Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Seltsi liikmed toob kokku armastus kirikutekstiili vastu

09.02.2011 | | Rubriik: Kirikuelu

Tartu Jaani kiriku altarikatte autor on tekstiilikunstnik Anu Raud. Internet2006. aastast tegutsev Eesti Kirikutekstiili Sõprade Selts koondab huvilisi eri kirikutest ja elualadelt.
Põhikirjaliselt (vt www.kirikutekstiilid.ee) on teretulnud kõik, kel huvi kirikutekstiili temaatika vastu. Kas siis teoreetilisest või praktilisest aspektist. Seltsi tegevuskavva mahub nii akadeemilisi ainest tutvustavaid loenguid ning ringkäike mööda Eesti kirikuid kui praktilise suunitlusega töötubasid.
Seltsi loomist ajendas suuresti kaks põhjust. Esiteks tundsid sama huvialaga inimesed tarvidust organiseeritult koos käia uute mõttekaaslaste leidmiseks ning teadmiste laiendamiseks meelistemaatikas. Teiseks eesmärgiks oli teadvustada selle valdkonna olemasolu ning spetsiifikat avalikkusele. Avardamaks huviliste teadlikkust kirikutekstiili puutuvast on korraldatud üritusi, mille sihtgrupina peetakse silmas laiemat üldsust.
«Me ei sea mingeid piire. Tingimuseks pole kiriklik kuuluvus või haridus. Oluline on huvi ja hoolivus,» rõhutab juhatuse liige Marju Raabe. Tema sõnul on seltsis luterlasi, õigeusklikke ja katoliiklane, aga ka neid, kelle konfessionaal­ne kuuluvus pole teada. Kunstiajaloolase Marju Raabe selgitusel kuulub väiksearvulisse, kuid innukasse seltskonda tekstiilikustnikke, konservaatoreid, kirikuõpetajaid ja käsitöölisi.
Marju Raabe sõnul on raske hinnata, kui oluliselt on neli tegevusaastat propageerinud kirikutekstiilide temaatikat, võib vaid oletada, et selts on oma panuse andnud. «Käies kirikutekstiile inventeerimas kirikust kirikusse, olen ma näinud, et olukord on suhteliselt erinev,» kinnitab Raabe.
Tal on kõnelda nii rõõmustavaid kui nördima panevaid näiteid. «On ikka väga valus vaadata, kui niiskevõitu kirikuruumis on vanad ja väärtuslikud tekstiilid kortsu kägardatud, kui neile ei pöörata väärilist tähelepanu ega looda sobilikke hoiutingimusi,» kurdab ta.
Samas on rohkesti rõõmustavat. Palju on uusi autoreid, kes loovad värskust ning lisavad mitmekesisust. Kirikutekstiilide valmistamine on üks võimalusi, kuidas koguduse naispere saab anda oma panuse ristiusu sõnumi kuulutamisele ja pühakoja kaunistamisele.
Kogudused väärtustavad  pühakoja interjööris tekstiili osa, otsides võimalusi vajaminevaid tekstiilielemente juurde hankida. Ilus näide on Tallinna Kaarli kogudus, kes oma kiriku 140. aastapäeva eelmisel aastal otsustas siduda uute altarikatete soetamise kampaaniaga.
Liina Raudvassar

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! (Sk 9:9)