Slava Ukraine
Esileht » Välis-Eesti »

EELK Toronto Peetri koguduse aastakiri Elu

2018Toronto_St kaaned-02

Elu. The Herald 2018 Toronto Peetri koguduse väljaanne ELU. The Herald 2018 pdf formaadis.

ELU. The Herald 2015

Elu.The Herald 2015 Toronto Peetri koguduse väljaanne ELU. The Herald 2015 pdf formaadis.

ELU. The Herald 2014

Elu-The Herald 2014 Toronto Peetri koguduse väljaanne ELU. The Herald 2014 pdf formaadis.

Vabariigi aastapäeva tähistatakse ka Vancouveris

Rapla koguduse õpetaja Mihkel Kukk lendas koos abikaasa Anneliga Kanada läänerannikule Vancouverisse novembri lõpus, et kuus kuud teenida sealset eestlaste Peetri kogudust. Kohale jõudes ootas neid Peetri kirikus ees üllatus: violetsel kantslipõllel ilutsev suur kukk. «Kunagi varem pole ma kuke sümboli kohal jutlustanud,» kirjutab Mihkel Kukk. Ilm Esimesi muljeid vahendades kirjutab Mihkel Kukk, et Vancouverit peetakse üheks kaunima asukoha ja parema elustandardiga ...

ELU. The Herald 2012

ELU. The Herald 2012 Toronto Peetri koguduse väljaanne ELU. The Herald 2012 pdf formaadis.

Armsad lugejad!

Teie ees olev vaheleht on EELK Välis-Eesti piiskopkonna konsistooriumi häälekandja, mille eelkäijaks on Eesti Kiriku nime kandnud ajakiri, mis aastakümneid kajastas paguluses tegutsenud E.E.L.K. käekäiku ja ilmus viimastel aastatel Eesti Elu vahel. Vaheleht ilmub ülemaailmsena, olles samal ajal Tartus ilmuva ajalehe Eesti Kirik ja Torontos ilmuva ajalehe Eesti Elu vahel trükituna ning kogumahus ka internetis kättesaadaval ajalehe Eesti Kirik kodulehel ...

Välis-Eesti piiskopkonna leht pdf formaadis

Välis-Eesti piiskopkonna leht Ajalehe Eesti Kirik lisa (28. novemeber 2012 Nr 47/48)

Koduigatsus

«Rändur, ütle, kuhu lähed! Miks on reisikepp su käes?» – «Kuhu Kuningas mind juhib, rändan tema armu väes.» Inglismaal, kus mina üles kasvasin, oli jõuluajal tuntud laul «Homeward Bound». See oli sama populaarne kui Bing Crosby «White Christmas». Miks oli «Homeward Bound» nii populaarne? Laulul ei olnud midagi tegemist jõuludega. Rändaja koduteel kõneleb meile üksildusest, kurbusest ja sügavast koduigatsusest. Ta on ühel lõpmatul teel, mis kuhugi ei vii. Kõik linnad on ...

Avatud maailmas üheskoos jumalalastena tegutsedes

Välis-Eesti piiskopkonnaga tuli EELK koosseisu juurde 41 kogudust, lisaks üle kümne kuulutuspunkti. Liikmeid kokku on neis kogudustes hinnanguliselt 4100. Euroopa kolmest praostkonnast, Saksamaa (80 liiget), Inglismaa (120 liiget) ja Rootsi (819 liiget), on viimasena nimetatu nii liikmete kui ka koguduste arvu poolest suurim ja elujõulisem. Keele ja meele säilitamine Samas on mitmeid kogudusi, mis ilmselt lähiajal oma tegevuse lõpetavad, sest kohalik eestlaskond on ...

Väliseestlusel on tulevikku

Minu ja mu pere esimesed kokkupuuted Ameerika väliseestlusega viivad tagasi aastase 1993. Olime tollal õppimas koguduste väikerühmatöö metoodikat ja läbiviimist ühes Minneapolise luterlikus kirikus. Ei tea täpselt, kuidas, aga mingil viisil said kohalikud eestlased teada meie sealolemisest ning otsisid meid üles. Need olid meie esimesed põgusad kokkupuuted selles kesklääne suurlinnas elavate kaasmaalastega ning poleks tookord osanud arvata, kui lähedaseks ja tihedaks meie ...

Eestlaste juurde Kanadasse

1. detsembrist järgmise aasta 31. maini on Rapla koguduse õpetaja Mihkel Kukk (fotol) teenimas Vancouveri Peetri kogudust. Ärasõidu eel pani õpetaja Kukk toimetuse palvel kirja oma mõtted, mis siinkohal avaldame. «Olles juba ligi 30 aastat vaimulikuna töötanud, võtan eelseisvat poolaastat kui kingitust, kus saame koos abikaasaga oma igapäevarutiinist kauemaks välja minna, kui tavapärane puhkus seda iial võimaldaks. Kuigi mind ootab Kanada läänerannikul ees sama töö mis ...

Brüsseli risti- ja leerilapsed

Ristitud ja leeritatud eestlased koos peapiiskop Andres Põderi (paremal) ja praost Jaan Tammsaluga lõikustänupühal, 14. oktoobril Brüsselis, kus tähistati aasta möödumist päevast, mil seal alustati regulaarsete eestikeelsete jumalateenistustega. Peapiiskop Põder tänas kohalikke, eriti Kadri Raudkivi, kes Eesti esinduses NATO juures töötades on algusest peale olnud kuulutuspunkti hing. Samuti nimetati emeriitõpetaja Tõnis Nõmmiku panust, kes kohtus Brüsselis töötavate Eesti ...

Eesti kogukonna päev Madridis

Eesti kogukonna päeva, mis toimus 2. novembril Madridis Soome instituudis, kutsus kokku Eesti suursaadik Hispaanias Toomas Kahur. Kohal oli ka Soome suursaadik Markku Keinänen. EELK konsistooriumi avalike suhete spetsialist Arho Tuhkru rääkis kohaletulnutele eestlaste rännetest ida- ja läänekaarde alates 19. saj algusest ja põhiliselt kuni 1930ndateni. Riigikogu liige Mart Meri tutvustas Eesti instituutide tööd ja võimalusi aidata ja toetada välismaal elavaid eesti seltse ...

Eesti Kirik levib üle maailma

Ajaleht Eesti Kirik on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku häälekandja, mis ilmub igal kolmapäeval. Eesti Kirik pakub teile võimalust • olla kursis kristlaste eluga Eestis ja mujalgi • kogeda ühtsustunnet teiste koguduste ja kirikutega • saada teadmisi kristlusest, kirikupühadest, kirikuloost • leida mõttekaaslasi ja kinnitust oma arvamusele Tellimisinfo: www.eestikirik.ee või e-post sirje.kasemaa@eelk.ee Tellimishinnad välismaale 2013. aastaks: I tsooni ...

Kaunis kogudus Lõunaristi all

Sydney on oma 4,6 miljoni elanikuga Austraalia rahvarohkeim linn ning ühendab kogukondi paljudelt maailma maadelt. Teiste kõrval elab ja toimetab siin ka väike eestlaste rahvusgrupp, kelle võiks laias laastus jaotada kolmeks: vanad eestlased, kes ise või kelle vanemad saabusid siia juba enne II ilmasõda, uuseestlased, kes ise või kelle vanemad saabusid pärast II ilmasõda, ja noored eestlased, kes on saabunud peamiselt viimase kümmekonna aasta jooksul. Kuuleb laste ...