Esileht » Uudis » Uudised »

Uudised

Üle aastakümnete Hiiumaal

Saarte praostkonna sinod toimus 16. mail Hiiumaal. Sinodil osalesid piiskop Joel Luhamets ja kantsler Andrus Mõttus. Neljal saarel asetseva ja 20 kogudusest koosneva Saarte praostkonna praost Anti Toplaan ütles, et ei suutnud kindlaks teha, millal viimati sinodit Hiiumaal peeti. Võimalik, et see toimus 1980ndate lõpus. Nõnda oli päikeselisel kevadpäeval Sõru sadamas õhus parasjagu elevust, kui pastor loci Hüllo-Kristjan Simson ja piiskop Joel Luhamets Saaremaalt ja Muhust ...

Külas Siberi eestlastel

Salumäe_Suetukis

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva raames toimusid Siberis Krasnojarskis eesti kultuuri päevad. Paljude kodumaalt tulnud külaliste seas oli ka EELK piiskop Tiit Salumäe, kes pidas 19. mail Krasnojarskist 500 kilomeetri kaugusel asuvas eesti külas Ülem-Suetukis nelipühiteenistuse (fotol). Ülem-Suetuki küla rajasid XIX sajandi keskel Siberisse väljasaadetud soomlased. Hiljem sai sellest põhiliselt eestlaste küla, kus XX sajandi algul elas tublisti üle poole tuhande inimese. ...

Aeg teha kokkuvõtteid

Pärnu praostkonna kaheteistkümne koguduse esindajad kogunesid sinodikoosolekule 11. mail Vändras. Sinodipäev algas armulauaga jumalateenistusega Vändra kirikus, kus jutlustas piiskop Joel Luhamets. Praosti Tõnu Taremaa, abipraosti Tauno Tedre ja kohaliku õpetaja Ants Kivilo kõrval teenis külalisena kaasa kantsler Andrus Mõttus. Eesmärgiks ühtsem liturgia „Kvoorum on koos ja sinod otsustusvõimeline,“ nimetas aasta tagasi praostiks valitud Taremaa koosolekut rakendades. ...

Lõunanaabrite külaskäik

16.–18. maini külastas Eestit Läti Evangeelse Luterliku Kiriku delegatsioon, mida juhtis peapiiskop Jānis Vanags. Eelkõige huvitas lõunanaabreid siinse luterliku kiriku töökorraldus, toimetulek ja majanduselu. Muu hulgas käisid Läti külalised vaatamas Kiriku Varahalduse arendatavaid kinnisvaraobjekte. Ent kohtumisel EELK konsistooriumis olid kõne all ka kirikuolud Eestis ja Lätis, koostöö Luterliku Maailmaliidu raames, EELK diasporaakoguduste juriidiline staatus, 80 aasta ...

Üks küsimus

Tiitus,Marko_2014

Kuidas on korraldatud Viljandi praostkonna Paistu Maarja koguduse vaimulik teenimine pärast kirikuvalitsuse otsust vabastada Villu Jürjo Viljandi praostkonna vikaarõpetaja kohustest? Kuivõrd seab õp Jürjo emerituuri arvamine praostile väljakutseid ka teiste praostkonna koguduste teenimise osas? Marko Tiitus, Viljandi praostkonna praost: Paistu Maarja koguduse hooldajaõpetaja ülesannete täitmine määrati mulle kui praostkonna praostile pärast senise koguduseõpetaja Raivo ...

Tulekul on Euroopa kirikute kokkutulek

Novi Sad

Üks tänavusi oikumeenilise liikumise suurüritusi on Serbias Novi Sadis toimuv Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) suurkogu, millest võtavad osa ka Eesti luterlaste ja õigeusklike esindajad. Võimalus kaasa rääkida 1959. aastal asutatud EKK koondab 115 anglikaani, protestantlikku (sh EELK), õigeusu (sh EAÕK) ja nn vanakatoliiklikku kirikut üle Euroopa. Peale selle osalevad organisatsiooni töös 40 rahvusliku oikumeenilise ühenduse esindajad. EKK tegevust koordineerib ...

Riigi ja kiriku koostöö

Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni koosolekul 15. mail siseministeeriumis räägiti Narva kirikust, diakooniahaiglast, teema-aastast „Eesti usk“, rahvaloenduse murekohast jmt. Koosolekut juhatas siseminister Andres Anvelt. Narva Aleksandri kiriku kasutamisest rääkisid siseministeeriumi varahaldusosakonna juhataja Raino Sepp ja Narva Maarja koguduse hooldajaõpetaja Urmas Karileet. Õp Karileet tuletas meelde, et Eestis ei ole riigikirikut, kuid on kaks riigi kirikut: ...

Teema-aasta saab alguse Sutlepa kabelis

eesti_usk_logo2

Teema-aasta „Eesti usk“ saab alguse laupäeval, 19. mail Sutlepa kabelis Eesti Vabaõhumuuseumis. Eesti Kirikute Nõukogu on kuulutanud välja teema-aasta „Eesti usk“, mis algab käesoleva aasta esimese nelipüha eelõhtul, 19. mail, ning lõpeb järgmise aasta esimesel advendil, 1. detsembril 2019. Teema-aasta avapalvus toimub 19. mail algusega kell 18.30 Sutlepa kabelis. Avapalvusel osalevad EKNi liikmeskirikute esindajad ning loetakse ette teema-aasta läkitus. Pärast avapalvust ...

Praostkonda kannab osadus

Võru praostkonna sinod toimus 3. mail Vastseliinas. Osalesid peapiiskop Urmas Viilma ja kantsler Andrus Mõttus. Päikeseküllane kevad, milles helisemas looduse ärkamise rõõm, väljendus ka Võru praostkonna esinduskogu meeleolus. Oli taaskohtumisrõõmu, palveosadust, analüüsivat tagasivaatamist 2017. aastale ja tänulikku nentimist praost Üllar Salumetsa poolt: „Kõigil vaimulikel on lai tööpõld. Hea meel on kandva osaduse üle. Aruannetest kostab tänumeel Loojale, kes on armust ...

Lühiuudised

reimann ülle

Mustamäe koguduses oli ordinatsioonitalitus Pühapäevasel jumalateenistusel Mustamäe koguduse ruumides linnaosavalitsuse keldris ordineeris peapiiskop diakoniks Ülle Reimanni (fotol). Neli-viis aastat on Mustamäe koguduses teinud diakooniatööd Ülle Reimann, kelle pärast õpinguid usuteaduse instituudis ja veebruaris diakonieksami  soo­ri­tamist peapiiskop Urmas Viilma läinud pühapäeval diakoniks pühitses. Ordinatsioonitalitusel assisteerisid koguduse õpetaja Tiina Klement ja ...

Ilmunud on Toomas Pauli mõtiskluste kogu

t6e_l6pututel_tagamaadel_kaas.indd

Täna, 9. mail kell 16 esitletakse Viru Keskuse Rahva Raamatus Toomas Pauli uut raamatut. Autoriga vestleb kirjandusteadlane Rein Veidemann. Teoloogi dr Toomas Pauli artiklikogu „Tõe lõpututel tagamaadel“ sisaldab autori esseistlikke sõnavõtte aastatest 2008–2017. Tegu on teosega, mis koondab Toomas Pauli mõtisklusi, tähelepanekuid ja seisukohti elulistel ja päevakajalistelgi teemadel. Enamik kogumikus trükitud kirjutisi on ilmunud kümmekonna aasta jooksul ajalehtedes ja ...

Meil on võimekad inimesed

Viljandi praostkonna sinod peeti 12. aprillil Viljandi kutsehariduskeskuses Vana-Võidus, jumalateenistus aga linnas iidses Jaani kirikus. Väike segadus koosoleku toimumiskoha üle lahendatud, jõudsin minagi pärale. Pidulik osa oli selleks ajaks küll läbi, ent kujutan ette, et kaks tunnustatavat olid tähelepanust liigutatud ja saalisolijad rõõmsad tublide inimeste üle. Aasta töötegija tiitli pälvis Kõpu koguduse õpetaja Hedi Vilumaa pikaajalise ja ustava teenimise eest. (8. ...

Lühiuudised

ingvild

Praost visiteeris kogudust Valga praostkonna praost Mart Jaanson külastas aprilli viimasel päeval Valga kogudust, et saada ülevaade koguduse vaimulikust ja majanduslikust elust. Praost ütleb, et veetis Valgas pika päeva ja kohtus koguduse esindajatega, vallavanem Margus Lepikuga ja külastas matusebürood Sinilill, millega kogudus teeb koostööd. Praost ütleb, et koguduse ja tema lootus on uuel õpetajal Margus Suvil, tänu kellele on kogudus üle saamas kümne aasta pikkusest ...

Vaimulike kohtumine õnnestus

PõderKadri6

Millised on teie muljed 23.–27. aprillini Tartus toimunud Põhja-Saksamaa ning Balti riikide luterlike vaimulike kohtumiselt? Kadri Eliisabet Põder (EELK assessor): „Tegu oli ilusa osadussündmusega. Me ei kohtu oma naabritega Lätist ja Leedust ning ka Saksamaalt just väga sageli ja seetõttu oli see kohtumine oluline. Minule kui assessorile ja kirikukogu liikmele tegi erilist rõõmu see, et meil õnnestus kirikukogu ja rahvusvaheline vaimulike kohtumine ühe katuse alla saada. ...

Kirikukogu peeti demo­kraatlikus vaimus

Möödunud teisipäeval kogunesid kirikukogu saadikud Tartu Pauluse kirikusse EELK XXX kirikukogu 2. istungjärgule. Saadikuid tervitama tulnud linnapea Urmas Klaas sõnas, et koguduste ja linnavalitsuse vahel on olnud hea sisuline koostöö, taastatud on Jaani ja Pauluse kirik ning nüüd pingutatakse Maarja kiriku taastamise nimel. Linnapea on kindel, et see saab teoks. Valdur Mikitat tsiteerides ja peapiiskop Urmas Viilmale Mikita Tartut tutvustavat brošüüri kinkides sõnas ta: ...