Esileht » Uudis » Uudised »

Unistus kirikust saab teoks

Kui Jõgeva kogudus mõne aasta eest 25. sünnipäeva pidas, osales pidupäeval ka Jõgeval sündinud riigikogulane Aivar Kokk, kes kinkis kogudusele kiriku maketiga pildi. Toona maaelukomisjoni esimeheks olnud Kokk kinnitas, et kirik tuleb. Koguduse maale on ehitatud veetorn, nüüd saab sellest uue kiriku osa ja on juba ümber ehitatud kuuekorruseliseks, millele 18. septembril ristki püsti pandi. Kindlasti on torn juba praegu objekt, mida tasub vaatama minna – sel on ...

Kindlalt tulevikule vastu

Peapiiskop Urmas Viilma annab kiriku sõbra tunnustuse üle oreliprofessor Andres Uibole. Jaan Männik. Septembri viimasel esmas­päeval kogunes Karksis Viljandi praostkonna sinod.  Seni oleme pid­a­nud  kaks koos­­olekut aastas. Kevadisel on vaa­da­tud tagasi eelmisele tege­vus­­aasta­le, tänatud tublisid töö­tegijaid ja kinnitatud eelarve täitmine. Sü­­­gisel on võetud vas­tu järg­mise aasta eelarve ning tegel­dud kiriku õpetuslike ja kor­­ral­duslike küsimustega. ...

Muinsuskaitseamet jagab aastapreemiaid

Suvel toimunud muinsus­kait­seameti ideekorjega aastapreemia nominentide hulka jõudis ka luteri kirikuis tehtud restaureerimistöid. Avaliku ideekorje kaudu esitati muinsuskaitseametile kok­ku 86 ettepanekut. Nen­de põhjal on selgunud 45 no­mi­nenti, kes kandideerivad küm­nes kate­goo­rias välja antavatele aas­ta­preemiatele.  Hästi restaureeritud kuns­ti­mälestise kategoorias on nominente kolm. Paber­vitraažid Nõva kirikus – tun­nustuse pälvisid EELK Nõva Püha ...

Esitleti Randar Tasmuthi pühendusteost

7. oktoobril esitleti Tallinna Pühavaimu kirikus teost „Verbum Domini manet in aeternum“ (Issanda sõna püsib igavesti), mis on pühendatud professor Randar Tasmuthile 65. sünnipäevaks. Teose esitlus oli esialgu kavandatud juuni algusesse, vahetult pärast professor Tasmuthi sünnipäeva (31. mail), kuid koroonakriisi tõttu võt­tis teose kirjastamine pla­neeritust oluliselt kauem aega.  Pühendusteos, mille koos­tajad on Randar Tas­mut­hi õpilased, usutea­du­se ...

Kiriklike autasude jagamine

Koroonaviiruse leviku tõttu lükkus kiriklike tunnustuste jagamine nelipühalt lõikustänupühale (11. oktoober). Kahjuks pole ka praeguses viiruse leviku olukorras võimalik autasusid pidulikult üle anda ühisel tänupalvusel Tallinna piiskoplikus toomkirikus. Teada on antud, et autasude üleandmine toimub kodukoguduste või konsistooriumi kaudu. Kuidas see täpselt toimub? Peapiiskop Urmas Viilma: Lahendame asja n-ö kaasuse põhiselt. Meil pole välja hõigatud ühtset kohta, ...

Eriline aeg nõuab erakordseid inimesi

Tiit ja Lia Salumäel on seljataga 45 ühist teenimisaastat Haapsalus. Arvo Tarmula. Haapsalu kogudust on viimase saja aasta jooksul teeninud vaid neli vaimulikku. Ja üks neist on Tiit Salumäe koos kirikumuusikust abi­kaasa Liaga 1975. aastast.  Aega 45 aastat tagasi viis toom­kirikus pärast missat pee­tud lühikonverentsil kiriku­loo­­la­ne dr Priit Rohtmets: „1970. aastatel oli usuelu areng vääramatu ja järjekin­del – religioon oli järjekindlalt mas­sidest taandumas ...

Harkujärvel on põlistatud Aino Järvesoo mälestus

Aino Järvesoo mälestusbareljeef Harkujärve kirikus. Urmas Roos. Harkujärve kirikus avati heategijale Aino Järvesoole mälestusbareljeef. See on skulptor Tõnis Paberiti teine taoline töö. Esimene samalaadne Aino Järvesoo bareljeef avati 2004. a Tartu ülikooli õppehoones Lai tn 34. Eestlanna Aino Järvesoo (1910–2003), kes naasis Eestisse alles eluõhtul, rahastas mitme kristlikke põhimõtteid ja pereväärtusi toetava projekti kõrval ka Harkujärve kiriku ehitamist ...

Pastoraalseminar jätkab uue juhiga

Alates 1. septembrist juhib usuteaduse instituudi juu­res tegutsevat pastoraal­seminari assessor praost Marko Tiitus (fotol), kes on ka usuteaduse instituudi rektori kohusetäitja.  Juhi vahetuse aluseks oli emeriitpiiskop Einar Soone pastoraalseminari ju­hi ametist tagasi astumine sel­lel kevadel.  Eesti Kiriku küsimusele, kuivõrd soovib uus juhataja jätkata eelkäijate poolt algatatut ning milliseid uuendusi kavatseb semina­ris juurutada, vastab ...

Tänujumalateenistus toimub Tartus Jaani kirikus 16. oktoobril

Olime planeerinud Eesti Kiriku taasilmumise 30. aastapäeva tähistamist 13. märtsil tänu­juma­lateenistusega Tartu Jaani kirikus ja ettekandekoosolekuga Tartu luterlikus Peetri koolis. Kahjuks tuli viimasel minutil tõmmata pidurit, sest maailm läks seoses koroonapandeemiaga lukku. Püüame nüüd minna uuele ringile, aga mööndustega. Jääb tänujumalateenistus Tartu Jaani kirikus, sest tänase seisuga pole kirikutes toimuvaid jumalateenistusi keelatud, kui järgitakse kõiki ...

Tartus peeti noortepäevi

Septembrikuu viimane nädalalõpp tõi Tartu Pauluse kirikusse kokku veerandsada rõõmsameelset kristlast. 2 x Kirsi Vimpari. Tartu Pauluse koguduse noortepäevadel arutleti, kuidas Jumal otsib meid ja kuidas meie võime leida teda. 25.–27. septembril tuli umbes 25 noort üle Eesti sügisvärvides Tartusse, et osaleda Pauluse koguduse noortepäevadel. Ürituse teemaks oli sel aastal „Kus sa oled?“. Kogu programm ja arutelud andsid seda teemat edasi, juhtides meid mõtlema, kuidas ...

LMLi Euroopa regiooni nõupidamiselt

22. ja 23. septembril toi­mu­nud konsultatsioonide peateemaks oli koroonakriisi mõju kirikuelule. Luterliku Maailmaliidu (LML) Euroopa liikmeskirikute juhtide seekordne kohtumine toimus pandeemia tõttu interneti vahendusel. Kodu­lehe lutheranworld.org poolt vahendatud kokkuvõtte ko­haselt nentisid osalenud, et kõikides Euroopa regioonides on koroonakriis kiirendanud protsesse, millega kirikud ja ühiskonnad on viimastel aas­tatel silmitsi seisnud. Näi­teks tõstatas ...

Juurus tähistati aastapäevi

Juuru kirik sai oma praeguse ilme 125 aastat tagasi. Läinud pühapäeval, mihk­lipäeva eel tähistati Juuru kiriku 125. ja koguduse 782. aastapäeva. Igal kogudusel on põhjust tänuga meenutada eelkäijaid. Olgu siis seo­ses vaimse pärandiga või käegakatsutava tu­lemiga. Kogudust teeniv õpetaja Kalle Kõiv ütles kirikulehele, et koguduse aastapäeva jumalateenistus oli tava­pärane, sellele järgnes aga sünnipäevalaste õn­nitlemine ja ajalootund pastoraadis. Tähelepanu ...

Sotsiaalministeeriumi soovitusi

1. Kasuta koroonaäppi „Hoia“. Laadi enda telefoni koroonaäpp, mis hoiatab sind, kui oled olnud lähikontaktis (vähemalt 15 minutit kuni kahe meetri kaugusel) positiivse koroonatesti saanud inimesega. 2. Ühiskonnaelus osalen aktiivselt ainult siis, kui tean ja tunnen end tervena ning ei ole olnud lähikontaktis koroona­viirusesse nakatunuga. 3. Hügieenisoovituste järgimine on hea viis nakkushaiguste en­netamiseks: pese hoolikalt ja regulaarselt käsi, mustade kä­tega ...

Eriolukord tõmbas tähelepanu kunstile

Hetk Keila kihelkonnapäevade ajalookonverentsilt. Vasakul ajaloo­dok­tor Anu Mänd, paremal õp Matthias Burghardt. Keila linna Facebooki-leht. Keila kihelkonnapäevade raa­mes toimunud ajaloo­kon­­ve­rents keskendus see­kord kir­i­kus leiduvatele kunsti­väär­tustele. Kihelkonnapäevi korraldab Keila Miikaeli kogudus koostöös linnavalitsusega teist aastat jär­jest. „Ma arvan, et see on üks vä­ga hea võimalus kogudusena välja paista ja püüda midagi te­ha ka koos nendega, ...

Kas kabel ikka ilusaks ka tehakse?

Vanast võlvitud keldrist on saanud toomkoo­lile kabel. Urmas Viilma. Nii küsis Tallinna toomkoolis sel sügisel kooliteed alusta­nud pisike poiss, kui esimest korda koolimajas asuvat ka­be­l­it nägi. Kabeli õnnistas 16. sep­tembril peapiiskop Urmas Viilma. Üheksa aastat tagasi tegutsema hakanud toomkooli direktor Egle Viilma ütleb, et unistus oma kabeli järele on kooliperel olnud selle taastamisest pea­le. Kui aastal 2011 Apteegi 3 asu­vasse majja koliti, elas seal ...