Esileht » Online » Online artiklid »

Saaremaad külastab õpetaja Joel Luhamets

15.10.2009 | | Rubriik: Online artiklid

Pühapäeval, 25. oktoobril on oodatud Kuressaare Laurentiuse kirikusse kõik 1989. aastal leeris käinud, et kl 11 algava jumalateenistusega tähistada oma leeri 20. aastapäeva.

1989. aasta oli murrangulise tähendusega nii meie maa kui paljude inimeste isiklikus elus. Kui varem oli leeriskäimine varjutatud teatud raskustega, siis toona tunti, et nüüd on võimalik teha oma otsuseid vabalt, ilma kartuseta kellegi halvakspanule. Nii ristiti ühe aasta jooksul 510 ja leeriõnnistamise kaudu sai koguduse liikme õigused 346 inimest.

Kristlikku abieluseisusesse laulatati 59 paari, kes saaksid tänavu tähistada 20. laulatuse aastapäeva. Jumalateenistused ja -talitused toimusid praktiliselt iga päev. 1989. aasta leeritalitused toimusid 6. jaanuaril; 3., 11., 17. ja 19. veebruaril; 1., 4. ja 17. märtsil; 21. aprillil; 7., 10., 12., 13., 25., 26. ja 27 mail; 4., 7., 8., 20., 21. ja 30. juunil. Üle aastate suurim leerirühm õnnistati 103 osalejaga 2. juulil. Leeritalitusi peeti veel 23. ja 30. juulil; 4., 7., 14., 17., 19., 24., 25., 26., 30. ja 31. augustil. Suurem, 50 osalejaga leeripüha toimus 27. augustil. Konfirmeeriti ka 2., 5., 16., 18. ja 22. septembril; 20., 22. ja 28. oktoobril; 10., 14., 20., 25. ja 27. detsembril.

Oma osa sellisel vaimulikul ärkamisel oli kindlasti toonasel Kuressaare koguduse õpetajal Joel Luhametsal, kes tänavusel juubeliaastal soovib kõiki endisi leerilapsi üle pikkade aastate jälle kohata. Temale oli 1989. Kuressaares elamise üheteistkümnes ja ühtlasi viimane aasta enne lahkumist Põltsamaa koguduse õpetajaks.

Tänane Tartumaa praost ja üks Eesti armastatumaid vaimulikke jõudis enne teatepulga edasiandmist Jaan Tamsalule 20 aasta eest Kuressaares näha oma pika Saaremaa-perioodi töö vilju. Toona leeris käinute suure hulga ja pika ajavahe tõttu ei ole praegusel kogudusel võimalik saabuvast olulisest kohtumisest isiklikult teada anda. Seega on allakirjutanul palve, et endised leerilapsed annaksid oma osalemisest ja olemasolust teada kas koguduse kantseleis, Kauba tn 5 (hoovimajas) E–N 10–17 ja R 10–15 või telefonil 453 6560.

Endast saab märku anda ka e-kirja teel: kuressaare@eelk.ee. Kui sellel päeval ei ole võimalik jumalateenistusel osaleda, palume eespool kirjeldatud viisidel anda meile teada oma praegused uuenenud andmed. Ühisel jumalateenistusel plaanime teha ühispilti ja teenistuse järel koguduse maja uues saalis toimuvas kohvilauas pikemalt vestelda.

Kuna tähtpäevalauda on kõige lihtsam ühiselt katta, palume selleks omal valikul midagi kaasa võtta. Kaasavõetu saab enne jumalateenistust tuua koguduse majja. Kiriku käärkambrisse palume enne jumalateenistuse algust koguneda alates kl 10.30-st.

Kirikusse sisenevad 20. leeriaastapäeval osalejad, sarnaselt leeripühale, ühises rongkäigus. Kuna eelmisel, 1988. aastal oli leeris käinute hulk märksa tagasihoidlikum ja 25. leeriaastapäevani on mõned aastad aega, on oma 20. leeriaastapäeva oodatud tänavu tähistama ka 1988. aasta leerilapsed.

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)