Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Sinodikoosolekule kodust lahkumata

02.12.2020 | | Rubriik: Uudised
Praost Mart Salumäe teenib Toronto Peetri kogudust. Arhiiv.

4. novembril, päev pärast USA presidendivalimisi, pidas EELK Põhja-Ameerika praostkond virtuaalse sinodikoosoleku, millest võtsid osa kuue koguduse esindajad.

Esimesest veebikeskkonnas toimunud sinodikoosolekust Eesti Kirikule ülevaadet andes toonitas praost Mart Salumäe, et see kulges heas koostööõhkkonnas. Kui tavaliselt on kogunemine tähendanud pikki kulukaid lennureise mandri ühest servast teise, siis seekord koosolekuks kodust ei lahkutud. 

Salumäe sõnul oli korralduslikuks väljakutseks leida ühiselt sobiv kellaaeg: „Alustades oli Torontos keskpäev, läänerannikul kell üheksa hommikul ning peapiiskopil Eestis kell seitse õhtul. Üheksast kogudusest oli esindatud kuus: Hamilton, Montreal, New York, Portland, Toronto ja Vancouver, kokku 13 inimest. Osalemise protsent oli suurem varasematest kordadest.“ 

Erinevalt kodumaa praostkondadest on Põhja-Ameerikas tavaks saada praostkonna arv­andmed alles sinodipäevaks kokku ning praostkonna arvutabel saab lõpliku kuju koos sinodi protokolliga.

„Pandeemia on puudutanud eranditult kõiki kogudusi. Teenistuste pidamine katkes märtsis ning mõni kogudus pole kirikus teenistusi saanud pidada tänini. Matuseid on peetud vaid kitsas pereringis,“ võtab Mart Salumäe kokku päevakorrapunkti, milles iga koguduse esindaja tegi ettekande oma piirkonna elust. 

Raske oli Vancouveri kogudusel, mille õpetaja Algur Kaerma jäi puhkuseks Eestisse sõites nn koroonalõksu ning teenis oma kogudust üheksa kuud videopalvuste vahendusel. (Nüüd jääbki õp Kaerma Eestisse ja seatakse teenima Avinurme kogudust.) Videopalvusi on pidanud ka Montreali ja Toronto Peetri kogudus, keda sinodil julgustati oma salvestatud materjalid ka praostkonna Facebooki-gruppi panema.

Pandeemia on kaasa toonud uue nähtuse – virtuaalses ruumis on jumalateenistuste ja palvuste järgijaid oluliselt rohkem kui osalejaid tavapärastel teenistustel kirikus. „Kui keegi, kes koguduse FB-grupis avab sinna postitatud palvuse ja ei vaatagi seda lõpuni, siis on ta ikka rohkem osa saanud kui aasta varem, kui samal pühapäeval kirikusse üldse ei tulnud,“ räägib Salumäe. 

Samas on ka murekoht: „Koguduste majanduslik elu on siin mandril otseselt seotud suurte kirikupühade jumalateenistustest osavõtuga. Siin laekuvad liikmeannetused just korjanduse teel. Iga kirikuline teeb annetuse nimelise ümbrikuga ning see registreeritakse tema liikmeannetusena.“

Põhja-Ameerika praostkonda teenivad praost Mart Salumäe, abipraost Hendrik Laur, emeriitpraost Uudo Tari ning õpetajad Nelli Vahter ja Kalle Kadakas. „Hetkel vajab mitme koguduse teenimine lahendamist. Lahendusi on kohati leitud üsna nutikaid. Näiteks Baltimore’is on aastaid hakkama saadud nii, et kohalik emerituuris olev ingliskeelne vaimulik peab teenistuse, aga koguduse ilmikud loevad pühakirjatekste ja laulavad koraale eesti keeles.“

Liina Raudvassar

Teemad:

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)