Esileht » Uudis » Uudised »

Pikavere palvemaja tähistas 190. aastapäeva

Vennastekoguduse iga-aastased suursündmused on palvemajade aastapäevad, mis pakuvad kokkusaamisvõimalusi usklikele üle kogu Eesti. Eelmisel pühapäeval tähistati Lääneranna vallas Pikaveres ühe Eesti vanima tegutseva palvemaja 190. aastapäeva. Selle tööd korraldav Silvi Lootsmann kinnitas Eesti Kirikule, et vennastekoguduse ajalugu on piirkonnas väärikas – esimene palvela rajati Pikaverre nimelt juba Eesti vennastekoguduse algaegadel XVIII sajandi keskel. Seekordne ...

Sünnipäevanädal Ridalas

Ridala koguduse õpetaja Küllike Valk. Sel suvel on Ridala mäel olnud üks nädal, mis erineb kõigist teistest. 22.– 26. juulini tähistati Ridala Püha Maar­ja-Magdaleena koguduse esmamainimise 800. ja kiriku 750. aastapäeva. Jaanipäevast alates on olnud kiriku kooriruumis näitus õp Toomas Pauli elust ja tegevusest. Pastoraadi suures saalis oli vitraažide väljapanek ja käsitöönäitus. Imelisem oli näha Dolores Hoffmanni tööde teostamise protsessi piltidel ja mõnd väiksemat ...

Otsused

Konsistooriumi istungil EELK aukiri anti Tiit Harjakule ja Enn Kunilale Kärdla koguduse toetamise ja Kärdla kiriku restaureerimise korraldamise eest. Kari Tynkkynen on kinnitatud Kullamaa koguduse õpetajaks 10. juunist kuni tema misjonärilähetuse lõpuni EELKs. Lembit Tammsalu on vabastatud Mihkli koguduse teenimisest 1. juunist ja Kari Tynkkynen on samast kuupäevast määratud Mihkli koguduse hooldajaõpetajaks. Saarte praostkonna Jämaja kogudust teeniva õpetaja Anu ...

Kõik pääsevad kogukonnakeskusesse

Harkujärve kiriku juures lõi töödel kaasa vallavanem Erik Sandla. Koguduse arhiiv. Sellise nimega projekti rahastas teisigi kogudusi toetanud kohaliku omaalgatuse programm (KOP).  Harkujärve kiriku juures viidi lõpule invateele kivisillutise ladumine ja haljastustööd, talguvormis korrastati ümbrus, veeti mulda ja kruusa. Puuetega laste hoiu ette valmisid täiendavad parkimiskohad ja ligipääs. Talgupäevadel osales kolmkümmend inimest, sealhulgas koguduse aktiiv ja ...

Kirikute nõukogu tänujumalateenistus Keilas

Dr Popov kinnitas EKNi tänukirja vastu võttes, et võitluses koroonaviirusega ollakse Eestis õigel teel. Tiiu Pikkur. Eesti Kirikute Nõukogu pidas 16. juunil Keila Miikaeli kirikus tänujumalateenistuse, kus avaldati austust neile, kes on andnud olulise panuse koroonaepideemia tõrjumisel, ja mälestati COVID-19 tõttu surnuid.  Kõne pidas EKNi president emeriitpeapiiskop Andres Põder, kes märkis, et käesolev aasta on toonud koroonaepideemia näol kaasa üleilmse kogemuse ...

Lõpetamised

Erik Peinar. Pildil on 2011. aastal taasavatud Tallinna Toomkooli esimese lennu 22 lõpetajat koos lähemate õpetajate, direktor Egle Viilma, kooli kaplani Arho Tuhkru ja toomkooli nõukogu esimehe Urmas Viilmaga põhikooli lõpuaktusel Tallinna piiskoplikus toomkirikus 17. juunil. Viimane lõpuaktus Tallinna Toomkoolis enne seekordset toimus üle 80 aasta tagasi.  Päev varem istutasid lõpetajad Toomparki Snelli tiigi lähistele sümboolse õunapuu. Sellega pandi koos ...

Lühiuudised

Avati mälestusmärk küüditatutele Leinapäeval õnnistasid Põlva koguduse õpetaja Toomas Nigola ja abiõpetaja Jaak Pärnamägi Põlva raudteejaamas skulptor Jaak Soansi mälestusmärgi küüditatute mälestuseks. Alusel paiknevatelt rööbastelt kõrgemale tõstetud kolm vagunit tähendavad skulptori sõnul seda, et keegi ei teadnud, kuhu rong küüditatutega suundub. Memento Põlvamaa ühenduse juhatuse esimehe Roman Parmase andmeil küüditati aastatel 1941–1952 tollaselt Võrumaalt ...

JäPe tuleb taas

Alanud on registreerumine tänavusele kristlikule noortefestivalile „Järgmine peatus“ ehk JäPe, mis toimub 21.–23. augustini Pilistveres. Festivalile on oodatud noored alates 13. eluaastast, 13–17-aastased vajavad seejuures vanemate kirjalikku nõusolekut. Osavõtu eest tuleb maksta juunis 30, juulis 35 ja augustis 40 eurot. Registreerida saab festivali kodulehel jape.ee. Samast võib leida ka üksikasjalikke juhtnööre osa võtta soovijatele. Tõsi, programmi kohta on ...

Rõõmu ja õnnistusega edasi

protsessioon väljub piibelehtede ja kaskedega kaunistatud Puhja kirikust sinodijumalateenistuselt.Kätlin Liimets. 12. juunil toimus Puhjas Valga praostkonna sinod. Kirikuvalitsust esindasid peapiiskop Urmas Viilma ja kantsler Andrus Mõttus. Üksteist Valga praostkonna vaimulikku ja ülemkarjane liikusid protsessioonis piibelehtede ja kaskedega kaunistatud Puhja kirikusse, et pidada sinodijumalateenistust. Liturgiavaese aja järel mõjus muusikarikas ja suurepäraselt ...

Otsused

Konsistooriumi istungil Muudeti EELK ja Eesti Vabariigi Valitsuse ühiskomisjoni kahe alakomisjoni EELK-poolset koosseisu ja nimetati komisjonide uuteks liikmeteks kultuuriväärtuste komisjonis Tiit Salumäe (kaasesimees), Ülle Keel, Andrus Mõttus, Gustav Peeter Piir ja Marju Raabe ning sotsiaalkomisjonis Avo Üprus (kaasesimees), Katri Aaslav-Tepandi, Marelle Erlenheim, Tanel Meiel ja Remet Rander. EELK elutööpreemia määrati emeriitpiiskop Einar Soonele ...

Huviorbiidis on loodushoid

Eesti Kirikute Nõukogu teema-aasta tunnuslause on teadupärast „Armastame loodut“. Märtsis toimunud seminaril oli peaettekanne Nigel Weightilt Inglismaalt, kõneldi ka loodu(s)hoiu teemast eri uskude perspektiivist. 16. juunil kogunevad aga Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajad Arvo Pärdi keskusesse seminarile „Armastame loodu(s)t“. Kuulatakse ettekandeid ja plaanis on vastu võtta teemakohane seisukoht. EKNi täitevsekretär Ruudi Leinus ütleb, et loodushoiu ...

Kriisitoetus usulistele ühendustele

Minister Riina Solman: toetusega soovitakse tagada organisatsioonide jätkuv toimimine. Arhiiv. Koroonaviiruse tõttu kehtinud eriolukorra mõju leevendamiseks võeti vastu riigi lisaeelarve, milles on ette nähtud ka toetusmeede usulistele ühendustele, sealhulgas EELK-le. Toetusmeetme kogumaht kõikidele Eestis tegutsevatele ja registreeritud usulistele ühendustele (kokku 595) on 2 miljonit eurot. Toetuse taotlemist ja väljamaksmist reguleerib rahvastikuministri Riina ...

Lühiuudised

LMLi aastaaruanne Luterliku Maailmaliidu (LML) kodulehelt www.lutheranworld.org saab tasuta alla laadida organisatsiooni 2019. aasta aruande. Selles keskendutakse tegevustele, mis on seotud LMLi strateegiliste eesmärkidega: esiteks toetada kirikute kohalolu ja elava tunnistuse andmist maailmas, teiseks propageerida inimväärikust, õiglust ja rahu ning kolmandaks tagada organisatsiooni jätkusuutlikkus ja efektiivsus. Eriti tõstetakse esile maailmaliidu ja selle ...

Kristlik kogukonnamaja ootab elama intellektipuudega inimesi

Rakvere Kolmainu kogudus lõpetab peagi ehitustööd oma ajaloolises pastoraadihoones, et sinna saaks elama kutsuda 10 intellektipuudega inimest kogukonnas elamise teenusele. Projekt, mida 79% ulatuses rahastas sotsiaalministeerium Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest ning ülejäänu tuli Rakvere Kolmainu koguduse omafinantseeringuna, jõuab lõpule 2020. aasta juuliks. Augustiks tahame leida 10 intellektipuudega inimest, kelle jaoks kiriku läheduses ning kristlikest ...

Tallinna praostkonnal oli hea aasta

Niimoodi hajutatult, nagu nüüd kombeks, istusid Tallinna praostkonna sinodilised Jaani kirikus. Tiiu Pikkur. Tallinna praostkonna sinod sai teoks kaks kuud esialgsest plaanist hiljem – kolmapäeval, 27. mail Tallinna Jaani kirikus. Sinodi avas armulauaga palvus, kus teenisid peapiiskop Urmas Viilma ja Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja Mikk Leedjärv. Koosolekut juhatas Tallinna praostkonna praost Jaan Tammsalu, abijuhatajad olid praostkonna nõukogu liikmed Meelis ...