Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Esilehe pealugu pildiga

Rahvuskubermangu tekkimist meenutades

Mihkli kirikusse Koonga valda tuli rahvas ajaloolist sündmust tähistama. Sirje Semm Soode ja metsade tagune Mihkli kirik Pärnumaal (Lääne praostkond) sai Peterburi Jaani kirikus toimunud ürituse järel (8. aprillil) teiseks proloogi paigaks Eesti Vabariigi 100. sünniaastapäeva tähistamisel. 12. aprilli õhtupoolik tõi 13. sajandist pärit Mihkli kiriku puupüsti rahvast täis. Aukülalisena oli kohal president Arnold Rüütel. Tulijaid võttis vastu vastsillutatud kirikutee ja selle ...

Kiriku juurest algas tee

Mälestusnäitust Peterburi Jaani kirikus tutvustavad peapiiskop Urmas Viilmale ja pr Egle Viilmale autor Jüri Trei (vasakul) ja Toomas Kiho (paremal). 4 x Liina Raudvassar Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise proloog oli 8. aprillil Peterburis, kus meenutati sajandi möödumist päevast, mil umbes 40 000 eestlast koondus rahumeelseks meeleavalduseks Jaani kiriku juurde, et nõuda Eestile autonoomiat. Ilm laupäeva ennelõunal, mil sammud Peterburi Jaani kirikusse sean, on ...

Heast haridusest

Konverentsi korraldaja Heiki Haljasorg koos Tallinna Toomkooli direktori Egle Viilma (vasakul) ja Tallinna Vanalinna hariduskolleegiumi direktori Kersti Nigeseniga. Liina Raudvassar Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) korraldas koostöös siseministeeriumiga 31. märtsil Tallinnas hariduskonverentsi „Milline on hea haridus?“, mis tõi Toompeale Teaduste Akadeemia suurde saali 129 huvilist EKNi liikmeskirikuist ning kristlike koolide töötajad. Milline on hea haridus ja hea kasvatus ...

Kõnekas interjöör

Ants Tooming näitab Lucas Cranach noorema 1569. aastal loodud gravüüri, mille originaal on eksponeeritud Wittenbergi Maarja kirikus ja mis praostile väga imponeerib oma võimsa sisuga, kus on vastandatud sümboolset pildikeelt kasutades katoliiklus ja luterlus. Liina Raudvassar Et oleks paik, kus jutule tulijaid segamatult vastu võtta ning vaimulikuna end jumalateenistuseks valmis seada, selleks on Tartu praost Ants Tooming Peetri kiriku käärkambri oma käe järgi sisse seadnud ...

Koos elus ja töös

Kristuse aujärje ette on põlvitanud Kristjan Luhamets, et võtta isalt, piiskop Joel Luhametsalt, peapiiskop Urmas Viilmalt ja praost Ants Toomingalt vastu õnnistus teenimaks tões ja vaimus Tartu Pauluse kogudust. Rita Puidet Läinud pühapäeval oli Tartu Pauluse kirikus õpetaja Kristjan Luhametsa introduktsiooni jumalateenistus. Tähistati piiskop Joel Luhametsa 65. sünnipäeva. „Ma valan sinu soo peale oma Vaimu ja su järglaste peale oma õnnistuse,“ lubas Issand Iisrae­li ...

Eile tähistati emakeelepäeva

Jüri kirikuaias asuv monument (1989) esimesele eestikeelsele Piiblile ja tõlkijale Anton Thor Hellele meenutab kiriku tähtsust eesti kirjakeele ajaloos. Internet Eestis 14. märtsil tähistatavat emakeelepäeva on põhjust ära märkida ka kogudustes ja kristlikes koolides. Emakeelepäeva tähistamise idee algatas Sonda eesti keele õpetaja Meinhard Laks 1995. aastal, alates 1999. aastast on see riiklik tähtpäev. Nimetus on siiski tekitanud segadust. Ehkki Eesti inimesed räägivad ...

Aastatega tuli tänulik süvenemine

Kristi Sääsk on paarkümmend aastat Jumalat ja inimesi teeninud Suure-Jaanis. Erakogu Suure-Jaani koguduse õpetaja Kristi Sääsk ütleb, et paastuaeg ei suuna teda millestki loobuma, vaid rohkem panustama. Kristi Sääsk on Suure-Jaanis kirikutööd teinud 27 aastat: esimesed seitse vabatahtliku pühapäevakooliõpetajana, vaimulikuna 20, millest viimased peaaegu kümme õpetajaametis. Seepärast uurisin, kuidas on paastuaja mõtestamine tema jaoks ajas muutunud. Kiire vastus on, et ...

Algas sinodite hooaeg

Ida-Harju praostkonna sinodisaadikud töömeeleolus Kuusalu kirikus. Kätlin Liimets Issanda ligiolus kogunes 23. veebruaril ühtteist kogudust koondav Ida-Harju praostkond Kuusalus meie kiriku tänavuseks esimeseks sinodiks. Kiriku värskendavas jaheduses oli mõtlikku sisevaatlust, rõõmu ja mureteemade jagamist. Pärast armulauaga palvust kaunis võlvlagedega pühakojas koondati mõtted praost Jaanus Jalaka juhtimisel 2016. Issanda aastale, mil praostkonna 11 hingekarjase teenimisel ...

27 aastat Eesti Kiriku taasilmumisest

EK1993marts

On inimesi, kes üle elanud raskeid õnnetusi või õnnelikke pääsemisi ja ütlevad, et said kingiks uue elu, ka uue sünnipäeva. Sama võib üle kanda ajalehele Eesti Kirik, mis 1990. aasta 4. märtsil ärkas uuele elule, kui pärast 50aastast pausi Eestis taas ilmuma hakkas. Millal on siis Eesti Kiriku esimene sünnipäev? Ajalehe proovinumber ilmus 1923. aasta jõuludeks ja siis juba järjepidevalt 1924. aasta jaanuarist kuni 1940. aasta 22. augustini. Veel viimases lehenumbris ...

Rakvere kogudus avas töökeskuse

10. veebruaril õnnistas peapiiskop Urmas Viilma Rakvere Kolmainu koguduse pastoraadi keldrikorrusel erivajadustega inimestele töökeskuse. Sellist keskust pole siiani meie koguduste juures olnud. Praegu koguduse vabatahtlike õlule toetuv keskus on avatud kaks korda nädalas: kolmapäeviti ja reedeti. Õnnistamisjärgsel kolmapäeval töökeskusesse sisenedes on esimeseks uudistatavaks ruumiks päikesepoolne tekstiilituba. Seal on oma koha leidnud Puuetega Inimeste Koja annetatud ...

Viis kauaaegset diakonit pühitseti preestriks

Laupäeval, 11. veebruaril ordineeris peapiiskop Urmas Viilma Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus preestriks viis staažikat diakonit. Peapiiskoppi assisteerisid piiskop Einar Soone ja toomkoguduse õpetaja abipraost Arho Tuhkru. Preestriks pühitseti Ralf Alasoo, Tiit Kuusemaa, Ants Rajando, Kalle Rebane ja Enno Tanilas (jutlus). Organist oli Kadri Ploompuu. Enne jumalateenistust andsid ordinandid koguduse kantseleis peapiiskopi ja assistentide juuresolekul ametivande, mida kõik ...

Noored pidasid talvepäevi

Põltsamaal toimusid 3.–5. veebruarini taas rahvusvahelised oikumeenilised kirikunoorte talvepäevad. Tänavu juba kahekümnendat korda ning selle valguses oli nädalavahetuse teema ,,Tänu sulle“. Avajumalateenistusel rääkis jutluses piiskop Joel Luhamets mõtte oma nooruspõlvest: ,,Seitsmekümnendatel läksin kirikusse, et nad ei saaks öelda, et kirikus pole ühtegi noort.“ Talvepäevadel ei pidanud ükski noor seda ütlema. Reede õhtul oli Põltsamaa Niguliste kirik kolmanda rõduni ...

Aasta on alanud õppides

Kristuse ihu ja vere osadust jagavad Kai Lappalainen ja Annely Neame. Rita Puidet Lasnamäele rajatavale Markuse kogudusele tõid jõulud uued ruumid ja nüüd ootavad kogudust ees uued õppetunnid. Pae palvekoda on kodune paik ja seal tunnedki end nagu oma pere keskel, võin kinnitada omast käest. Uued ruumid on õnnistuseks ja nüüd saab kogudus regulaarselt jumalateenistusi pidada. Läinud pühapäeval oli seal rohkesti rahvast, sest lisaks jumalateenistusele tähistati misjonär ...

Kogudustes valitakse juhtorganeid

EELKs on valimiste aasta. Alustuseks valivad endale uued juhtorganid kõik 167 kogudust. Viimase aasta jooksul liikmeannetuse teinud ja armulaual käinud täisealised koguduseliikmed võivad osaleda nõukogu valimistel, mis omakorda valib juhatuse. On ka 44 sellist kogudust, kus nõukogu ülesandeid täidab täiskogu. Seal valitakse ainult juhatus. Nõukogu ja juhatuse peamisteks ülesanneteks on koguduse majandusasjade korraldamine ja vaimulike abistamine usuelu edendamisel. Nõukogu ...

Teel taevase Isa koju

Emeriitpraost Harri-Johannes Reinu (21.7.1926–3.1.2017) matus toimus 11. jaanuaril Harju-Jaani kirikus ning muldasängitamine järgmisel päeval, 12. jaanuaril Ruhnus. Möödunud kesknädalal oli Harju-Jaani pastoraadi ees lipp leina märgiks pooles mastis. Kirikusse kanti sark siin kord leeriõnnistuse saanud ja seda kogudust 20 aastat teeninud vaimulikuga. Auväärset karjast, kes elu lõpuni kuulus Tallinna Kaarli kogudusse, oli tulnud ära saatma lisaks sõpradele ja kohalikele ka ...