Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Saami rahvusest inimesi teenib Soome kirik südamega

19.08.2015 | | Rubriik: Ühiskond

Saami rahvarõivais pastor Arto Seppänen. 2 x Raija ja Arto Seppäneni fotokogu

Saamid on eestlaste sugulasrahvas. Maailmas on alla saja tuhande saami, kuid tegu on tugeva rahvaga, kes kannab hoolt oma kultuuripärandi eest. Kui viibisin Soomes, sain headelt sõpradelt idee tutvuda saamide kirikliku teenimisega.

Kirik on kandnud hoolt, et jumalasõna saamideni emakeeles jõuaks. Suhtumine näitab selgelt Soome luterliku kiriku eriti toetavat suhtumist rahvusvähemustesse. Üks tuntumaid saame teenivaid kirikuõpetajaid Soomes on Utsjoe koguduse õpetaja praost Arto Seppänen, kes andis Eesti Kirikule intervjuu. Utsjoe kogudus on Euroopa Liidu põhjapoolseim, kogudusel on 970 liiget, kellest 70% on saamid.

Kui suur on Utsjoe vald ja kas pastor peab palju töösõite tegema?
Valla pindala on 5500 km2 ja seal elab 1300 inimest. Kirikukülast tuleb teha ka üle 100 km pikkuseid reise väiksematesse küladesse. Olen sõitnud päevas isegi üle 300 km.

Kuidas saami keel on tekkinud?
Saami ja soome keel olid üks ja sama keel umbes 4000 aastat tagasi. Siis toimus keeleline eraldumine. Saamid elasid kunagi ka Eesti alal, tulles sealt edasi põhja poole.

Kas saamid saavad soome keelest aru?
Saamid oskavad soome keelt, aga saami keel on eesti keelele lähem kui soome keelele. Soomlane ei saa saami keelest aru.
Kuidas kirik on korraldanud saamide teenimist nende oma keeles?
Meil on tõlgitud vana saamikeelne lauluraamat, mida on aja jooksul täiendatud. Algselt on see lauluraamat kokku pandud Norra aladel. Meil on saamikeelne jumalateenistuste käsiraamat ja talituste käsiraamat. Siis on meil evangeeliumiraamat, kus on kirjas kõik jumalateenistustel loetavad saamikeelsed piiblitekstid. Käsil on Piibli tõlkimine, millesse olen ka ise aktiivselt kaasatud ja mis peaks aastal 2019 ilmuma. 1998 ilmus vahetõlge Uuest Testamendist.

Miks teil on nii palju koostööd Norraga?
Norras on palju saami keelt kõnelevaid inimesi, umbes 40 000, Soomes aga umbes 7000 saami. Soome saamid järgivad Soome jumalateenistuse korda, mis on tõlgitud saami keelde. Soomes räägitakse kolme erinevat saami keelt: põhjasaami keelt (Utsjoki ja Enontekiö), inarisaami keelt (Inari) ja koltasaami keelt; koltasaamid on õigeusklikud.

Kuidas on toimunud jumalateenistuse korra tõlkimine põhjasaami keelde?
Tõlkimisrühma kuuluvad etnilised saamid, kellel on keeletunnetus olemas. Näiteks emakeeleõpetajad. Aga sinna kuuluvad ka teoloogid, kes on ala asjatundjad. Kirikus on selline kord, et need, kes tulevad saami aladele tööle, saavad kiriku poolt tasuta saami keele kursused.

Kas Piiblit tõlgite algkeelest või teiste keelte vahendusel?
Oleme teinud siin koostööd rahvusvahelise piibliorganisatsiooniga United Bible Societies, kellel on olemas väga head tõlkimisprogrammid, mida saame kasutada. Meil on nii saamikeelne tekst, algkeelne tekst, siis on erinevad tõlked nagu soome, rootsi, norra, inglise, saksa, ise jälgin ka ladinakeelset tõlget. Selle programmiga saame õppida tundma iga algkeelse sõna tausta. Võib vaadata, kuidas probleemsed kohad on erinevates keeltes tõlgitud.
Kui tõlkimine on olnud ikka väga raske, siis oleme vaadanud ka, kuidas asi on eestikeelses tõlkes lahendatud. Kuna eesti keel on soomlase jaoks lõbusalt naljakas, siis oleme saanud naerda ja leidnud seejärel lõõgastunult lahenduse, mis pole alati just eesti keelega seotud, kuid mis on tulnud seeläbi, et oleme saanud eestikeelset tõlget lugedes pingetest vabaneda.

Mis tööd teevad saamid?
Umbes 10% saamidest saab igapäevase leiva põdrakasvatusest. Utsjoel asub Euroopa parim lõhepüügi jõgi Tenojoki, kus käib väga palju turiste kala püüdmas, seetõttu on paljud saamidest ka turismindusega seotud. Kalapüük on samuti üks elatusvahendeid. Vanasti kõneldi saamidest kui põdrakasvatajatest ja ka kui kalapüüdjatest.

Kas kool on saamikeelne?
Utsjoel võib läbida kogu põhikooli saami keeles, gümnaasiumis on osa aineid saami keeles ja saab samuti õppida saami keelt emakeelena. Leerikoolis on meil saami kultuuril baseeruv kursus. Leerirühm on jagatud kaheks, üks saamikeelne ja teine soomekeelne. Vabal ajal kasutatakse seda keelt, mida keegi soovib. Kultuurile orienteeritus tähendab seda, et näiteks kokk õpetab valmistama saamide rahvussööke ja tehakse ekskursioone põdrakasvatajate juurde.

Milline on saami kultuuri tulevik?
Kiriku jaoks on oluline leida uusi saami keelt kõnelevaid töötegijaid. Minagi jään aasta pärast pensionile ja Utsjoe kogudus vajab uut saami keelt kõnelevat kirikuõpetajat. Praegu on saamid kolinud ka linnadesse ja näiteks Helsingis on suur saamide rahvusgrupp. Sealt tuli kaks neidu meile leerikooli ja nad said õppida oma kultuuritausta. Helsingis on saamidel oma ühing. Selliseid ühinguid on ka mujal Soomes.

Mis on saami kultuuriruumis olulisel kohal?
Väga olulisel kohal on ühtsus ja peresidemed. Sõnal «meie» on eriline tähendus. Kui näiteks saamid ütlevad «meie pastor», siis see tähendab palju rohkemat kui Oulu inimeste öeldud «meie pastor». Rovaniemi saami ühing kannabki nime Meie.
Kultuuri tuum on keel. On saami raadio, mis edastab kaheksa tundi päevas saamikeelset programmi. On saamikeelne kirjandus ja ajakirjandus. Olulisel kohal on rahvariided. Ajal, mil ühiskond ei pidanud oluliseks saami keelt, väärtustas seda kirik, kus tõlgid tõlkisid soomekeelsete jutlustajate juttu saami keelde.
Kiriklikest talitustest on oluline leeritamine. Leeripidu võib kesta isegi kolm päeva. Saami kultuuriruumis on sugulussuhted olulisemal kohal kui soome kultuuriruumis ja neid hinnatakse väga kõrgelt. Vader on ka väga oluline. Traditsioonilisi pulmi peetakse harva. Suurimates pulmades oli näiteks 600 saami kohale kutsutud. Traditsioonilises pulmas kõnnivad peigmehe ja pruudi järel paaridena nn kaaskäijad, need on paarid, kes ei ole veel abielus. See rongkäik algab mõne kilomeetri kauguselt ja kulgeb läbi linna.
Väga oluline on saamide jaoks suhtumine loodusesse.

Kuidas suhtumine saamidesse on viimastel aastatel muutunud?
Saamid on rohkem ühiskonnas esil. Neil on oma kultuurautonoomia. Kirikunõukogus oleme näiteks kohustatud kasutama ka saami keelt ja kui ei ole tõlget, siis võidakse otsus tühistada.
Kaido Soom

Saamid
Maailmas on 50 000 – 100 000 saami.
Saamid elavad Norra, Rootsi, Soome põhjaosas ja Venemaal Koola poolsaarel.
Soomes elab umbes 7000 saami.
Saamide osakaal on Soomes suurim Enontekiö, Inari ja Utsjoe ning Sodankylä vallas.
Saamide üks tuntumaid kirikuõpetajaid on Arto Seppänen (62), kes on nii teoloogia- kui õigusteaduse doktor.

Jumalateenistus Utsjoe kirikus.

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)