Esileht » Uudis » Uudised »

Saaremaal peeti kuulutusnädalat ja misjonikonverentsi

22.04.2009 | | Rubriik: Uudised

Ülestõusmispühade nädala kolmapäevast reedeni, 15.–17. aprillini toimusid mitmes Saaremaa luterlikus koguduses kuulutusüritused.
Kolmapäeval osalesid misjonikeskuse juhataja Mika Tuo­vinen ja Saarte praostkonna praost Veiko Vihuri Anseküla koguduse kuulutusõhtul Salme kultuurimajas. Ristiusu põhitõdede kordamine, samuti kristluse ja islami arusaamade võrdlemine kujundasid kuulutusõhtu ligi kolme tunni pikkuseks, sest kuulajatel oli Saksamaal muslimite seas töötanud Tuovinenile palju küsimusi.
Järgmisel päeval võttis Mika Tuovinen koos Elmar ja Rene Reinsooga osa palvetunnist Karala külas. Neljapäevaõhtuses piiblitunnis Kuressaare Laurentiuse koguduses vaatles Tuovinen islami ja kristluse põhiõpetuste sarnasusi ja erinevusi. Ta märkis, et kristlaste ja muslimite jaoks on ühised mõisted ja isikud nagu Jumal, ilmutus, Jeesus, pääste ja viimne kohus, kuid just nendes punktides ollakse ka põhimõtteliselt eri meelt. Tuovinen kinnitas, et kristlastel ei ole islamist midagi õppida, sest meie oma usus on kõik õndsakssaamiseks vajalik olemas.
Õhtu jätkus Saaremaal tegutsevate kristlike konfessioonide vaimulike ja töötegijate koosolekuga, kus ristimissakramendi ühise mõistmise vajadusest kõneles Ingmar Kurg. Tavaliselt kord kuus toimuvate oikumeeniliste kokkusaamiste eestvedajaks on emeriitpraost Elmar Reinsoo.
Reede õhtul kogunes Kihelkonna pastoraati suur hulk lapsi ja noori Kihelkonnalt, Lümandast, Kärlast ja Kuressaarest.
Laupäeval, 18. aprillil peeti Kuressaares Saarte praostkonna misjonikonverents, millest võtsid osa Saaremaa luterlike koguduste esindajad ja vaimulikud. Konverents keskendus Kristuse kuulutamise võimalustele nii koguduseliikmete kui mittekristlaste seas.
Oikumeenilise külalisena kõneles Ingmar Kurg evangeeliumi kuulutamise ülesandest kirikutevahelise koostöö perspektiivis nii maailmas kui Eestis. Veiko Vihuri käsitles «elava koguduse» mõistet luterliku arusaama järgi ning rõhutas pühapäevasel jumalateenistusel osalemise ja palvetamise tähtsust. Mika Tuovineni teemaks oli «Minu koht koguduses. Kristlasena maailmas». Tuovinen kõneles koguduses teenimiseks antud erinevatest armuandidest ning Kristuse kuulutamise ja tunnistamise olulisusest.
Ettekannetele järgnes paneeldiskussioon, milles muu hulgas väljendati evangeeliumi ümber koondumise ning traditsioonilise kristliku usu säilitamise vajadust kirikute kuulutustöös.

Veiko Vihuri,
praost

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)