Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Saarte kirikurahvas pidas sinodit Hiiumaal

16.06.2021 | | Rubriik: Kirikuelu
Sinodil osalejad ühisel pildil pärast jumalateenistust. Erakogu.

EELK Saarte praostkonna sinod toimus 9. juunil Hiiumaal Kärdla kirikus. Seal toimusid nii sinodi avajumalateenistus kui hilisem sinodikoosolek. Jutlustas ja armulauda pühitses piiskop Joel Luhamets.

EELK Saarte praostkonda kuulub ühtekokku 20 kogudust, mida teenivad 13 vaimulikku, neist üheksa õpetajat ja neli diakonit. Praostkonnas on kolm jutlustajat. Ristitud ja leeritatud inimesi oli 2020. aastal praostkonna kõigis kogudustes koos lastega kokku 8850, kellest nimelise liikmeannetuse tegi eelmisel aastal 1945 inimest. 

Kõigil jumalateenistustel, talitustel ja kiriklikel üritustel osalenud inimeste arv kokku oli 48 972. Ristiti 61, leeritati 53 inimest, laulatatud on 20 paari ja maeti 250 lahkunut. Kodukülastusi tehti diakooniatöö raames 938 korral. Hingehoidlikke vestlusi peeti haiglates 204 ja hoolekandeasutustes 599 korral.

2021. aasta sinod otsustati pidada Hiiumaa Kärdla kirikus, mis valmis pärast ligi kaks aastat kestnud renoveerimist 2020. aasta jaanipäeval. Hommikune Hiiumaale suunduv praam täitus Saaremaalt Hiiumaale sõitvate vaimulike ja kogudusi esindavate sinodisaadikutega. 

Jumalateenistusel teenisid kaasa praostkonna vaimulikud ja jutluse pidas piiskop Luhamets, kes keskendus nädalat läbivale teemale kirikus: kaduvad ja kadumatud aarded. Pärast teenistust oli käes aeg tänusõnadeks. Tänati koguduse endist õpetajat Jaanus Jalakat Hiiumaa kiriku heaks tehtud töö eest, praegust õpetajat Hüllo-Kristjan Simsonit tema 50 aasta juubeli puhul ja aasta vaimulikuks valitud Hannes Nelist

Sellel aastal anti praostkonna nõukogu ettepanekul kirikuehitaja tiitel Tarmo Männile Pühalepa kiriku taastamise ja Hiiumaa kirikute korrastamise eest ning Enn Kunilale Kärdla kiriku renoveerimise eestvedamise ja toetamise eest. Piiskop Joel Luhamets andis tunnustuse saanutele üle nimelise nahkköites piibli. Traditsioonilised tervitussõnad lausus Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja.

Olla inimese kõrval, toetada ja anda sihtmärk

Praost Anti Toplaan keskendus oma sõnavõtus küsimustele, mida inimesed tahavad kiriku juures leida ja kuidas saab kirik inimesi toetada ja aidata. Ta leidis, et kirik peaks igal juhul väljendama oma arvamust, kõik ei pruugi nendega nõustuda, aga siis on vähemasti teada, mida kirik arvab. 

Praost lisas, et kirik saab aidata mõtestada inimese teekonda, anda sihtmärgi. Alati ei saa kirik lahendada inimeste küsimusi, aga ta saab olla inimese kõrval ja teda toetada. Ka arvas praost, et kirik ja usk peaks saama taas loomulikuks elu osaks. Peame võtma aega, et olla inimese kõrval ja eesmärgiks seadma mitte hulga, vaid kvaliteedi. 

Koguduste kontekstis nägi ta just tööd väikerühmades, kus inimesed teavad üksteise lugusid ja palvetavad üksteise eest. Väikegruppe võiks kogudustes olla võimalikult paljudele soovijatele, need aitavad jagada rõõme ja muresid ning koguduseellu sisse elada. On hea, kui igaüks leiab oma vaimulaadile vastava koha, inimesed tulevad hea meelega, et teha maailmast parem paik. 

Uus aeg toob uued väljakutsed

Kaasettekanded laste-, noorte- ja diakooniatöö kohta esitasid Tiina Ool ja Triin Simson. Muusikatöö kaasettekande tegi Ülle Reinsoo. Kuigi koroonaaeg tegi omad korrektiivid, oli seda, mille üle rõõmu tunda. Toimusid lastelaagrid ja noortetunnid. Laste ja noortega suheldi ka veebitundide kaudu. Diakooniatööd ilmestasid telefonivestlused koguduste eakatega ja nende toetamine. Koroona avas uksed ka hingehoidjatele haiglates ja hooldekodudes. 

Perering Usk ja Valgus, mis ühendab üle Saaremaa vaimupuudega lapsi, noori ja nende pereliikmeid, on saanud otsekui uue hingamise. Toimunud on hingehoidlikud vestlused ja koolitused. Muusikatöös on tulemas 135. aastapäev Kuressaare koguduse segakooril Sauer, tublid on olnud kõik koguduste juures tegutsevad muusikakollektiivid. Kärla naiskoor Kargell pidas oma 25. sünnipäeva ja Kihelkonna segaansambel Collecta saab 40aastaseks. 

Kuulati ära revidendi hinnangud eelarve täitmisest ja uue aasta eelarve tutvustus, mis ka kinnitati sinodi poolt. Valiti kirikukogu saadikud, kelleks seekord said Rene Reinsoo, Hüllo-Kristjan Simson ja Rein Orn.

Piiskop Joel Luhamets pidas ettekande teemal „Arengutest kirikukogu otsuste valguses luua kirikus kindlate piiridega piiskopkonnad“, milles tutvustas piiskoppide ja piiskopkondadega seonduvaid küsimusi ja lõpetas oma sõnavõtu tõdemusega, et me elame ajal, mis pole kerge. Siinkohal tõi ta eeskujuks ja järgimiseks välja Hiiumaa vaimuliku Timo Lige sõnad: „Ärme ütle Jumala poole pöördudes: Tere, Jumal, meil on siin suur probleem!, vaid ütleme: Tere, probleem, meil on suur Jumal!“

Katrin Kuum

Saarte praostkond 2020

20 kogudust 

13 vaimulikku, neist 9 õpetajat ja 4 diakonit

Liikmeid 8850, liikmesannetajaid 1945

Ristiti 61, leeritati 53 inimest, laulatati 20 paari, maeti 250 lahkunut

Praost Anti Toplaan, abipraost Rene Reinsoo

Teemad:

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)