Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Sinodil küsiti: kuidas edasi?

10.06.2009 | | Rubriik: Kirikuelu

USA Esimese ja Chicago praostkonna sinod peeti tänavu Best Westerni hotellis Rockville’is Marylandis.
Mõlemad praostkonnad tegid ära ühise suure ettevalmistava töö sinodi õnnestumiseks. Sinod algas palvega, mille pidas abipraost Hendrik Laur. Järgnesid mõlema praostkonna aruandekoosolekud, mis viidi läbi eraldi ruumides. Referaate ja informatsioone aga kuulati ühiselt.
Peapiiskop Andres Taul andis ülevaate E.E.L.K. elust ja seisust, millele järgnes elav arutelu, samuti esitati hulgaliselt küsimusi. ERKÜ esinaine Marju Rink Abel esitas ettekande Eesti Vabariigi valitsuse poolt ellukutsutud rahvuskaaslaste programmi sisust ja tähtsusest väliseesti kogudustele.
Teoloogiadoktor Tarmo Toom, kes on abis Baltimore’i koguduse teenimisel, pidas ettekande teemal «Kirikuisade õpetused ja tähtsus tänapäeval». Päeva viimase, muusikalise ettekande tegi Kanada praost Hannes Aasa, tutvustades uuemaid vaimulikke laule.
Päeva lõpuks võttis USA Esimese praostkonna sinod vastu ettepaneku peapiiskop Andres Taulile ja konsistooriumile kutsuda kokku kirikukongress 2010. aastal E.E.L.K. põhimääruse 11. peatüki § 69 alusel E.E.L.K. hetkeolukorra ja tuleviku üle arutlemiseks.
Pühapäeval kogunesid sinodisaadikud ühisele mõttevahetusele meie kiriku ja praostkondade tulevikust.
Sinodi lõpetas peapiiskoplik armulauaga jumalateenistus Läti luteri kirikus Rockville’is. Jutlustas peapiiskop Andres Taul, kaasa teenisid praostid Uudo Tari, Thomas Vaga, Hannes Aasa, abipraostid Hendrik Laur ja Jüri Pallo, õpetaja Nelli Vahter ning Tarmo Toom. Muusikalises osas teenisid organist Silvi Valge ja Baltimore’i-Washingtoni segakoor Mati Tammaru juhatusel.

Jüri Pallo
Foto: Hannes Aasa

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)