Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Sakku planeeritakse kiriku ehitust

25.05.2006 | | Rubriik: Uudised

2. mail tuli kokku kunsti- ja arhitektuurikomisjon, mis moodustati konsistooriumi otsusega 10. jaanuarist 2006; komisjoni liikmeina jätkavad kunsti- ja arhitektuurinõukogu liikmed. Vastavalt 1. advendist kehtima hakanud kirikuseadustikule tuleb ehitatava või renoveeritava kiriku või kabeli hoone projekt kooskõlastada konsistooriumi kehtestatud korra kohaselt. Nimetatud kord ja muud õigusaktid tuleb aga koostada. Komisjoni esmaseks ülesandeks ongi vastavate kordade koostamine. Tiit Salumäe ettepanekul anti eelnõu teha Peeter Paenurmele.

Sakku ehitatakse kirik

Seekordsel koosolekul tutvus komisjon Saku alevikku rajatava kiriku projektiga. Kohal viibis projekti autor Ants Rajando, kes on Vormsi koguduse diakon. Kirik tuleb tänapäevase fassaadilahendusega. Ühise katuse all on kirikusaal ja koguduse ruumid (kantselei, vaimuliku vastuvõturuum jne). Kiriku kellatorn asub altari kohal ning altar asetseb kiriku põhjaosas. Projekt kiideti üldjoontes heaks.
Kõpu koguduse õpetaja Hedi Vilumaa soovis komisjoni heakskiitu kiriku vanade tekstiilide deponeerimiseks Viljandi muuseumisse. Seoses uute altari- ja kantslikatete valmimisega jäävad vanad kasutusest kõrvale ning kogudusel puuduvad sobivad ruumid nende hoiustamiseks. Komisjon kiitis tekstiilide muuseumisse deponeerimise heaks.
Paistu koguduse õpetaja Raivo Asukülalt oli laekunud taotlus paigaldada Paistu kirikusse mälestustahvel organistile ja koorijuhile Martin Kahule. Komisjon otsustas põhimõtteliselt lubada mälestustahvli kirikusse paigaldada eeldusel, et esitatakse kavand ja et selle asukohaks ei ole kiriku kooriruum.

Lipp ja vapp tekitavad küsimusi

Võru praostkonna praost Andres Mäevere oli komisjonile esitanud kirjaliku seisukoha EELK lipu ja vapi kavandite suhtes. Tema sõnul on lipu ja vapi kirjeldus eksitava iseloomuga, luterroos tuleb teha originaalvärvidega ning rahvusvärvide sini-must-valge vaimulik sümboolne tõlgendus tuleb läbi mõelda. Komisjon otsustas paluda kavandi autorit Priit Herodest kavand uuesti üle vaadata.
Tiit Salumäe Kanadas viibimise ajal selle aasta juunist novembrini juhib komisjoni tööd Peeter Paenurm.
Kunsti- ja arhitektuurikomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 5. septembril. Kiirete küsimuste lahendamiseks võidakse komisjon kokku kutsuda varem.

Marju Raabe

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)