Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Ruumina erakordselt kutsuv Pöide kirik

12.09.2012 | | Rubriik: Kirikuelu

Pöide kirik, Eesti võib-olla vanim hoone, on praegu nagu raske haige, kelle tervislikku seisukorda selgitatakse ja diagnoosi täpsustatakse, selleks et määrata adekvaatne ravi.

«Oma suuruses on ta võimas, eriline, ja ei mahu õieti ei inimeste peadesse, kes tema eest hoolt kandma peaksid, ega eelarvete raamesse,» ütles sellest loodava filmi viieminutilises reklaamklipis kunstiajaloolane ja restauraator Juhan Kilumets.
Uurijad, koguduseliikmed, kultuuriministeeriumi ja muinsuskaitseameti esindajad, turismiarendajad tulid Pöides kokku 4. septembril. Kuulati ära Central Baltic Interreg IV A projekti uurimiste vahetulemused. Teatada oli üllatus: seni kõige rohkem kardetud võlvistiku ja müüride lagunemine katkisest katusest läbi sadanud vihma tõttu ei olegi veel avariiliseks muutunud, ehkki hoones üks võlvik keelavate lintidega piirati.
Hea uudis on «ravi» alustamine sel sügisel tänu kultuuriministeeriumi eelarve­eraldisele aastaiks 2012–2014. Katuse vahetamise eeltöödega algust teinud Rändmeister OÜ teatas, et mõistlik on töid teha järjest, mis lubab oletada valmimist enne 2014. a.
«Taotleda on saanud projektiraha ehitusajaloo uurimiseks, selgitamaks, mis seisus on krohvid, raidkivid, konstruktsioonid, kuidas mõjutab kliima ja niiskus, aga kahjuks mitte parandamiseks,» kahetses Rita Peirumaa muinsuskaitseametist. Keskaegseid maalinguid kandvate krohvikihtide päästmiseks tuleb pead ühiselt tööle panna. Raidkivid ja portaalid nõuavad samuti kohe abi. Kohalikud Pöide Maarja Kiriku SA liikme Gerri Grünbergiga eesotsas on alustanud kiriku ümbert võsa mahalõikamist, see peaks mõjutama eriti põhjakülje seisundit.
«Jututuba oli seekord üllatavalt erakordselt tõhus,» ütles arvamusringide suhtes muidu skeptiline Kilumets. «Mured öeldi välja, ideed vormusid asjatundjate osavõtul jõudsalt.»
Koguduse hooldajaõpetaja praost Veiko Vihuri lõi raami arutelule, kuidas kirikut viisakalt ja delikaatselt muudeks funktsioonideks kasutada. Ei välistata turiste, kontserte, näitemänge, kuid ikka peab meeles pidama, et tegu on pühakojaga.
Juune Holvandus

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)