Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Selgust religiooniõpetusse

05.03.2003 | | Rubriik: Uudised

Teisipäeval, 11. märtsil kaitseb Tartu ülikooli usuteaduskonna nõukogus Pille Valk doktoritööd «Eesti kooli religiooniõpetuse kontseptsioon».
Pille Valk, Tartu Ülikooli praktilise usuteaduse lektor ja usuõpetuse õpetajate koolituse õppekava juhataja ning eestvedaja peab oluliseks, et religiooniõpetus leiaks koha riiklikus õppekavas.
Seetõttu on tema tähelepanu keskpunktis koostada vastava aine õppematerjalid. Et Valk peab religiooniõpetust üldhariduskooli hädavajalikuks osaks, nagu see on enamuses Euroopa riikides, käsitleb tema doktoritöö religiooniõpetuse kontseptsiooni just Eesti koolidele. Valk peab oluliseks, et üldhariduskooli õppekavas leiaks koha religioosset haridust andev õppeaine, kus õpitakse piiblilugu, kirikulugu, maailma usundeid ja eetikat. Valgu keskseks küsimuseks on välja töötada antud aine konkreetne sisu ja õpetamise alused.
«Kui seisame religiooniõpetuse sisseviimise eest riiklikku õppekavva, peab olema selge, mis on religiooniõpetus ning millistelt alustelt lähtub.» Valk arvab, et selge kontseptsiooni puudumine on seni olnud üks peamine religiooniõpetuse arengut takistav tegur. Samas tekitab religiooniõpetuse vajalikkus paljudes küsimusi ning viimasel ajal on aine vastu protesti tõstnud eelkõige maausulised.
Valgu meelest toovad kontaktid maausulistega välja, et tegelikult puudub selge arusaam ja informeeritus religiooniõpetuse küsimustes. «Eks see ole selgitustöö küsimus, oluline on ka õpetajakoolitus.» Valk on seda meelt, et koolis ei tohiks usuõpetuse õpetajana töötada inimene, olgu ta siis kõrgelt haritud teoloog, vaimulik või ilmik, kes pole religioonipedagoogikat õppinud. Sest selle põhimõtte järgimine aitaks ära hoida neid kurbi kogemusi, mida kooli usuõpetusele tervikuna üldistama kiputakse. Näiteks nagu on maausulistel hirm, et religiooniõpetus muutub laste «pööramiseks».
Nii on tähtis pidada religiooniõpetuse küsimustes dialoogi erinevate uskkondade esindajatega, mida tehti ka veebruaris koos käinud religiooniõpetuse ainenõukogul, kus kohtuti maausuliste esindaja Andres Heinapuuga. «Loodetavasti on see üks samm parema teineteisemõistmise suunas.» Ainenõukogul arutati, kuidas korraldada uue ainekava ja õppematerjalide prooviaasta ning praeguseks valminud õppematerjalide retsenseerimine. «See on oluline eeltingimus, et religiooniõpetus võiks leida koha riikliku õppekava uues versioonis.»
Pille Valk kaitseb doktoritööd teisipäeval, 11. märtsil kell 16.15 ülikooli nõukogu saalis. Doktoritöö juhendajad on prof Tõnu Lehtsaar ja prof Markku Pyysiäinen, oponendid dr Arne Hiob ja dr Hannele Repo.
Erle Iher

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! (Mt 20:28)