Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon minevikust »

Sada aastat möödub praost Harald Tammuri sünnist

04.01.2017 | | Rubriik: Persoon minevikust

Tammur, Harald5. jaanuaril 2017 kell 16 kogunetakse Raadi surnuaia peaväravas, et üheskoos pidada mälestuspalvus Tartu Pauluse koguduse endise õpetaja Harald Tammuri haual.

Harald Tammur sündis 5. jaanuaril 1917. a Kavastu valla käsitöölise Artur Tammuri ja tema naise Liisa ainukese lapsena. Haraldi koolitee algas Varnja algkoolis. 1935. aastal lõpetas ta Tartu kommertsgümnaasiumi cum laude ja pärast sõjaväeteenistust astus 1936. aastal Tartu ülikooli usuteaduskonda.
Kuna nõukogude võim sulges 1940. aastal usuteaduskonna, läks Harald üle õigusteaduskonda, kuid lõpetas siiski Saksa okupatsiooni ajal 1943. aastal usuteaduskonna cum laude. Kohe asus Harald Tammur prooviaastale Tartu Ülikooli kirikus, kuid magistritöö jäi sõja tõttu kaitsmata.
Septembris 1941 abiellus Harald Tammur Leida Kuslapiga. Sellest abielust sündis poeg Rein. Paraku viisid arreteerimised ja pikad sõja-aastad pereisa kodust kaugele. Põrandaaluse vastupanuliikumise tegelasena oli Harald Tammur üks kolmest Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmest, kes 1943. a peitis esimese Eesti rahvuslipu võõra võimu eest. Alates 1995. aastast oli praost Tammur EÜSi auliige.
Neli päeva enne planeeritud ordinatsiooni, öösel vastu 20. aprilli 1944 arreteeriti Tammur Saksa julgeoleku poolt. Viis kuud ootas ta surmamõistetute kambris oma tundi, kuni Vene vägede lähenedes viidi ta Danzigi ja sealt edasi Stutthofi laagrisse. Talvekülmas ja näljas kaalus Harald Tammur 43 kg.
Koos taganevate sakslastega liikusid edasi ka vangid. Leuenbergis jäi Tammur rongist maha. Ent seal oli haigla peaarstiks juba Vene mundris juut, kes soovis Tammurile vangilaagriaegset heategu tasuda ja võttis ta ravile.
Tartusse jõudis Harald Tammur 1945. aasta oktoobris, kuid Nõukogude julgeolek arreteeris ta juba nädala pärast. Pärast pikki ülekuulamisi veeti Tammurit aastatel 1947–1954 mööda Venemaad ühest vangilaagrist teise, kuni 1. juunil 1954 ta vabastati.
Kirikuõpetajaks ordineeriti Harald Tammur 28. oktoobril 1954. Mõni nädal hiljem sai temast Nõo ja Kambja koguduse õpetaja. Lisaks tuli teenida ka Elva ning Rannu kogudust. Jumala armu läbi oli ta kodumaale jõudnud. Nüüd kogus ta sõjas laialipillutatud kogudusi ja remontis kirikuid.
9. oktoobril 1955 abiellus õpetaja Tammur teist korda. Linda Libbesest sai Haraldile abikaasa 46 aastaks.
1979–1997 oli Harald Tammur Tartu Pauluse koguduse õpetaja, aastatel 1982–1996 Tartu praost ja 1987–1992 EELK konsistooriumi assessor. Praost Tammur oli Tartu Jaani ja Kambja koguduse taasloomise väsimatu eestvedaja. 24. veebruaril 1996 autasustas Eesti Vabariigi president teda vabadusvõitluse eest Riigivapi teise klassi ordeniga.
1997. a täitus Tammuril 80 eluaastat. „Ma tundsin, et olen õpetajana oma ülesande täitnud,“ kirjutas Harald Tammur oma mälestuste lõppu. Pärast pikki maiseid võitlusi sulges väsinud rändur silmad. 12. mail 2001. aastal sai ta kojukutse oma Issandalt.

Ilmunud Tartu Pauluse koguduse kuukirjas Pauluse Kiri, detsember 2016.

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)