Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Seminar koguduseliikmete aktiveerimisest

30.11.2016 | | Rubriik: Kirikuelu

EELKd esindasid seminaril pastorid Joona Toivanen, Aivo Prükk ja Urmas Karileet ning misjonär Helene Toivanen (seljaga). Internet

Salduses asuvas Läti luterliku kiriku misjonikeskuses Gregorskola toimus novembri esimesel nädalal jüngriks­olemise teemale pühendatud seminar.

Selle korraldas USA konservatiivne luterlik misjoniorganisatsioon East European Missions Network. Osa võttis üle 25 vaimuliku ja koguduste töötegija seitsmest riigist, sealhulgas Eestist.
Üks osalenuist, Maarja-Magdaleena koguduse õpetaja Aivo Prükk selgitas, et kõne all oli koguduse liikmelisuse mõtestamine uuel viisil. Kristlaseks olemine ei seisne selle kohaselt ainult passiivses jumalateenistusest osavõtmises, vaid iga kristlane on kutsutud aktiivselt osalema kogudusetöös, juhinduma tegelikus elus Jeesuse õpetusest ning pühenduma evangeeliumi kuulutamisele oma kogukonnas.
Seminaril käsitleti kogudusetöö mudelina seda, kuidas Jeesus ise oma jüngreid õpetas. Samuti arutleti selle üle, kuidas koguduse liikmete jüngriteks tegemist ja evangeliseerimistööd tänapäeva oludes praktiliselt ellu viia. Ehkki seminari korraldajad lähtusid USA kontekstist, võib Prüki hinnangul õpitu abiks olla ka Eesti oludes koguduseliikmete aktiveerimisel ja väikegruppide töö korraldamisel.
Samuti pakkus seminar tänuväärt võimalusi rahvusvaheliste kontaktide sõlmimiseks. Osavõtnute seas olid pastorid ja misjonärid teistest postkommunistlikest riikidest (Albaania, Läti, Ukraina, Valgevene), mille oludes on meile mõndagi sarnast. Seetõttu oli kokkusaamine nendega Prüki kinnitusel väga rikastav. Ta on tänulik, et ameeriklased on Euroopa kristlasi omavahel kokku toonud.
Rain Soosaar

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)