Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Saardes küntakse sügavat vagu

10.08.2011 | | Rubriik: Kirikuelu

 Tallinna toomkirikus pühitseti 8. juulil preestriametisse Saarde koguduse vaimulik Arvet Ollino (fotol keskel).
Arvet Ollino (40) on Saarde koguduses vaimulikuna töötanud viis aastat, ordineeritud 2. juulil 2006, õpingute ajal Tartu teoloogia akadeemias. Sel aastal sai ta lõpudiplomi Tartu teoloogia akadeemiast ja pastoraalseminarist, mis on eelduseks preestriordinatsioonile, ning määrati Pärnu praostkonna vikaar- ja Saarde koguduse hooldajaõpetajaks. Peatselt ootavad teda ees koguduse täiskohaga õpetaja kohustused.
Värske preestri sõnul on ta pühitsusega saanud just kui uue nägemise, teda ümbritseks kui uus maailm. «Töö ise on sama, aga nüüd pean hakkama vagu ajama, kohustusi ja vastutust on nüüd rohkem,» ütleb Ollino selgituseks.
Neid kanda aitab õpitu. Õppinud ongi Arvet praktiliselt kogu oma noore elu ja ette on tal näidata mitu diplomit. Õppis ta esmalt põllumajanduse mehhaniseerimist Eesti põllumajandusakadeemias, siis pedagoogikat usuteaduse instituudis, lõpetas esimese eriala juba Eesti maaülikoolis, seejärel alustas teoloogiaõpinguid Tartu teoloogia akadeemias.
Kaitstud lõputöö «Kristlik usutunnistus 2009–2010 Postimehe, Maalehe ja Eesti Ekspressi valgusel» alusel ütleb Ollino, et lehtedes avaldatud kirikuvastastes artiklites on ta märganud võhiklikkust. «Kui sa ei ela oma elu kristlikult, ei ole sa pädev seda ka kajastama,» ütleb vastne õpetaja.
Kõige huvitavam ja naudingut pakkuvam aine oli õpingute ajal Uue Testamendi kreeka keel. Kas Arvet ka edasi õppima läheb, sellele ta hetkel ei mõtle, kuigi lõputööst jäi kogutud materjali üle ja teema on tema jaoks huvitav.
Praegu naudib ta abikaasa ja kahe lapse seltsis suve, teeb tasapisi pastoraadis remonti ja kui vaja, putitab oma traktorit või paneb talle mõne töö tarvis hääled sisse.
Rita Puidet

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)