Esileht » Uudis » Uudised »

Uudised

Vaimulike kohtumine õnnestus

PõderKadri6

Millised on teie muljed 23.–27. aprillini Tartus toimunud Põhja-Saksamaa ning Balti riikide luterlike vaimulike kohtumiselt? Kadri Eliisabet Põder (EELK assessor): „Tegu oli ilusa osadussündmusega. Me ei kohtu oma naabritega Lätist ja Leedust ning ka Saksamaalt just väga sageli ja seetõttu oli see kohtumine oluline. Minule kui assessorile ja kirikukogu liikmele tegi erilist rõõmu see, et meil õnnestus kirikukogu ja rahvusvaheline vaimulike kohtumine ühe katuse alla saada. ...

Kirikukogu peeti demo­kraatlikus vaimus

Möödunud teisipäeval kogunesid kirikukogu saadikud Tartu Pauluse kirikusse EELK XXX kirikukogu 2. istungjärgule. Saadikuid tervitama tulnud linnapea Urmas Klaas sõnas, et koguduste ja linnavalitsuse vahel on olnud hea sisuline koostöö, taastatud on Jaani ja Pauluse kirik ning nüüd pingutatakse Maarja kiriku taastamise nimel. Linnapea on kindel, et see saab teoks. Valdur Mikitat tsiteerides ja peapiiskop Urmas Viilmale Mikita Tartut tutvustavat brošüüri kinkides sõnas ta: ...

Lühiuudised

Tartu Ülikooli rektoriks sai prof Toomas Asser 26. aprillil kogunes ülikooli peahoone saali valimiskogu, kuhu kuuluvad TÜ nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning professorid ja juhtivteadurid. Kandidaate oli kaks: praktilise filosoofia prof Margit Sut­rop ja neurokirurgia prof Toomas Asser. 187 poolthäälega valiti alma mater’i rektoriks prof Toomas Asser. Valimiskoosolekul peetud lühikeses sõnavõtus kinnitas prof Asser: „Olen siinsamas ...

Kirikukogu istungjärk peeti Tartus

EELK XXX kirikukogu kogunes teisipäeval, 24. aprillil Tartu Pauluse kirikusse 2. istungjärgule. Esimese istungi olulisemaks päevakorrapunktiks oli peapiiskop Urmas Viilma ettekanne. Teise istungi raames kuulati piiskoppide ja konsistooriumi liikmete aruandeid ja kinnitati mitu kirikukogu otsuse eelnõu. Muu hulgas käsitleti kirikukogu otsuse eelnõu Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise toetuseks. Istungjärgu ülevaadet pakume järgmises Eesti Kirikus.

Mälestati Eesti ja Poola sõjamehi

Veteranipäeva tähistati ka kirikutes üle Eesti. Esile tõstmist väärib Tori sõjameeste mälestuskirikus toimunud tseremoonia, millest võtsid osa EELK peapiiskop ja mitmed teised kõrged külalised. Veteranipäevana on 23. aprilli tähistatud Eestis alates 2013. aastast. Sellega tunnustatakse neid Eesti mehi ja naisi, kes on osalenud sõjalistel operatsioonidel. Rohkem kui 3800 Eesti veterani auks olid üle Eesti heisatud riigilipud. Arvukate teemakohaste ürituste seast võib esile ...

Kõneks kiriklik haldusreform

Viru praostkonna sinod kogunes 5. aprillil Haljalasse, et keskenduda küsimusele, kuidas jätkata. Päev algas jumalateenistusega Haljala karge sisekliimaga kirikus, mille interjööris pälvis tähelepanu ajutine paekividest laotud altar ja tellingud ehituskilega eraldatud kooriruumis. Pärast teenistust tegi pastor loci Margit Nirgi kirikulistele ringreisi pooleliolevate tööde tutvustamiseks 14. sajandist pärit pühakojas. Koosolekuks rahvamajja siirdunud sinodisaadikuid tervitas ...

Lühiuudised

musa

LML Süüriast Luterlik Maailmaliit (LML) on avaldanud oma pahameelt seoses USA, Prantsusmaa ja Suurbritannia raketilöökidega Süürias, mis olid vastuseks arvatavale keemia­relva kasutamisele valitsusvägede poolt. LMLi presidendi Panti Filibus Musa (pildil) ja peasekretäri Martin Junge allkirjastatud avalduses rõhutatakse, et vastumeetmed keelatud relvastuse kasutamisele peavad olema kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Liikmeskirikuid kutsutakse üles palvetama rahu eest ...

Täna algab muinsuskaitsekuu

18. aprillil, rahvusvahelisel muinsuskaitsepäeval, algab muinsuskaitsekuu, mis kestab kuni 18. mail tähistatava rahvusvahelise muuseumipäevani. Euroopa kultuuripärandi aasta egiidi all toimuv teemakuu pidulik avamine leiab aset täna kl 17 Eesti Panga Iseseisvussaalis Tallinnas Estonia pst 13. Selle avab Eesti Vabariik 100 juhtrühma esimees Toomas Kiho, kõnega astub üles Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees Peep Pillak. Koosviibimisel tunnustatakse vabatahtlikke ...

Sündmusterohke aasta Lääne-Harjus

Lääne-Harju kevadsinod toimus 6. aprillil Ristil. Tehti kokkuvõtteid aastast, milles oli nii kordaminekuid kui vastuolusid. Nagu tavaks, algas sinod armulauaga jumalateenistusega. Sellele järgnenud Risti koguduse majas toimunud koosoleku põhisisuks oli läinud aasta kirikuelu analüüsimine peapiiskop Urmas Viilma ja praost Jüri Vallsalu ettekannete ning koguduste esindajate sõnavõttude varal. Rahvakirikut ehitades Üheks põhiteemaks oli seejuures kiriku suhtlemine laiema ...

Lühiuudised

margus kirja

Kirikutorni uuendamine sai tunnustust Jõelähtme vald tunnustas mitmeid 2017. aastal silma paistnud tegusid vallas. Jõelähtme aasta teo laureaadiks pärjati Jõelähtme Püha Neitsi Maarja kiriku torni renoveerimise tööd ja eestvedaja, koguduse õpetaja Margus Kirja (fotol). Kiriku torni renoveerimine sai teoks koostöös väga erinevate organisatsioonide ja eraisikutega. Renoveerimisele on aidanud kaasa riik, muinsuskaitseamet, Jõelähtme vallavalitsus, Jõelähtme kogudus ja ...

Kose õpetaja on Kerstin Kask

Kirikuvalitsus määras Kose koguduse õpetajaks alates 4. aprillist Kerstin Kase, kes viimased kuus kuud on kogudust teeninud hooldajaõpetajana. Tagasivaadet tehes saab meenutada, et vastavalt Kose koguduse toonase õpetaja Tauno Kiburi avaldusele vabastas peapiiskop Urmas Viilma Tauno Kiburi Kose koguduse õpetaja kohustest 1. septembrist 2017 ning kuulutas koguduse praost Jaanus Jalaka taotluse alusel vakantseks. Koguduse juhatuse palvel määras peapiiskop 1. septembrist ...

On, millest aru anda

Lääne praostkonna sinodikoosolekust 22. märtsil Ridalas võtsid osa saadikud kõigist 16 kogudusest. Jumalateenistusel Ridala kirikus jutlustas piiskop Tiit Salumäe. Pastoraadis peetud koosolekut juhatas praost Leevi Reinaru, abijuhatajaks oli abipraost Lembit Tammsalu. Külalisena võttis sinodist osa kantsler Andrus Mõttus. Avapalvuse järel andis praost Reinaru õnnesoovid edasi pastor loci Küllike Valgule, kellel hiljuti oli sünnipäev, ja luges ette Haapsalu linnapea Urmas ...

Peapiiskop külastas Helmet

Viilma_Helmes

Peapiiskop Urmas Viilma jätkab oma külaskäikusid kihelkonnavaimulike juurde. Vaikse nädala kolmapäeval käis ülemkarjane Helmes, kus õpetajaks on Arvo Lasting. Peapiiskopil on olnud vaimulikke külastades tavaks mitte ainult koguduseeluga tutvuda, vaid ka kihelkonna inimestega kohtuda. Need on olnud heaks võimaluseks kirikut tutvustada ning religiooni ja kristliku identiteediga seotud teemadele tähelepanu juhtida. Arvo Lastingu sõnul oli ka seekordse visiidi päevakava väga ...

Kogudus sai kauaoodatud pastoraadi

Esimesel ülestõusmispühal oli Jüri kogudusel eriliselt ilus päev, sest avati endisest sotsiaalmajast ümber ehitatud kogudusemaja esimene korrus. Uue maja avamisele oli koguduse rõõmu jagama tulnud kohalikku rahvast ja kolm vallavanemat: Mart Võrklaev Raest, Aimur Liiva Kiilist ja Andre Sepp Raasikult. Ilma oma majata Kaheksakümmend aastat on Jüri kogudus pidanud läbi ajama oma majata. Kui teised kogudused said veerandsajandi eest hoogsalt tagastatud pastoraate remontida, ...

Eesti 100 teemalised näitused Soomes

Tamperes Märtsi keskel avati Tampere muuseumikeskuses Vapriikki näitus „Vabaduse lood“, pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale. Selle Eesti-poolseteks koostööpartneriteks on Eesti Rahva Muuseum, Eesti Sõjamuuseum ja Eesti Arhitektuurimuuseum. Soomes eksponeeritakse lugusid sõjast, küüditamistest, Nõukogude Liidu ajast, laulvast revolutsioonist ja Eesti taasiseseisvumisest. Näitus kõneleb kaheksa lugu Eesti kultuurist ja sellest, mida tähendab olla eestlane. Näitus ...