Esileht » Arvamused » Arvamus »

Saame kokku!

13.06.2012 | | Rubriik: Arvamus, Juhtkiri

Et ma 1998. aastal sain Soome Misjoniseltsi misjonipäevadel misjonäri läkituse, olen võimaluse korral ikka misjonipäevi külastanud. Seekord toimusid need Ida-Soomes Haminas ja kandsid motot «Pea pööritab!». Ilmselt põhjusel, et Hamina on üks kahest Euroopa linnast, kus vanalinna keskus on ümmarguse kujuga ja tänavad kulgevad raekoja ümber ringina. Linn on ka oma ajaloo ja geograafilise asukoha tõttu ida ja lääne pingeväljas. Linnapea kirjutas päevade infovihikus, et piirialal elamine on samal ajal halb ja ka hea. Ta märkis, et Venemaa majanduskasv on positiivselt mõjutanud Hamina sadama tööd ja logistikat.
Mitmekülgses programmis tuli esile, et misjonitöö toimub samuti pööritavas muutuste maailmas. Muudatused küsivad meilt, kuidas minna edasi ja kuhu tahame välja jõuda. Arutelu teemadeks olid lõuna- ja põhjamaade erinevused ja sellest lähtuvad väljakutsed.
Samad küsimused on meilgi. Küsime, kuidas kogudused võiksid kasvada, kuidas võita kirikuna tagasi positsioon, mille nõukogudeaegne kasvatustöö on hävitanud. Peaksime taotlema kirikutöös mitte ainult kasvu inimeste arvus, kes usku pooldavad, vaid seda, et rohkem inimesi otsustaks oma elus järgida Jeesust. See peaks kaasnema inimeste südames toimuva muudatusega, uuenemisega oma usus ja armastavas teenimises.
Selle sõnastas Soome Misjoniseltsi juhataja Seppo Rissanen: muudatusi esilekutsuvaks jõuks peab olema armastus. Sama armastus, mida Jumal on avaldanud Jeesuse Kristuse elu ja tegude läbi maailmale. Koguduse- ja misjonitööle mõeldes tähendab see eelkõige oma usu ja kogemuse tunnistamist. See, mida ise oleme Jeesuse armastuse kaudu kogenud, kuulub jagamisele. See, mida ise oleme kogenud, võib muuta ka kuulaja elu, sest Jumal tahab, et inimene leiaks elava usu ja elava Jumala. Selle, mis praktiliselt meie elus toimib.
Muudatusest kõneles Ilkka Puhakka, üks Haapsalu missio kõnelejaist. Ta meenutas, kuidas alustas tüüpilise Soome pastorina kuulutustööd Venemaa vanglates. Ühel vanglakülastustest sai ta ka ise aru, mida oli seni oma mõistuse ja teadmistega kuulutanud. Tema juurde toodi raskesti haige vang ja paluti, et ta paneks käed peale ning loeks tervendamise palve. Ta oli ehmunud, sest oli enda arust tegemas tööd Piibli õpetajana, mitte tervendajana. Tervendamise armuanded kuuluvad eri inimestele, kelle juurde haige oleks tulnud viia. Õnneks päästis tõlk olukorra ja palus Ilkkal ikka palvetada ning ise tõlkis seda, mis tervendamise palve juurde kuulus. Palve peale muutus midagi, haige sai abi. Ilkkale oli see vapustav kogemus. Ta mõistis, et teadmised ei suuda muuta inimese elu. Suudab muuta vaid elav suhe Jumalaga. Praktiline kristlus on vili, mille toob kaasa Jee­suse järgimine Püha Vaimu juhtimises.
Pastor Jukka Jämsen juhtis esimese misjonipäeva õhtupalvust praktilise eestpalvega. Koosolijad said võimaluse palvetada oma naabri eest isiklikult. Inimesed suhtlesid omavahel ja tegid midagi konkreetset üksteise heaks.
Osalesin Ingeri kiriku töörühmas. Kõneldi Kaasani kiriku ehitamise projektist. Venemaa oludes peab kogudusel olema nähtav kirikuhoone, siis võtab ühiskond seda kogudust kui riigi poolt aktsepteeritavat. Ingeri kirikus on oluline noortetöö tegijate koolitamine, kuigi nad peavad asuma kogudusetööle vabatahtlikena. Laste- ja noortetöös nähakse kiriku tulevikku. Meid ühendab Ingeri kirikuga mitu koostöövaldkonda, üks neist on noorte meediaprojekt.
Päevad olid ka EELK-le olulised: misjonärideks õnnistati Minna ja Tommi Nikki, kes alustavad augustis tööd Tallinna toomkoguduses. Meil on misjonitööl 15 EELK kutsega misjonäri.
Misjonipäevadele mõeldes kutsun sind, armas lugeja, tulema misjoni- ja kiriku üritustele. Tõrvas algavad 15. juunil misjonipäevad, Suure-Jaanis on 17. juunil vaimulik laulupäev. Igaüks saab teha oma valiku, sest kõikjale ei jõua. Aga see, et me tahame kokku tulla ja oleme valmis tegema ettevalmistusi, on usu ja elu märk. Kristlaste ühine suurkokkutulek on Heartbeat Tallinn 24.–29. juulil ja Kristuspäev 28. juulil. Soome Misjoniseltsi 150aastane misjonipäevade kogemus annab julgust meilegi kokkutulekuteks ühise usu ja palve osaduses.

Leevi Reinaru
,
misjonikeskuse juhataja

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)