Esileht » Uudis » Uudised »

Uudised

Paastumaarjapäeva eel

25. märtsil tähistatakse kristlikus maailmas Issanda kuulutamise püha ehk paastumaarjapäeva. Sellega meenutatakse ingli kuulutust neitsi Maarjale, et ta saab Pühast Vaimust käima peale ja toob ilmale Jeesuse. Piiblis on sellest juttu Luuka evangeeliumi esimeses peatükis. Issanda kuulutamise püha on peetud hiljemalt 7. sajandil, keskaegses Euroopas loeti seda mitmel pool uue aasta alguseks. Paastumaarjapäev on ka ainus Maarjale pühendatud püha, mida on laialdaselt tähistatud ...

Issanda kohalolu on nähtav

Tartu praostkonna sinodisaadikud pidasid koosoleku Kursi 200aastases pastoraadis. Kursi kiriku juures avanes möödunud aegu meenutav vaatepilt, kui suures osas talaarides vaimulikud jumalateenistusele sammusid. Praost Ants Toominga sõnul kannab praostkonnas üheksa vaimulikku ainult talaari ja inimestes on säilinud konservatiivne hoiak. Jumalateenistusel seadsid peapiiskop Urmas Viilma ja piiskop Joel Luhamets õpetaja ametiristi kaela 24 aastat kirikus teeninud Urmas Orasele, ...

Lühiuudised

lyhiuudis

Loomulik surm näituseruumis Tervishoiumuuseumis eksponeeritud näitus „Loomulik surm“ võitis 2016. aasta parima ajutise näituse auhinna Muuseumiroti. Kui vaid sajand tagasi oli surm inimeste elus loomulik asi, siis nüüd on see jäänud vähem mõistetavaks. Näitus aitabki tuua selgust surmaga seotud tunnetesse, näidates surma kui loomulikku elu osa. 31. augustini avatud näitusega kaasnevad muuseumis (Tallinn, Lai 30) aruteluprogrammid. 15. märtsil kõnelesid väärikast surmast ja ...

„Kasvuaeg“ abiks kogudusele

EELK Misjonikeskuse korraldusel toimuva kogudusekooli „Kasvuaeg“ grupp koondab entusiaste Võru, Valga ja Tartu praostkonnast. „Me oleme saanud üllatavalt hea tagasiside,“ kinnitab misjonikeskuse välismisjoni ja Lõuna-Eesti koolituste koordinaator Helene Toivanen Eesti Kirikule pärast esimese koolituspäeva toimumist Tartus 11. märtsil. Ta räägib, et oli siiralt üllatunud, et pärast suhteliselt pikka päeva, kell 10–17 kestvat sisutihedat õppetööd ei olnud inimesed liiga ...

Olla toeks kirikute kommunikatsioonitöös

Euroopa luterlike vähemuskirikute kommunikatsiooninõukogu (KALME) korraldusel toimub 17. märtsil Helsingis ja 18. märtsil Tallinnas kriisikommunikatsiooni seminar. Millega tegu, selgitab EELK esindaja KALMEs, raadioajakirjanik Meelis Süld. „Meie mõte on olla kirikutele nende kommunikatsioonitöös toeks. Oleme mõelnud, kuidas oma tööd teha. Kõige praktilisem on teha seda seminaridena. Läbi aegade on korraldatud näiteks uudiste kirjutamise, avalike suhete kujundamise või ...

Kirik otsustas mitte lõpetada sihtasutuse tegevust

EELK konsistoorium arutas kahel istungil kultuuriministeeriumi asekantsleri Tarvi Sitsi ettepanekut sihtasutuse Narva Aleksandri Kirik tegevuse lõpetamiseks. Kirikuvalitsuse seisukoht on, et praegu ei ole sihtasutuse likvideerimine põhjendatud, sest sihtasutuse põhikirjaline eesmärk – Narva Aleksandri kiriku taastamine selle kasutamiseks esindusliku ja rahvusvahelise tähtsusega kontserdisaalina ning kultuurikeskusena koos kiriklike funktsioonide säilitamisega – on veel ...

Kohtusid peapiiskop, peadirektor ja peakaplan

Peapiiskop Urmas Viilma kohtus konsistooriumis politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori Elmar Vaheriga, peakaplani Valdo Lustiga ja kap­lani Tõnis Kargiga, et arutada aktuaalseid teemasid, mis puudutavad nii kirikut kui ka PPAd. Arutleti selle üle, et kirikul on väga laiahaardeline võrgustik, mis katab ära suure osa ühiskonnast. Sestap pakkus peapiiskop välja, et kiriku kaasamine ning selle võrgustiku ärakasutamine erinevate kriisisituatsioonide lahendamisel annaks ...

Lühiuudised

kalmistu

Avinurme kalmistu register saab kaardirakenduse Avinurme valla sotsiaalnõunik ja ühtlasi kalmistu registripidaja, kohaliku koguduse liige Tiina Tuur on teinud suure töö ja digiteerinud kalmistu hauaplatsid. Peatselt saavad lähedased ja tuttavad otsida hauaplatse interneti kaudu kodulehelt www.kalmistud.ee. Sinna saab lisada ka pilte kalmudest. Koguduse õpetaja Rene Alberi ütleb, et tal on hea meel, et kalmistu kohta avaneb kaardirakendus Haudi, sest temagi käest on ...

Võrgust välja!

„Helendavast ekraanist on saanud nutiühiskonna pihipeegel, mis sageli moonutab tundmatuseni tegelikku pilti,“ kirjutab peapiiskop Urmas Viilma palvepäeva karjasekirjas. Viidates meie praegusele elulaadile: sa kas oled võrgus või võrgust väljas, ühendatud või mitteühendatud. Moodsa aja maailmas jagame oma elu kahe eri maailma vahel. Võrguelu elav inimene ei tunne end üksildasena. Ta võib tunda end hoopis võimsana, kui saab saata „helendavale ekraanile ritta oma ligimese kõik ...

Pühakiri – käsikirjast emakeelse Piiblini

Tallinnas Jaani kirikus ja Kiek in de Köki kaitsetornis saab jüripäevani vaadata reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud huvitavat piibliteemalist näitust „Pühakiri – käsikirjast emakeelse Piiblini“. Näitus koosneb kahest osast: Jaani kirikus saab tutvuda esimeste eestikeelsete piiblitekstidega, Kiek in de Köki näitusesaalis aga mitmete erinevates Euroopa rahvaste keeltes ilmunud piiblite näidistega. Näituse on koostanud Eesti Piibliselts, abiks on olnud Cambridge’i ...

Kristlaskonna ühine palvepäev

Märtsikuu esimesel reedel oli maailma palvepäev (World Day of Prayer), mida oikumeenilise jumalateenistusega tähistati ka Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus. Palvepäeva selle aasta teemal „Kas ma teen sulle ülekohut?“ (Mt 20:1–16) olid tekstid koostanud Filipiini korralduskomitee naised. Neid, erinevas vanuses ja erineva saatusega filipiinlannade lugusid esitasid Rootsi-Mihkli kirikus mitme konfessiooni naised. Filipiini naiste ja nende võitluse eest parema tuleviku nimel ...

Lühiuudised

Younan

Riia Peetri kiriku tulevik kaalukausil Riia linnapea Nils Ušakovs teatas oma Facebooki-lehel, et ta pooldab Riia Peetri kiriku andmist Läti Evangeelse Luteri Kiriku omandusse. UNESCO maailmapärandi nimekirjas olev pühakoda on praegu kasutusel kontserdi- ja näitusesaalina, kuid seal tegutseb ka väike luteri kogudus. Praegu haldab kirikut linnavalitsus, kuid juriidiliselt ei kuulu see kellelegi. Et pühakoda hädasti remonti vajab, on Ušakovsi sõnul omandivaidlus vaja kiiresti ...

Kuriteo ohvritele mõeldes

MTÜ Ohvriabi ja EELK diakooniatalitus kutsusid kõiki kirikuid ja kogudusi möödunud pühapäeval palvetama kuriteoohvrite ja nende lähedaste pärast. Üleeuroopalist kuriteoohvrite toetamise päeva tähistas Kuriteoohvrite Toetamise Ühing Ohvriabi konverentsiga 22. veebruaril. Konverentsi avas sotsiaalkindlustusameti kvaliteedinõunik Kersti Kask, kes on juhtinud EELK kriminaaltöö keskuse peretööd, osalenud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste väljatöötamisel ja osutamisel ning ...

Koguduste majanduslik toimetulek

Pilt1

Koguduste eesmärk on kuulutada rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest, inimeste hingi hoida ja vaimulikult toita. Kõigeks selleks vajame ka materiaalseid vahendeid. Meie kirik koosneb 167 kogudusest, mis omavad väga erinevaid võimalusi, kuidas materiaalselt toime tulla. Mõnel õnnestub see paremini, teised lepivad vähemaga. Pankrot on taasiseseisvunud Eestis välja kuulutatud vaid Narva kogudusele. „Toimetuleku piir ei jookse linna ja maa, väikeste ja suurte koguduste vahel. ...

Lühiuudised

ryytliordude_muus_orig

Selgusid kaunimad raamatud Rahvusraamatukogus kuulutati 9. veebruaril välja eelmise aasta kaunimad raamatud. Võistlusele laekunud 222 raamatu hulgast tõsteti esile 25 laste- ja 25 täiskasvanutele mõeldud raamatut. Tunnustust leidnud raamatutega saab tutvuda rahvusraamatukogu peanäitusesaalis, näitus on avatud 4. märtsini. Äramärkimist leidis näiteks Püha Johannese Kooli SA välja antud Hierotheos Vlachose „Üks öö püha Athose mäe kõrbes“, mis sai ka eripreemia kujunduse ...