Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Seista üheskoos oma huvide eest

25.02.2004 | | Rubriik: Kirikuelu

Pindi koguduse nõukogu arutas eelmise aasta majandustulemusi ja seadis suundi selleks aastaks koguduse uue hingekarjase teoloogiaüliõpilase Mait Mölderi eesistumisel.
2003. aastal oli kogudusele liikmemaksu maksnud 378 inimest kokku 42 060 Eesti krooni, liikme kohta 108,7 krooni. Korjandustest laekus 11 772,6 krooni. Sihtannetusi oli 10 988 krooni ulatuses. Eelarve ületati laekumiste osas 10%. Nõukogu kinnitas koguduse 2003. aasta majandusaruande.
Pikemalt arutleti 2004. aasta eelarve üle. Et kogudusel siiani sõiduvahendit ei olnud, otsustati kogudusele mittevajalik vara realiseerida ja selle eest sõiduauto osta.
Teiseks edasilükkamatuks küsimuseks oli kirikuhoone remont, mis pidanuks alguse saama juba eelmisel aastal. Kiriku aknaraamid on üle saja aasta vanad ja ei pea enam klaasi ega tuult, torniluuke avada ei ole võimalik, katuse karniis on kohati varisemisohus jne.
Nõukogu otsustas tellida ehitusekspertiisi, mis annaks hinnangu hoone seisukorrale ja sätestaks remondivajaduse järjekorra. Kiriku remondiks on välismaal elavalt endiselt koguduseliikmelt sihtotstarbeliseks remondirahaks laekunud 48 000 Eesti krooni, ent otsustati algatada ka kiriku remondi sihtotstarbeline korjandus. Eelarves plaanitakse kiriku remondiks 2004. aastal kulutada 52 000 Eesti krooni.
Kolmandaks pikema arutelu all olnud küsimuseks oli kogudusele kuuluva surnuaia haldamine. Lasva vald toetas kirikut sellel eesmärgil 20 000 Eesti krooniga. Antud summaga kaetakse valla sotsiaalosakonna poolt töörehabilitatsiooni raames surnuaia koristustöödele saadetavate töötasu. Surnuaia üldine koristuspäev otsustati korraldada 24. aprillil.
Probleemiks on muutunud surnuaiale omaste haudu korrastama tulevate ebaausate omaste käitumine – koduse olmeprahi, sealhulgas klaasi ja plastmassi sokutamine kalmistu looduslike jäätmete hulka. Et probleemi lahendada, otsustati abipalvega pöörduda Lasva vallavalitsuse ja keskkonnakaitseorganite poole. Nagu teistel kalmistutel, on ka Pindi surnuaia probleemiks vee puudumine; seetõttu lubas Võru metskond oma mittevajalikud tsisternid kogudusele kinkida. Loodetavasti leitakse ka inimesed, kes on nõus suvel tsisternidesse vett vedama.
Et Lasva vallas on nüüd interneti püsiühendus, otsustati internetti lülitada ka koguduse arvuti.
Kui koguduse vaimulik, juhatus ja nõukogu töötavad üksteisemõistmises ja kohalik omavalitsus ning kogudus leiavad ühise keele mõlema huvisfääris, lahenevad paljud raskustega ületatavad probleemid.
Kalle Arumäe

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)