Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Sakslased käisid külas sõpruspraostkonnal

21.10.2015 | | Rubriik: Kirikuelu

Külalised tutvumas ajalehe Eesti Kirik toimetusega. Liina Raudvassar

Saksamaa Kurhessen-Waldecki kiriku Kirchhaini kirikuringkond soovib tugevdada sidemeid EELK Ida-Harju praostkonnaga.

Alates 14. oktoobrist viibis Eestis Ida-Harju praostkonnal külas 11 sõpruspraostkonna esindajat Saksamaalt Kurhessen-Waldecki kiriku Kirchhaini kirikuringkonnast. Suhtlus kahe praostkonna vahel on kestnud juba pikemat aega, kuid viimased paar aastat on selles olnud paus. Nüüd otsustasid saksa sõbrad suhteid elavdada ja külastada Eestit.
Kui seni on tehtud tihedamat koostööd kirikumuusika ja noorsootöö valdkonnas, siis nüüd otsitakse teemasid, milles koos edasi minna. Sakslaste jaoks on huvitav näha ja analüüsida kirikuelu arenguid Eestis ja nad arvavad, et neil on meilt mõndagi õppida. Näiteks seda, kuidas kogudusi väikeste ressurssidega ülal pidada sel ajal, kui liikmeskond väheneb.
Kirchhaini kirikuringkonna esindajad tõdesid, et ka neil toimub liikmeskonna vähenemine seoses samade tendentsidega, mis on Eestiski, kuid siiski on kohaliku elanikkonna kirikusse kuulumise protsent 60 kandis. Nii näiteks on neil suremus suurem kui sündivus ja see toob kindlalt kaasa liikmeskonna vähenemise.
Kirikuga seotus on tugevam maapiirkondades, kuid seal väheneb elanikkond linna kolimise tõttu. Kui inimene linna elama asub, siis võib katkeda ka side kogudusega. Samuti valmistab Saksa partneritele muret, et nende kirikul on palju passiivseid liikmeid. Koos Eesti partneritega arutatakse võimalikke teid tulevikuks ja on tore, et sakslaste hinnangul on meil seda, millest õppida.
Eestis toimus sakslastel mitmeid kohtumisi: näiteks esimesel päeval tutvuti Tartu Pauluse koguduse tööga, kohtuti usuteaduskonna dekaani Riho Altnurmega, külastati ajalehe Eesti Kirik toimetust ning Peetri lasteaeda. Pühapäeval laulsid külalised Kuu­salu kirikus toimunud jumalateenistusel.
Kaido Soom

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)