus paljud jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, innustatakse Jumala rahvast vaatama kõrgemale ja kaugemale.
Koos Vana Testamendi laulikuga tohime öelda: „Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust tuleb mulle abi? Abi tuleb mulle Issanda käest, kes on teinud taeva ja maa“ (Ps 121:1–2).
Lisaks sellele, et hirm tuleviku eest võib suruda meie pea norgu, teeb seda ka patt. Kain, kes haudus kurje plaane oma venna Aabeli vastu, lõi pilgu maha. Jumal aga ütles talle: „Mispärast sa vihastud? Ja mispärast sa pilgu maha lööd? Eks ole: kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud üles? Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind“ (1Ms 4:6–7).
Ahastuse ja nõutuse keskel tohime lootusrikka pilgu üles tõsta vaid siis, kui ootame kuningate Kuningat lepitatud südamega. Seal, kus inimest täidab Jumala halastus, on tõepoolest põhjust oodata Kristust kui lunastajat. Siis ei pea me häbenedes peitma silmi Issanda kirkuse eest, vaid võime kartuseta vaadata tema palge pühadust.
Marek Roots

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)