Esileht » Uudis » Uudised »

Uudised

Kogudus ehitab häid suhteid

Tartu Maarja kogudus, kirikut taastav sihtasutus ja selle juht Silvia Leiaru tänavad kõiki inimesi, kogudusi ja ettevõtjaid, kes on annetanud kiriku taastamise heaks. Rukkimaarjapäevast ussimaarjapäevani annetas 15 EELK kogudust: Jõgeva, Lääne-Nigula, Viljandi Jaani, Harkujärve, Ambla, Saku, Saue, Rapla, Pilistvere, Maarja-Madgaleena, Tallinna Jaani ja Rootsi-Mihkli ning Tartu Pauluse kogudus. Sihtasutuse juht Silvia Leiaru rõõmustab, et kogudused üle Eesti elavad kaasa ...

Tulge, vennad, kuulge, õed …

Valga praostkonna piiblipäev peeti 14. septembril Hargla koguduses ja sellest võttis osa huvilisi kõigist piirkonna üheteistkümnest kogudusest. „Oleme praostkonnaga, mis liikmete arvult on Tartu Pauluse koguduse mõõtu, harjunud koos käima. Meie sooviks on, et kvartalis kord toimuks midagi, mis tooks kogudused kokku. Arutasime, et meie ettevõtmised on ehk liiga valdkonnapõhised ja et nüüd võiks midagi teha, mis kõnetaks kõiki liikmeid,“ räägib üks korraldajatest, ...

Suurpõgenemise 75. aastapäev

Eesti ajaloos traagilise 1944. aasta sügise sündmusi meenutatakse nii Eestis kui eesti kogukondades üle maailma. Eestist vabasse läände punase terrori eest põgenemist meenutatakse alates 17. septembrist üldpealkirja „Minna ei taha, kuid jääda ei saa“ all. Lisaks peakorraldajale (Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu) ja teistele erinevatele eesti organisatsioonidele on üheks korraldajaks ka EELK. Suurpõgenemine, mida rahvapärasemalt kutsutakse ka paadipõgenemiseks, toimus sügisel ...

Diakonikursust alustab kuus inimest

3. septembril toimus EELK Usuteaduse Instituudi pastoraalseminari diakonikursusele astumiseks kirikuvalitsuse ees diakonivestlus. Vestluse vormis eksamile oli kutsutud kuus kandidaati: Ulvar Kullerkupp, René Paats, Kristjan Paju, Indrek ja Signe Salumets ning Tia Vene. „Kõiki neid ootab nüüd väikeste variatsioonidega ees tõsine õppimisperiood, et olla mõne aja möödudes taas valmis eksamil läbikatsumiseks. Siis juba selleks, et valmistuda vastu võtma kiriku kutset vaimulikku ...

Praostkonna esindus käis elamusfestivalil

Piirkondlikult Tartumaal asuvad Valga praostkonna kogudused osalesid 24. augustil Elvas toimunud elamusfestivalil. Elva vald korraldas sel aastal teist korda elamusfestivali, millest otsustasid osa võtta ka lähiümbruses paiknevad kogudused. Miina-Liisa Kuusemaa initsiatiiv leidis praostkonnas poolehoidu ja nii olid meeskonnas kõik viis kogudust: Elva, Nõo, Puhja, Rannu ja Rõngu. Kõigi asukohaks on Tartumaa. Meeskond oli esinduslik, sest ennast tutvustama olid tulnud kõigi ...

Lühiuudised

tamkevicius

Konverents Poola ajaloost 13. ja 14. septembril toimub Tartus Poola ajaloo teemaline konverents „Scripta manent“, mille korraldab Poola suursaatkond koostöös Eesti mäluasutustega. Üritus on tasuta ja oodatud on kõik ajaloohuvilised. Arvukate teaduslike ettekannete seas on mitu pühendatud ka jesuiitide tegevusele Tartus. Lisaks tutvustatakse osalejatele rahvusarhiivis leiduvaid rariteete ning Tartu vanalinnas toimub retk Poola jälgedes. Konverentsi täpsem programm on üleval ...

Keila kogudus ootab kihelkonnapäevadele

Keila kogudus 800

Keila Miikaeli kogudus tähistab 800. aastapäeva ja kutsub koostöös Keila linnaga osalema kihelkonnapäevade raames erinevatel üritustel. Kihelkonnapäevi tähistatakse Keilas esimest korda ja koguduse õpetaja Matthias Burghardt soovib kutsuda kokku kõik, kes kihelkonda kuulunud on. „Me tahame, et see oleks terve ringkonna pidu ja kõik rõõmustaksid meiega koos.“ Alustuseks peetakse 14. septembril Keila kultuurikeskuses ajalookonverents „Keila kogudus 800“, kus eri alade ...

Pärnu-Jaagupi kogudus sai diakoni

Pärnu-Jaagupi kirikus oli 25. august suur rõõmupäev, sest koguduse diakoniks ordineeriti pikaaegne ustav koguduse töötegija Jane Vain. Ordineeris piiskop Joel Luhamets, assistendid olid assessor Ove Sander ning Pärnu-Jakobi koguduse hooldajaõpetaja Kristiina Jõgi. Piiskop Joel Luhamets rõõmustas oma kõnes selle üle, et oli 1997. aastal Jane Vainu Tartu Pauluse koguduses ristinud ja leeritanud. Nüüd oli saabunud päev, mil ta sai oma leerilapse ordineerida vaimulikku ...

Baltimaade piiskopid pidasid nõu

26.–28. augustini Vilniuses toimunud Balti riikide luterlike piiskoppide kohtumisel arutati kirikute päevaprobleeme ning osalemisvõimalusi rahvusvahelises kirikuelus. EELKd esindasid peapiiskop Urmas Viilma, piiskopid Joel Luhamets ja Tiit Salumäe, kantsler Andrus Mõttus ning välissuhete assessor Kadri Põder. Üheks kirikujuhtide poolt arutatud teemaks oli Baltimaade kirikute rahvusvaheline suhtlus. Nimelt on erinevalt EELKst Läti ja Leedu luterlastel aktiivsed ...

Lühiuudised

Peetri koolimaja

Peetri kool jätkab ülikooli peahoone lähedal Alanud kooliaastal jätkab Tartu luterlik Peetri kool (TLPK) tegevust Tartu kesklinnas, ülikooli peahoone lähistel aadressil Küütri 1 (fotol). Siirdumine südalinna prestiižsemas piirkonnas Küütri ja Ülikooli tänava nurgal asuvasse hoonesse, millel tartlaste jaoks on lausa kultuslik maine, võeti ette praktilistel kaalutustel. Senine asukoht ettevõtluskõrgkooli Mainor ruumides jäi igal aastal ühe klassikomplekti võrra kasvavale ...

Millal jõuab ajaleht tellijateni

Viimasel ajal on olnud küllaltki palju pretensioone seoses ajalehe Eesti Kirik kojukandega. Kasutan võimalust olukorda selgitada. Kande kvaliteet on Eesti Postile väga oluline. Mõõdame juba aastaid perioodika kande kvaliteeti, et tagada teenust, mida lubame kliendile ehk kirjastusele ja mis tuleneb teenuse tingimustest ning postiseadusest. Postiseaduse järgi tuleb tagada perioodiliste väljaannete kättetoimetamine kuuel päeval nädalas üks kord päevas. Maapiirkonnas ...

Kõige enam on magistri­­­õppesse astujaid

EELK Usuteaduse Instituudis on augusti lõpus kiired päevad – Eesti vanim erakõrgkool valmistub alustama oma 73. õppeaastat. Rektoraadis vormistatakse erinevaid dokumente, dekanaadis pannakse paika tunniplaani, valmistatakse ette uusi matrikleid, tegemisel on veel kümneid õppeaasta alguse toiminguid. Auditooriumides aga istuvad komisjonid, kelle ees annavad aru värsked üliõpilaskandidaadid. Usuteaduskonna dekaan prof Randar Tasmuth kinnitab, et instituut on uueks õppeaastaks ...

Täpsustus

14. augusti Eesti Kirikus ilmus Regina Hanseni artikkel EELK ja Vabariigi Valitsuse ühiskomisjoni kohtumisest pealkirjaga „Ühiskomisjonis on kiriku ja riigi silmad samal kõrgusel“. Paraku oli lehes toimetamata lugu, mis sisaldas korrigeerimist vajavaid väiteid. Artiklis oli välja toodud, et kiriku olemasolu strateegiate ja arengukavade koostamisel sageli lihtsalt unustatakse. Näiteks on toodud kultuuripoliitika aluste dokument aastani 2030, mille koostajad said artiklis ...

Lühiuudised

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Orel kutsub külla Vendade Kriisade heakõlaline orel Rapla kirikus (fotol) tähistab 80. sünnipäeva ja on terve suve kutsunud muusikasõpru end kuulama. See orel on Raplas kolmas, ta vahetas välja Saksamaalt 19. sajandi viimasel veerandil tellitud oreli ja pühitseti 3. septembril 1939. Oreli valmimine maksis siis 12 700 krooni. Oreli ristiisa on professor August Topman, kes koostas registrite ja tämbrite valiku. Kogudus on võtnud plaani oreli suurema remondi ja nii on ...

Oodatakse ettepanekuid

EELK lauluraamatukomisjon ootab 1. septembrini tagasisidet oma senisele tööle. Samuti on jätkuvalt teretulnud ettepanekud uue lauluraamatu kontseptsiooni kohta. Komisjoni esimees, haridusassessor Marko Tiitus tänab kõiki neid, kes on oma mõtteid ja ettepanekuid juba saatnud või andnud muul viisil oma panuse lauluraamatu kontseptsiooni koostamisse ning hoidnud seda tööd oma palves. Septembri alguseni on võimalik kõigil nõuandvas võtmes kaasa rääkida lauluraamatu loomisele. ...