Esileht » Uudis » Uudised »

Saue kogudus on loomisel

31.10.2018 | | Rubriik: Uudised

Saue kogudusele alusepanijad koosolekul 21. oktoobril.
Erakogu

Konsistooriumile saadetud taotlusele, millega väljendatakse soovi asutada Saue kogudus, kirjutas 21. oktoobril toimunud koosolekul alla 18 asutajaliiget.
Vastavalt kiriku seadustikule uue koguduse asutamisest oli juba varem rühm inimesi pöördunud Lääne-Harju praostkonna praosti Jüri Vallsalu poole. Koostatud taotlusele oli alla kirjutanud Keila koguduse abiõpetaja Juha Väliaho, kelle juhtimisel on 2012. aastast korraldatud Saue linnas jumalateenistusi.
Praost Vallsalu juhtimisel 21. oktoobril toimunud koosolekul kinnitas 18 inimest oma allkirjaga soovi saada Saue loodava koguduse asutajaliikmeks. Sellekohane taotlus saadeti EELK konsistooriumile. „Loodame, et kirikuvalitsus võtab meie taotluse novembri koosolekul arutada ning annab sellele positiivse vastuse,“ ütleb praost Vallsalu Eesti Kirikule, kinnitades, et sel juhul on initsiatiivrühm valmis viima läbi koguduse juhtorgani valimised.
Saue vallavolikogu andis septembrikuu istungil nõusoleku hoonestusõiguse seadmiseks EELK kasuks Tule tn 13 kinnistule Saue linnas. Otsus võimaldab sinna rajada koguduse- ja kogukonnamaja kontsertideks sobiva saaliga.
Liina Raudvassar

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)