Esileht » Uudis » Esileht »

Inseneriametist jumalariigi tööle

Rakvere Kolmainu kirikus ordineeriti 23. märtsil diakoniks Juhan Rumm. Tänavu 19. veebruaril sooritas EELK konsistooriumi juures diakonieksami seitse meest. 23. märtsil Rakvere kirikus piiskop Tiit Salumäe poolt diakoniks pühitsetud Juhan Rumm on neist vanim – tema vaimulikutee algas 76aastaselt. Intervjuus Pereraadiole selgitas varem ehitusinseneri ametit pidanud värske diakon, et Jumala kutset kuulis ta esmakordselt 1994. aastal, mil tundis sügavat vajadust soetada endale ...

President Lennart Meri – 90

Peapiiskopid_presidendiga

President ja piiskopid: hetk EELK 80. aastapäeva tähistamiselt 1997. aastal. Esiplaanil peapiiskop Jaan Kiivit (vasakult), Välis-Eesti kiriku peapiiskop Udo Petersoo, emeriitpeapiiskop Kuno Pajula, piiskop Einar Soone, president Lennart Meri. Arhiiv Taasiseseisvunud Eesti esimese presidendi Lennart Mere sünnist möödub 29. märtsil 90 aastat. Lennart Mere (1929–2006) isa Georg Meri oli sõjaeelse Eesti Vabariigi diplomaat, kes hiljem on end Eesti kultuurilukku jäädvustanud ...

Vaimutoit luterlikus kastmes

Tunnistan, et kutsest sõnakuulutajate osaduspäevale Tartu Pauluse kirikus 12. märtsil ei osanud ma midagi arvata. Tundmata nähtus harali, pea kokkusobimatute ettekannetega. Ja osadus kellega? Nibin-nabin jäänukski minemata. Et aga polnud midagi paremat teha, läksin siiski kaema, mis värk. Ja mis ma näen? Saal oli rahvast täis, tulnuid üle terve Eesti! Ja liiati kolleege, kellest paljud EELKs vett ja vilet saanud ning keda hiljutisel vaimulike konverentsilgi näha polnud. ...

Kõik on juba valmis

Maarja-M

Naised kuulavad Maarja-Magdaleena koguduse õpetaja Aivo Prüki sõnumit. Tiit Kuusemaa Nii kinnitas plakat, mis kutsus naisi 2. märtsil Maarja-Magdaleenasse palvepäevale. Naistel on koguduses kanda suur roll, olgu siis töötegijate või lihtsalt liikmetena. Tõsi, enamasti meil kogudused naiste najal püsivadki. Umbkaudu 150 aastat tagasi sai Ameerikast alguse kristlike naiste liikumine, mis on laienenud 170 riiki. 6. märtsi tuntakse kui ülemaailmset naiste palvepäeva. Valga ...

Eesti valis riigikogu

Pühapäeval lõppenud XIV riigikogu valimiste tulemused meenutasid paljuski eelmiste valimiste omi. Suurimaks erinevuseks oli aga Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esiletõus. Valimisaktiivsus oli seekord peaaegu sama kui neli aastat tagasi – nimelt 63,7%. Varasemast veelgi rohkem oli siiski elektrooniliselt hääletanuid – 247 232 ehk 43,8% valimistel osalenute koguarvust. Ka kaks esimest kohta saavutanud erakonnad olid samad mis eelmisel korral. Sedapuhku kogus ...

Peaminister Jüri Ratase tervituskõne Eesti Kirikute Nõukogu 30. aastapäeva tänujumalateenistusel

Peaminister Jüri Ratas Rootsi-Mihkli kirikus. Urmas Roos Lugupeetud Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhid! Austatud riigikogu esimees! Head vaimulikud! Kõik siinviibijad! Eesti Kirikute Nõukogu on praeguseks 30 aastat vana ning on selle aja jooksul teinud palju kõigi Eestimaa inimeste ning seeläbi terve Eesti riigi heaks. Nõukogu asutamisprotokollis sõnastati selle liikmete ühiste eesmärkidena kristliku eluhoiaku, kõlbluse ja eetika kujundamist, eestimaalaste õiguste ...

Sinimustvalge on lehvinud Toompeal 30 aastat

Sümboolselt Eesti tulevikule mõeldes heiskasid 30 aastat tagasi sinimustvalge lipu Pika Hermanni torni Ellerheina tütarlastekoori ja RAMi poistekoori esindajad. Internet Eesti sinimustvalge rahvuslipp on lehvinud Pika Hermanni tornis 24. veebruarist 1989. 1980ndate teine pool oli Eesti ajaloos erakordne ja ei tohiks unustada, kuidas lootus iseseisvast riigist haaras kogu rahvast – polnud vahet, mis oli kellegi amet või kas sa kuulusid riigi ainsasse, kommunistlikku ...

Tartu Maarja kirikus on ehitustööd täies hoos

Kaua oodatud Tartu Maarja kiriku I etapi ehitustööd algasid käesoleva aasta jaanuari alguses. Ehitustööd sillutavad teed Tallinna ja Tartu laulupidude ühisele kontserdile. 2018. aasta novembris viis Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus läbi hanke Maarja kiriku I etapi ehitustööde tegemiseks. Hankel osales üheksa pakkujat, edukaks kuulutati AS Eviko pakkumusega 196 000 eurot + käibemaks. I etapi ehituse käigus lammutatakse põranda aluspostid ja senised rõdud, kiriku sees tehakse ...

Tõotanud ustavaks jääda

Kanepi vabadussambale on kantud 23 langenud sõduri nimed ja lisaks kahe enamlase veretöö ohvriks langenu nimed. Margit Lail Kanepi Mäe surnuaialt leiab umbes kolmkümmend hauakivi kohalikus elus silma paistnud inimestele: põllumehele, kooliõpetajale ja kiriku vöörmündrile. Olgu see lugu mälestuseks kõigile, kes isamaad kalliks on pidanud. Vabadussõja aastapäeva tähistamine viis mõttele uurida, kuidas kulges elu ühes väikses maakohas enne legendaarset Paju lahingut. Mõni päev ...

Soome kirikulehe kolumnistide seas ka eestlane

Hermann Kalmus on soomlaste kristliku nädalalehe Kotimaa esimene eestlasest kolumnist. Arhiiv Soome luterlik kirikuleht Kotimaa avalikustas 10. jaanuari lehes käesoleva aasta kolumnistid, kes kirjutavad ajalehte arvamusveerge, mis analüüsivad kiriku ülesannet. Lehe kolumnistid vahetuvad igal aastal. Teemade seas peatutakse seksuaalsuse ja naiste teemadel ning Soome ja Eesti kiriku võrdlusel. Samuti käsitletakse sotsiaalmeediaga seonduvat. Kolumnistidest tuntuim on ...

Kirikunoorte talvepäevad pakuvad imesid

1.–3. veebruarini toimuvad Põltsamaal 22. kirikunoorte talvepäevad. Ettevalmistused käivad ja meeskond on palju tööd teinud, et vastu võtta noori nii Eestist kui mujalt. Käesoleva aasta teema on „Igapäevased imed“. Kogu elu on ime, terve elukaare vältel – sünnist surmani. Imed tunduvad tihtipeale nii loomulikud, et neid ei pane tähelegi. Vahel kipub ka virisemine maad võtma ja jõudu kahandama. Ime teemavalikuna oli noorte soov. Kui see välja käidi, läks kohe elavaks ...

Kirik järgmisele põlvkonnale

Uhke tulevärgiga visualiseeriti Tartu Maarja kirikule taastamist ootav torn. Are Tralla Pühapäeval tähistati Tartu Maarja kiriku 177. sünnipäeva valgusetendusega, et juhtida tähelepanu taastamist vajavale pühakojale, aga eelkõige tornile. Kui kallil pühapäeval hämarus maad hakkas võtma, kogunes Taaralinnas Maarja kiriku juurde paarsada inimest, kel südamel kiriku saatus, aga ka selleks, et osa saada muusikast ja erilisest valgusmängust, mida pakkus Tiit Kikas. Mõttele ...

Märka ja täna oma kaastöölisi

EELK autasud ootavad saajaid. Arhiiv Nelipühal, kristliku kiriku sünnipäeval annab peapiiskop Urmas Viilma Tallinna piiskoplikus toomkirikus üle kiriklikud autasud kiriku tublidele töötegijatele. EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest EELK ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le. EELK autasud on: • aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk, • tunnustuskirjad: ...

Usuteaduskonnas valiti parim õppejõud

rolandkaro

Tartu ülikooli usuteaduskonnas korraldati eelmise aasta lõpus iga-aastase valdkondliku tavana üliõpilaste poolt parima õppejõu valimine. Valimine toimus elektrooniliselt ja 2018/2019. õppeaasta parimaks osutus süstemaatilise usuteaduse lektor Roland Karo (fotol). Teist ja kolmandat kohta jagasid võrdse tulemusega judaistika lektor Anu Põldsam ja religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar. Parimat õppejõudu tunnustati humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna jõulupeol.

Peapiiskopi läkitus jõulupühadeks ja algavaks Issanda aastaks 2019

Jeesuse sündimine Petlemma hauakoopas oli vaikne ja maailma silma eest varjatud sündmus, mille esimesteks vahetuteks tunnistajateks olid taevaste saadikutena inglid. Evangelist Luukas kirjutab jõuluevangeeliumis: Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga (Lk 2:9). Inglite ilmumine Jeesuse sünnihetkel kinnitab, et selle sündmuse ettevalmistamisel oli taeval, kust sõnumitoojad pärit olid, mängida oma oluline roll. See oli ...