Esileht » Uudis » Uudised »

Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus toimus intellektipuudega inimeste leeripüha

leer1

Pühapäeval, 17. novembril toimus Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus intellektipuudega inimeste leeripüha, kus peapiiskop Urmas Viilma ristis neli leerilast ja konfirmeeris kaheksa uut täieõiguslikku kiriku liiget. Kaasa teenisid intellektipuudega inimeste töö eest vastutav õpetaja Tiina Ool Saaremaalt, praost Tauno Toompuu Rakverest, õpetaja Kaido Soom Tartust ning Soomes intellektipuudega inimestega tööd tegevad vaimulikud Tero Kajander ja Rauni Tarvonen. Leerilapsi oli üle ...

Aseesimeestele kriips peale?

EELK põhikiri annab koguduste nõukogudele õiguse vajadusel valida juhatuse aseesimees (§ 57 lg 2), kellel nii nagu õpetajal ja esimehelgi on voli ka üksinda esindada kogudust kõigis õigustoimingutes (§ 60 lg 2). Tuleval nädalal kirikukogu istungjärgul arutusele tuleva EELK põhikirja muutmise otsuse eelnõus on selle autorid nõuks võtnud aseesimeeste valimise õiguse kogudustelt ära võtta. Nimelt õiguse, kuna aseesimehe valimine pole ka praegu kohustuslik, vaid kogudusele on ...

Kirikukogu asub menetlema eelarvet

EELK XXX kirikukogu 5. istungjärk toimub 26.–27. novembril Tallinnas usuteaduse instituudis ja seal käsitletakse muude oluliste teemade kõrval ka 2020. aasta eelarvet. Eelarve hõlmab juriidilise isiku Eesti Evangeelne Luterlik Kirik kõiki allüksusi: konsistoorium, usuteaduse instituut ja 12 praostkonda. Kiriku eelarve tundub esmapilgul küll summas 1 390 431 eurot väga suur, kuid kui mõelda, et selles on ka usuteaduse instituudi ja praostkondade summad, siis ei saa kõnelda ...

Õpetaja Luup seati ametisse

17. novembril toimus Tallinnas Pelgulinnas Peeteli kirikus õpetaja Aare Luubi introduktsioon. Ametisse seadis Aare Luubi abipraost Arho Tuhkru, assisteerisid Tampere Harju koguduse õpetaja Ari Paavilainen (jutlus) ning Mikkeli toompraost emerituuris Ilkka Paukkala. Kaasa teenis koguduse eelmine õpetaja Alo Martinson. Abipraost Tuhkru sõnul kulges ametisse seadmine väga kenasti. Kirik oli rahvast täis ja kogudus tervitas väga soojalt oma uut õpetajat. Ari Paavilaineni ...

Eesti Kiriku uued tellimishinnad 2020. aastaks

ek-logo-003

Tänu ilmumiskulude säästlikule planeerimisele on olnud võimalik viimasel kolmel aastal ajalehe tellimishinda mitte tõsta. Paraku oleme jõudnud olukorda, kus ajalehe väljaandmise põhiliste kulukomponentide (trükikulu, lehe kojukanne jne) jätkuv hinnatõus ei võimalda enam senist tellimishinda säilitada. Seoses sellega on SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu kehtestanud uued tellimishinnad 2020. aastaks, mis hakkavad kehtima alates 1. novembrist 2019. • Aastatellimus 35 €, 6 kuud ...

Vennaarmust sündinud

soomlastega2

8. novembril olid usuteaduse instituudis seminaril ja Püha Vaimu kirikus palvusel kahe vennaskiriku, Eesti ja Soome kiriku koostööpartnerid, et tähistada ühise laste- ja noortetöö 30. aastapäeva. Kogunenuid tervitas kirikuvalitsuse nimel assessor Marko Tiitus. Ta meenutas, kuidas 1989 oli ükskord Tallinna Jaani kirikus poolsada soomlast. Kui siis kirikulised lugesid emakeeles meieisapalvet, taipas ta, et ühine usk liidab rahvaid ja põlvkondi. Vabalt on laste- ja noortetöö ...

Viru praostkonna sügissinod

7. novembril kogunesid Viru praostkonna vaimulikud ja sinodisaadikud sügissinodile. Pärast Rakvere Kolmainu kirikus peetud missat ja kohvilaua osadust tervitas sinodit Rakvere uus linnapea Triin Varek, kes suvel sai tähistada oma hõbeleeripüha. Pärast linna plaanide tutvustamist ja rõõmu tegevate teemade jagamist tänas ta ka kogudust hea koostöö eest paljude ürituste korraldamisel ja intellektipuudega inimestega tehtavas töös. Praost Tauno Toompuu ja Haljala koguduse ...

Lühiuudised

lühiuudised2

Lätlaste pidupäev 11. novembril tähistatakse Lätis Lāčplēsise päeva, et meenutada 1919. aastal Riia all saavutatud võitu Pavel Bermondt-Avalovi juhitud baltisaksa ja Vene valgete vägede üle. Et tänavu möödus sellest sündmusest 100 aastat, olid pidustused tavapärasest suurejoonelisemad. Muu hulgas kutsus luterliku kiriku piiskoppide kolleegium üles helistama sel puhul kell kaheksa õhtul viis minutit kirikukelli ning võtma jumalateenistustel eestpalvesse Läti riik, selle ...

Palveteekonnale

31. oktoobril, usupuhastuspüha palvusel Tallinna piiskoplikus toomkirikus seisid altari ees peapiiskop Urmas Viilma ja kantsler Andrus Mõttus. Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru läkitas nad õnnistusega teele palverännakule Santiago de Compostelasse. „Päeval ei pista sind päike ega kuu öösel. Issand hoiab sind kõige kurja eest, tema hoiab sinu hinge“, nende psalmi (121:6–7) sõnadega saatis õpetaja Arho Tuhkru rändurid kaheks nädalaks teele. Peapiiskop on oma otsusega määranud ...

Ilmunud on seinakalender „Eestimaa kirikud 2020“

EELK kalender 2020.indd

Kahekümne esimest aastat ilmuv Eestimaa kirikuid tutvustav kalender sisaldab seekord väikese valiku taasiseseisvunud Eestis valminud uusi pühakodasid ja taastatud ajaloolisi kirikuid. EELK: Nõmme Lunastaja kirik, Viimsi Püha Jaakobi kirik, Järvakandi Pauluse kirik, Karula kirik, Heimtali Peetri kirik ja Harkujärve kirik; baptistide Tallinna Mähe ja Tartu Kolgata pühakoda; Pirita klooster (katoliku kirik); Lasnamäe kirik (MPEÕK) ning oikumeenilised meremeeste kodu kabel ...

Regulaarsed ususaated algasid 30 aastat tagasi

Eesti Raadios algasid igapühapäevased vaimulikud hommikutunnid 5. novembrist 1989. Kõige pikemaajaline ja stabiilsem koostööpartner Eesti Raadiole ususaadete ettevalmistamisel on olnud Eesti Kirikute Nõukogu. Sellest, kuidas Eesti Raadios hakati nõukogude aja lõpul ja iseseisva Eesti riigi taastamise järel tegema usualaseid saateid, saab hea ülevaate praegu Vikerraadios toimetajana töötava Meelis Sülla bakalaureusetööst „Ususaadete taastamine ja areng Eesti Raadios ...

Ilmunud on seinakalender „Eestimaa kirikud 2020“

EELK kalender 2020.indd

Kahekümne esimest aastat ilmuv Eestimaa kirikuid tutvustav kalender sisaldab seekord väikese valiku taasiseseisvunud Eestis valminud uusi pühakodasid ja taastatud ajaloolisi kirikuid. EELK: Nõmme Lunastaja kirik, Viimsi Püha Jaakobi kirik, Järvakandi Pauluse kirik, Karula kirik, Heimtali Peetri kirik ja Harkujärve kirik; baptistide Tallinna Mähe ja Tartu Kolgata pühakoda; Pirita klooster (katoliku kirik); Lasnamäe kirik (MPEÕK) ning oikumeenilised meremeeste kodu kabel ...

Lauluraamatukomisjon tänab kõiki senise panuse eest

lauluraamat8

8. oktoobril otsustas EELK konsistoorium heaks kiita EELK uue lauluraamatu kontseptsiooni täiendatud kavandi ja lauluraamatu koostamise tegevuskava ning esitada need piiskoplikule nõukogule ja kirikukogu 2019. aasta sügisistungjärgule. Nüüdseks on mõlemad dokumendid heakskiitu leidnud piiskoplikus nõukogus ja jääb loota, et heatahtlik on nende vastu ka kirikukogu. Täname süvenemast! Lauluraamatu kontseptsiooniga (LK) – dokumendiga, milles kirjeldatakse võimalikult täpselt ...

Ilmunud on seinakalender „Eestimaa kirikud 2020“

EELK kalender 2020.indd

Kahekümne esimest aastat ilmuv Eestimaa kirikuid tutvustav kalender sisaldab seekord väikese valiku taasiseseisvunud Eestis valminud uusi pühakodasid ja taastatud ajaloolisi kirikuid. Kalendrit saab osta kristlikku kirjandust pakkuvais müügipaikades, sh Tallinnas konsistooriumis. Samuti võtab Eesti Kiriku toimetus vastu tellimusi kogudustelt aadressil sirje.kasemaa@eelk.ee või tel 733 7795. Kalendri hinnad toimetusest ostes: üksikmüük 3 eurot, üks kalender postiga saates ...

Kirikut ehitatakse kannatlikkuse ja lootusega

linnapea juures1

Tartu Maarja kogudus on tänulik sadadele inimestele, kes on annetanud kiriku taastamiseks. Eesti Kiriku toimetus on pidevalt tähelepanu pööranud Tartu Maarja koguduse tegemistele ja kutsunud üles annetama, et anda oma väike panus 178aastaseks saava kiriku taastamisse. Anname lugejatele ülevaate, kuidas korjandused on läinud. Aitab mind selles Tartu Maarja Kiriku sihtasutuse juht Silvia Leiaru. Peapiiskopi eestvõttel Peapiiskop Urmas Viilma tegi 15. augustil kogudustele ...