Esileht » Uudis » Esileht »

Heisakem lipud ka südames

TreiJüri_HõrnAare

Jüri Trei, Eesti Lipu Seltsi esimees: Meie sinimustvalge lipp on eestlasi üle maailma alati sidunud. Olen ka varem seda rõhutanud, et lipud on meid ühendanud nii pidupäevadel kui ka rasketel aegadel. Eriti veel olukorras, kus meie ümber on palju kurjust ja pingeid. Eesti Lipu Selts teeb koostööd riigikogu kantseleiga pidulikul lipu heiskamise tseremoonial Toompea Pika Hermanni torni Eesti Vabariigi aastapäeva varahommikul. Jagame Toompeal rahvale ka käsilippe. Olen ...

Kogudus sai endale õpetaja

Timo Svedko

Tartu Maarja kirikus oli 9. veebruaril introduktsiooniteenistus – kaheksa kuu järel sai kogudus taas endale õpetaja. Jaanuari keskel oli koguduse nõukogu valinud üksmeelselt koguduse vaimulikuks juhiks Timo Švedko. Kolmas pühapäev enne paastuaega sai Tartu Maarja kogudusele suurpäevaks, sest pärast kuudepikkust mõtlemis- ja ootusaega rõõmustatakse taas oma õpetaja üle. Et pidupäevale oli oodata rohkesti osalisi, peeti teenistus taastatavas kirikus. Ja tõesti – tulijad ei ...

Jumalateenistus Nõmme Rahu kirikus

Nõmmediakon

Pühapäevane jumalateenistus Nõmme Rahu kirikus oli tavalisest pidulikum. Fotole on jäädvustatud hetk jumalateenistuse eelsest protsessioonist. Esiplaanil on Katri Aaslav-Tepandi, keda sel päeval ordineeriti diakoniks. Tema järel tuleb diakon Marek Alveus, edasi sammuvad ordineerimist assisteerinud koguduse õp Toivo Treiblut ja assessor Ove Sander. Viimasena siseneb pühakotta peapiiskop Urmas Viilma, kes diakoniordinatsiooni läbi viib. Diakon Aaslav-Tepandi õpib usuteaduse ...

Mart Raudsaar juhib Postimeest

Raudsaar,Mart2020

Postimehe peatoimetajaks ja vastutavaks väljaandjaks asus 30. jaanuarist Eesti Meediaettevõtete Liidu senine juht ning ajakirja Riigikogu Toimetised peatoimetaja Mart Raudsaar (fotol), kes on ka Eesti Kiriku kolleegiumi liige. Kui kergelt sündis otsus võtta vastu pakkumine Postimehe peatoimetaja kohale? Ikka raskelt. Aga kiiresti. Olukord, mis oli küllalt keeruline, nõudis seda. Oli vajadus olla konkreetne ning otsustav – võtad asja ette ning hakkadki tööga ...

Aasta vaimulik on Matthias Burghardt

vaimulike konv2020aasta_vaimulikMatthiasBurghardt_fKätlinLiimets_o

Mida mõtlesid, tundsid tiitlit pälvides ja kuhu plaanid palverännakut? Esimene mõte oli: „Ei või olla!“ See oli tõeline üllatus! Tundsin alguses suurt piinlikkust, sest olen harjunud Kristust avalikkuses esindama, kuid nüüd pandi minu isik keskpunkti. Kui veidi seedisin, siis lihtsalt purskus õnn minust välja ja leidsin, et see on super. Unistus on kõige vanemale kristlikule maale Armeeniasse ja ka Gruusiasse sõita. Veel tõmbaks kolmenädalane palverännak jala Erfurdist ...

Tagasivaade toomkooli esmamainimise 700. aastapäevale

tort

Mullu möödus 700 aastat Tallinna Toomkooli esmamainimisest: 3. jaanuaril 1319 lubas Taani kuningas Erik VI Menved toomkapiitlile koolipidamise ainuõiguse Tallinnas. Seega on tegu Eesti vanima tegutseva kooliga. 2011. aastal taasavatud toomkoolis õpib praegu 234 õpilast. Lisaks sellele, et igal aastal võetakse õpilasi esimesse klassi, saavad kooliperega sobivusel liituda ka õpilased, kes soovivad tulla vanematesse klassidesse. Üheksa aastaga on pedagoogiline ja tugipersonal ...

Et me Eestil läheks hästi

Läinud nädala neljapäeval jagas ligi 150 Lõuna-Eesti kuue maakonna vaimulikku, poliitikut, omavalitsusjuhti, ettevõtjat, kultuuri- ja hariduselu juhti Tartus vaimujõudu. Mileedi lille- ja interjöörikeskuses oldi koos palvushommikusöögi toimkonna kutsel sellises formaadis 10. korda. Istuti kaetud laudade taha ja tutvuti oma lauakaaslastega. Palvushommikusöögil küsiti, kuidas hoida vaimu tugevana killustunud ajastul, ja tõdeti, et vaimujõud on ka toimetulek kriisiolukorras. ...

Märka ja täna oma kaastöölisi

teeneterist-02

Esimesel nelipühal, 31. mail annab peapiiskop Urmas Viilma Tallinna piiskoplikus toomkirikus üle kiriklikud autasud kiriku tublidele töötegijatele. EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest EELK ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le. EELK autasud on: aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk, tunnustuskirjad: elutööpreemia, aukiri ja tänukiri, aunimetused ja ...

Peapiiskopi üleskutse lehe tellimiseks

0. oktoobril saatis peapiiskop Urmas Viilma kirja 70 kogudusele, kes tema hinnangul saavad kõige enam aidata ajalehe Eesti Kirik edasise ilmumise jätkumist. Lehe tellimiskampaania eel kogudustele saadetud kirjas muretseb peapiiskop, kuidas saaks Eesti Kiriku lugejaskonda suurendada ja seeläbi ka ajalehetoimetuse majanduslikult keerulist olukorda ning toimetulekut parandada. Peapiiskop kirjutab: „Palun, et kaaluksite tõsiselt järgmiseks aastaks Eesti Kiriku ajalehe ...

Ilmunud on seinakalender „Eestimaa kirikud 2020“

EELK kalender 2020.indd

Kahekümne esimest aastat ilmuv Eestimaa kirikuid tutvustav kalender sisaldab seekord väikese valiku taasiseseisvunud Eestis valminud uusi pühakodasid ja taastatud ajaloolisi kirikuid. EELK: Nõmme Lunastaja kirik, Viimsi Püha Jaakobi kirik, Järvakandi Pauluse kirik, Karula kirik, Heimtali Peetri kirik ja Harkujärve kirik; baptistide Tallinna Mähe ja Tartu Kolgata pühakoda; Pirita klooster (katoliku kirik); Lasnamäe kirik (MPEÕK) ning oikumeenilised meremeeste kodu kabel ...

Eesti Kiriku uued tellimishinnad 2020. aastaks

Tänu ilmumiskulude säästlikule planeerimisele on olnud võimalik viimasel kolmel aastal ajalehe tellimishinda mitte tõsta. Paraku oleme jõudnud olukorda, kus ajalehe väljaandmise põhiliste kulukomponentide (trükikulu, lehe kojukanne jne) jätkuv hinnatõus ei võimalda enam senist tellimishinda säilitada. Seoses sellega on SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu kehtestanud uued tellimishinnad 2020. aastaks, mis hakkasid kehtima alates 1. novembrist 2019. • Aastatellimus 35 €, 6 ...

Kirikujuhid visiidil Moskvas

Peapiiskop Urmas Viilma koos abikaasa, Tallinna Toomkooli direktori Egle Viilmaga ning piiskop Tiit Salumäe olid 27. novembrist 1. detsembrini visiidil Moskvas. Luterliku Maailmaliidu asepresidendina teenis Viilma 1. advendipühapäeval Moskvas Venemaa luterlasi. „Meie visiidil oli kolm raskuspunkti, mis on küll kõrvutatavad, ent mida on võimatu mingilgi alusel tähtsuse järgi pingeritta reastada,“ toonitas peapiiskop Eesti Kirikule antud intervjuus. Muljeterohketest ...

Uus kirikuaasta annab võimaluse usus kasvada

Oleme astumas uude kirikuaastasse. Kirikuaasta erineb kalendriaastast selle poolest, et siin keskendutakse Kristuse ja kirikuelu seisukohalt olulisele. Julgen väita, et kui inimene käib ühe kirikuaasta jooksul igal pühapäeval kirikus, siis saab ta tuttavaks kõige olulisemate usuliste õpetustega. Kirikuaasta pole kujunenud ühekorraga, vaid siin on tegu pika protsessiga. Algkristlased tähistasid kindlalt ülestõusmispüha, mida võib pidada kirikuaasta keskmeks, ja sellele ...

Kirikulehe lugejad peavad oluliseks ajalehe jätkuvat ilmumist nädalalehena paberil

6. novembri ajalehes Eesti Kirik ilmus peatoimetaja Sirje Semmi palve lugejatele anda lühikesele küsimustikule vastamise kaudu toimetusele tagasisidet oma ootuste kohta kirikulehele. Pooleteise nädala jooksul jõudis toimetuseni 245 vastust. Küsitlusele vastajad jagunesid geograafiliselt üsna ootuspäraselt üle Eesti ning samuti ootuspärane oli seegi, et enamik neist (85%) olid Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku liikmed. Enam kui pooled vastanuist on kirikulehe tellijad (65%) ...

Eesti Kiriku küsitlus 2019

Tuleva aasta 4. märtsil täitub 30 aastat Eesti Kiriku taasilmumist. Nende aastate jooksul on kirikuleht elanud läbi mitmeid muutusi lehe välisilmes ja ka sisus, samuti on selle aja jooksul olnud toimetuses tööl või lehe kaasautoritena tegevad erinevad inimesed. Maailm muutub ja meie ühes sellega. Uute sihtide seadmiseks ja tasakaalu leidmiseks muutuvas maailmas soovib toimetus saada teie abi. Oleme selleks koostanud väikese küsitluse, mis ilmub nädalalehes Eesti Kirik ning ...