Esileht » Uudis » Uudised »

Uudised

Vägivallatu pere

Eeloleval suvel on mitme EELK koguduse pühapäevasele jumalateenistusele oodata vormis politsei-, kaitseväe- või kaitseliidukaplaneid eesmärgiga kutsuda koguduste liikmeid üles märkama vägivalda meie ümber ja kodudes. Mida kujutab endast koostööprojekt „Vägivallatu pere“? Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peakaplan Valdo Lust: Koostööprojekt kasvas välja EELK peapiiskopi Urmas Viilma ja PPA peadirektori Elmar Vaheri töökohtumisest, kus arutati, mida saame üheskoos teha ...

Eduka juubeliaasta väärikas lõpetamine

Tänavu oma 70. aastapäeva tähistava EELK Usuteaduse Instituudi õppeaasta lõpupäev, 16. juuni oli sündmusterohke – jumalateenistus, lõpuaktus, professorite inaugureerimine, raamatu esitlus, töötajate tunnustamine, rektorite portreede galerii avamine. Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus toimunud pidulikul lõpujumalateenistusel oli liturg peapiiskop Urmas Viilma, jutluse pidas kanoonik Gordon Oliver. Kaasa teenisid emeriitpeapiiskop Andres Põder, piiskop Einar Soone, assessor ...

Lühiuudised

Saarem_IMG_8290

Tee paradiisi Saarte praostkonna kirikupäevade ja laulupeo ajal koguneti Kuressaares pärast avajumalateenistust kirikuaeda, et olla tunnistajaks õunapuu istutamisele. Häid sõnu noorele puule kosumiseks jagasid peapiiskop Urmas Viilma ja piiskop Joel Luhamets (fotol). Toetavat väge pakkusid koguduse õpetaja praost Anti Toplaan, õpetaja Hannes Nelis ja Tõnu Veldre. Et puu vajab peale sõnade ka vett, sai see ohtralt kastetud. Laurentiuse kiriku aeda jääb kasvama ...

Kohtumine presidendiga Kadriorus

Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse liikmed, täitevsekretär ja liikmeskirikute juhid kohtusid 16. juunil president Kersti Kaljulaidiga. Kohtumisel arutati kiriku ja riigi suhete üle, kiriku rollist vabakonna liikmena ühiskonnas. Käsitleti reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamist Eestis, usundiõpetuse võimalikkust üldhariduskoolides, kirikute, Euroopa liikmesriikide valitsuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide püüdlusi kristlaste tagakiusamise lõpetamiseks Lähis-Idas ja ...

Järva on vaimulikult teenitud

Järva praostkonna koguduste sinodisaadikuid võõrustas 17. mail Järva-Jaani Ristija Johannese kogudus. Sinodipäev algas jumalateenistusega Järva-Jaani kirikus ning jätkus koosolekuga pastoraadis. Sinodit tervitama tulnud Järva-Jaani vallavanem Arto Saar rõhutas, et Järva-Jaanis on vallal kogudusega pikaajalised ja head suhted. Koosolekut juhatas praost Hanschmidt, abijuhatajaks valiti kohaliku koguduse juhatuse esimees Kuno Agan. Kinnitades, et kvoorum on koos ja sinod ...

Otsused

Konsistooriumi juunikuu istungil Peapiiskop Urmas Viilma puhkab 10. juulist 9. augustini ja 14.–16. augustini. Peapiiskopi ülesandeid 10.–31. juulini täidab piiskop Joel Luhamets ning 1.–9. augustini ja 14.–16. augustini piiskop Tiit Salumäe. Kõpu koguduse õpetaja Hedi Vilumaa avalduse alusel anti talle õppepuhkust 10. juunist 31. juulini. Nimetatud ajal korraldab Kõpu koguduse teenimist Viljandi praostkonna praost Marko Tiitus. Järva praostile Teet Hanschmidtile anti ...

Kirik ja riik pidasid nõu

EELK ja Vabariigi Valitsuse ühiskomisjoni järjekordne istung toimus 31. mail konsistooriumi ruumes. Ühiskomisjon moodustati juba 1995. aastal ühist huvi pakkuvate küsimuste arutamiseks. Selle kaasesimeesteks on EELK peapiiskop ja siseminister. Tegutsevad kultuuri-, haridus-, sotsiaal- ja õiguslike küsimuste alakomisjonid. Peapiiskop Urmas Viilma kinnitusel möödus seekordne kohtumine tavakohaselt heas koostöövaimus. Kokkutulnuile anti ülevaade alakomisjonide viimase aja ...

Roman Toi visiitkaart

Roman Toi 101. sünnipäevaks Bernard Kangro avaldab 1970. aasta sügisel Lundis raamatu „Minu nägu. Luulekogumik 1934–1969“. Järgmise aasta 1. veebruaril paneb Kangro raamatu Roman Toile posti. Luulekogu lõpeb Tabula Gratulatoria’ga, Toi nimi on seal päris lõpus. Raamat ületab esimest korda ookeani ja leiab koha helilooja raamatukogus. Jaan Kross kirjutab mälestusteraamatu „Kallid kaasteelised“ teises köites mõnusa lookese kohtumisest Roman Toiga Kanadas. See sisaldab ...

Lühiuudised

Tallinna toomkoolis toimub õpe 9. klassini Tallinna toomkool võib rõõmu tunda, sest äsja väljastatud tegevusloa alusel võib kool nüüd anda õpet 1.–9. klassini. Haridus- ja teadusministri käskkirjaga anti toomkoolile teada, et on kinnitatud tähtajatu tegevusluba I (1.–3. klass) ja II (4.–6. kl) kooliastmes ning tähtajaline tegevusluba III (7.–9. kl) kooliastmele alates 1. septembrist. Kuue aastaga on 26 õpilasega alustanud koolist kasvanud 190 õpilasega kool, kus järgmisel ...

SELK ja EELK koostööleping

Soome Evangeelne Luterlik Kirik (Soome kirik) ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (Eesti kirik), tunnistades seda Piiblil põhinevat kristlikku usku, mida väljendavad kolm vana kiriku usutunnistust ning luterlikud usutunnistuskirjad, ning olles oma usus osa Kristuse ühes ülemaailmses kirikus ja võttes osa tema antud ühise tunnistamise, teenimise ja ühtsuse edendamise ülesande täitmisest; väärtustades mõlema kiriku ühist ajalugu ja luterlikku traditsiooni ning kuulumist ...

Lugude kogumise võistluse parimad tööd

Teisel nelipühal loosis Eesti Kiriku toimetuses Tartus kolleegiumi esimees Mihkel Kukk lugude kogumise võistlusel žüriilt kõige enam punkte saanud kaheksale osalejale välja auhinnad. Lugude kogumise võistlusele laekus kokku 25 tööd, neist üks Austraaliast. Žürii koosseisus Randar Tasmuth, Priit Rohtmets, Anneli Ammas, Andres Lehestik, Kaido Soom ja Sirje Semm luges läbi kõik tööd ja andis hinnangu. Žürii ei soovinud laekunud töid järjestada, vaid tõstab esile kaheksa enam ...

Alalhoidlikult ja sõbralikult palvemajast katedraali

Võru praostkonna esinduskogu ehk sinodit võõrustas 27. aprillil Urvaste kogudus. Kohal oli lõuna piirkonna piiskop Joel Luhamets. Võru praostkonnas on hoitud traditsiooni, et sinodijumalateenistusel teenivad kaasa kõik kohalolevad vaimulikud, nõnda algas sinodipäev karges kevadhommikus 10 vaimulikust koosneva protsessiooniga Urvaste pastoraadist kirikusse. Pärast jumalateenistust, kus jutlustas piiskop Joel Luhamets ja orelit mängis organist Erma Kallasse, kogunes 34 ...

Lühiuudised

puutepunkt

Tunnustus diakoonia­haiglale dementsete eest hoolitsemisel Viiendat aastat annab Puutepunktide toimetus välja autasu inimesele või organisatsioonile, kes on korda saatnud midagi kaalukat puudega inimeste heaks. Tänavune medal läheb Tallinna diakooniahaigla personalile. 26. aprilli Eesti Kirikus kirjutasime 18 aastat tegutsenud diakooniahaiglast, mille omaaegsed asutajad olid EELK ja EELK diakooniakeskus. Sel aastal said presidendilt tunnustuse haigla hospiitsi osakonna ...

Üks küsimus

huttunen

Euroopa Kirikute Konverentsi peasekretär isa Heikki Huttunen pidas juubelikongressi avapäeval peaettekande „Vabaduseks on Kristus meid vabastanud – kirikud ja Euroopa“. Eesti Kirik küsis isa Heikkilt, mis oli sõnum, mida ta EELK 100. aastapäeva pidustustel kirikurahvale edastas. Isa Heikki Huttunen: Väljendasin teie saja-aastasele ajaloole ja kõigele sellele, millega Jumal on teid õnnistanud, enda isiklikku ja ka Euroopa Kirikute Konverentsi austust. Minu jaoks on ...

Sinimustvalge saab 133aastaseks

Tänavu 1. nelipühaga samale päevale langevat Eesti lipu päeva tähistatakse 4. juunil vääriliselt üle Eesti: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja mujal. Eriliselt Otepääl, kus rahvustrikoloor 133 aastat tagasi Eesti Üliõpilaste Seltsi (EÜS) lipuna pühitseti. Riigikogu ja Eesti Lipu Selts kutsuvad kodanikke 4. juuni hommikul kell seitse riigilipu pidulikule heiskamisele Pika Hermanni torni. Huvilistele on kella 11–15 avatud võimalus külastada ka torni, kus lehviv lipp väljendab ...