Esileht » Uudis » Uudised »

Sinodihooaeg algab

27.03.2013 | | Rubriik: Uudised

3. märtsil lõppenud EELK koguduste juhtorganite valimiste periood juhatas sisse iga-aastase sinodihooaja meie kaheteistkümnes praostkonnas. Seda võiks nimetada ka valimisperioodi jätkumiseks, sest selle aasta sinodikoosolekuid eristab eelmise kolme aasta omadest mitu valimist sisaldavat päevakorrapunkti: valitakse praostkonna nõukogu, revisjonikomisjon või revident ning praostkonda kirikukogul esindavad liikmed.
Esimesena, 3. aprillil kutsub oma koguduste esindajad nõu pidama Lääne-Harju praostkond Järvakandi kogudusse. Praost Jüri Vallsalu tunnistab Eesti Kirikule, et etteruttavalt on raske oletada, millisest teemast kujuneb olulisim, aga aastast aastasse on enim huvipakkuvaks olnud koguduste aruannete lühikokkuvõtted ning sellelt baasilt kohapeal algatatud mõttearendused. «Ilma aruteluta oleks aruannete koostamine küll mõttetu, vaid arhiiviriiulitele kirjutamine,» arutleb Vallsalu, selgitades, et praosti aruanne, 33 lehekülge mahukas dokument, on elektrooniliselt juba sinodisaadikutele tutvumiseks läkitatud. «Kes soovib, loeb läbi ja põhjalikumad analüüsivad ning reastavad täpsustavad küsimused,» räägib praost.
Ka koguduste elu tutvustavad aruanded jõuavad elektrooniliselt kõigile sinodisaadikutele, koosolekul antakse esindajatele vaid piiratud aeg lühikokkuvõtteks, olulisema esiletõstmiseks. Vallsalu nimetab, et umbes üks kolmandik sinodisaadikutest on uued liikmed, seega omandab koosolek ka liikmete omavahel tuttavaks saamise iseloomu: «Praostil tuleb luua usalduslik side koguduste võtmeisikutega.» Väga oluliseks peab Vallsalu praostkonna nõukogu ning kirikukogu saadikute valimist, samuti praostkonda ühendavate ürituste kooskõlastamist.

Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud! (2Kr 5:17)