Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Elusajand koos Jumalaga

Siin fotol on rahvariideid kandev Hilda Mikk tähistamas 2016. aastal oma 95. sünnipäeva.Erakogu. Pühapäeval, 18. aprillil 100aastaseks saav Hilda Mikk tunnistab, et õppis seitsmeaastasena lugema Eesti Kirikust tähti veerides ja loeb kirikulehe püsitellijana jätkuvalt lehte suure huviga igal kolmapäeval. Kui ma Helme koguduse õpetajalt Arvo Lastingult saadud telefoninumbri valin, ei tea arvata, et sellest kujuneb tunnipikkune jutuajamine. Varustatud vaimuliku ...

Ülestõusmispühade leebe meeleolu

Maara Vint. Rasvatihane maandus heki najale kokku keeratud aiavõrgu rulli otsa ja kükitas sinna traadikeermete peale mõnusalt maha. Päike soojendas servamisi pilve tagant. Vast esimene soojem hommik. Korraga tundus, et nii võikski jääda. Mulle, kes ma läbi elutoa akna tihast jälgisin, tundus, et linnule tundub nõnda, sest see aiavõrgurulli ots oli nagu siiru-viiru pesalohk. See hetk oli ilus, nii tihasele kui ka mulle selles äratundmisvälgatuses. Mida sa, hing, veel ...

Jeesuse ristitee aastal 2021

2004. aastal elustas Mel Gibson kinolinal Kristuse kannatused, fotol on ta filmivõtetel ristitee stseenis koos Jeesuse rollis oleva näitleja Jim Caviezeliga.Kuvatõmmis. Patune maailm tõukab välja kõik, mis on püha ja puhas. Ei oleks ristitee kergem olnud tänases Eestis. Vaga elu ärritab neid, kes oma eluviise õigustada püüavad ega taha lasta Jumalal muuta oma südant. Jeesus nutab tühjas kirikus  „Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otsekui kana ...

Te saate olla koos meiega

Praost Tammsalu ütleb, et võrreldes eelmise kevadega soovitakse enam pakkuda võimalusi armulaua vastuvõtmiseks. Foto on tehtud enne 11. märtsi.Margit Arndt-Kalju. Juba pikemat aega laekub enim positiivseid kroonviiruse testitulemusi Harjumaale, eriti Tallinna. Pealinn on pandeemia teise laine harjal. Kuidas läheb selles olukorras Tallinna kogudustel, küsisin Tallinna praostkonna praostilt Jaan Tammsalult. Milline on inimeste meeleseisund? „Üldistamine on ääretult ...

Armulauast koroonaajal

19. sajandi hõbetatud karikas ja pateen, mis moodustavad osa koduse armulaua komplektist. Karikas kuulus algselt Narva soome-rootsi kogudusele, viidi 1944 Rootsi ja anti 2003. aastal Tallinna Rootsi-Mihkli kogudusele.Muinsuskaitseamet. Luterlikul jumalateenistusel on kaks keset: Jumala sõna ja armulaud. Pandeemia ja kehtiv erikord ei ole seda põhimõtet muutnud, küll aga raskendanud sakramentide jagamist. Vaadates Eesti luterliku kiriku arenguid, torkab silma, et ...

Uus olukord nõuab uusi lahendusi ka leerikoolile

Kuvatõmmis Tallinna Kaarli koguduse möödunud aastal toimunud leeritunnist Youtube’is. Arhiiv. Meie kogudustes on alanud uus leerihooaeg. Kuigi siseruumides ei ole praegu lubatud organiseeritud grupitegevus, sh leeritöö, ei tähenda see, et leeriõpetust ei anta. Kuigi artikkel valmis enne kehtestatud piiranguid, on kogudused arvestanud pandeemiast põhjustatud olukorraga. Võib tõdeda, et ennetati võimalikke piiranguid, mis aga peamine – kõikjal on leerikooli planeerides ...

Kultuuripühamus kõlas pidupäeval eesti keel

Pärast pidulikku jumalateenistust on olulise hetke jäädvustamiseks fotole saanud Ingeri piiskop Ivan Laptev (vasakult) ja Eesti piiskop Tiit Salumäe ning Eesti peakonsul Peterburis Carl Eric Laantee Reintamm.Arhiiv. Pühapäeval, 21. veebruaril tähistati Peterburis kolme tähtpäeva: Peterburi Jaani kiriku 160. ja kirikuhoone taaspühitsemise 10. aastapäeva ning Eesti Vabariigi 103. aastapäeva. Neid eesti juurtega inimesi, kes 10 aastat tagasi kiriku suurejoonelisest ...

Kui koguduseks on terve Eesti ühiskond

Iseseisvuspäeva auks on toomkiriku pealöövi võidukaare kohal suuremõõduline rahvustrikoloor, mis oli okupatsiooniaastatel peidetud koorirõdu peidikusse.2 x Liina Raudvassar. Eesti Vabariigi 103. aastapäeva tähistamise kavas on kell 11 Tallinna piiskoplikus toomkirikus algav oikumeeniline tänujumalateenistus, kus jutlustab peapiiskop Urmas Viilma. Möödunud kesknädalal toomkirikusse jõudes kohtun pastor loci Arho Tuhkruga, kesjust oli osa võtnud iseseisvuspäeva ...

Palvepäev ja palve ajad

Detail Jõelähtme kirikus asuvast Andrei Lobanovi vitraažist.Kätlin Liimets. Suur äralepitamispäev oli üks eriline päev aastas, mida teadis iga täiskasvanud iisraellane. Jeruusalemma templis toimetasid preestrid ülempreestri juhtimisel Jumala ja Jumalast taganenud Iisraeli rahva vahel lepingu ehk liidu taastamist. Seejärel sai Jumal olla lepitatud rahvale taas jumalaks ja iisraellased said end jälle tunda Jumala rahva liikmetena. Preestrid ka. Preestrid küll toimetasid ...

Vaimulikuks vajadusest tänada Jumalat

Kalle Kõiv näeb teises inimeses Jumala-näolisust, olgu koolis või kirikus. Direktor Kõiv ulatab esimese koolipäeva puhul koolipoisile aabitsa.Arhiiv. 12. veebruaril 50-aastaseks saav Juuru pastor ja kohaliku põhikooli direktor Kalle Kõiv kasutab teatriõpingutest saadud teadmisi nii vaimuliku- kui koolijuhiametis. Et mündil on kaks külge ja sisemise rahuni jõudmiseks peab läbima kurnava kriisi, seda ei tea keegi Kalle Kõivust paremini. Enda nahal on ta selle valusa ...

Piirangud ei takista lastetööd

Tartu Ülikooli-Jaani koguduse pühapäevakoolipere laagris, kus palveringi juhib õpetaja Triin Käpp. Kuigi praegune eriolukord seab taoliste koosviibimiste korraldamisele piirangud, leiab nutikas lastetöötegija mitmeid viise kogudusliku lastetöö turvaliseks jätkamiseks. Liina Raudvassar. Internet, kaugtöö, Zoom, kaamerad ja mikrofonid ... Võib öelda, et need olid 2020. aasta märksõnad, mis ei jätnud puutumata ka EELK lastetööd.  EELK lastetöö tegijad leidsid ...

Pakkunud armastust nagu kevadrohelust talvetuisus

Katrin-Helena Melder on oma kodukandile truuks jäänud ja teenib koguduseõpetajana Järva-Jaani kirikus. Erakogu. Õpetaja praost assessor Katrin-Helena Melder saab 30. jaanuaril 50.  Katrin-Helena Melder on inimene, keda nähes haihtub väsimus või halb tuju, sest tema rõõmsameelsus ja kindel usk on lihtsalt nakkavad. Tema kodu Järva-Jaani pastoraadis on külalistele avatud ja lahke perenaine kostitab teid kindlasti millegi erilisega, et anda teada – teid on ...

Esimesed vaimulikud on vaktsineeritud

Tartu hooldekodu kaplan Urmas Oras lasi end kaitsepookida, kuna see hõlbustab tema tööd hingehoidja ning pastorina ja ta teab põdenute kogemuste alusel, et see on paljudel juhtudel kõike muud kui meeldiv haigus. Kätlin Liimets. Koroonakriisist väljumiseks on alustatud vaktsineerimisega. Eestis tehti esimene kaitsepookimine koroonaviiruse vastu 27. detsembril ja 19. jaanuari seisuga on kaitsesüsti saanud 19 315 inimest. Millal jõuab järg vaimulikeni? Ehkki esineb ...

Torniehitus on usaldatud Jumala hoole alla

Torniehituse õnnistasid piiskop Joel Luhamets (vasakul) ja koguduse õpetaja Timo Švedko. Läinud pühapäeval, 10. jaanuaril õnnistati Tartu Maarja kiriku torni ehitus ja pandi tulevase torni alla ajakapsel. Issand on imeliselt korraldanud, et olen saanud kaasa elada Tartu Maarja kogudusele kirikuhoone tagastamise ja taastamise protsessile ja et võisin pühapäeval, kui tähistati kiriku 179. aastapäeva, jälgida, kuidas koguduse õpetaja Timo Švedko pani metallkapslisse ...

Kolmekuningapäevaga lõpeb jõuluaeg

Viimast päeva jõuluehtes olevas Põlva kirikus pakuti jõululaupäeval läbi päeva hajutatult kirikusse jõudnutele mitu nädalat varem salvestatud jõuluõhtu veebiteenistust. Toomas Nigola. Jõulupühadest võttis iga EELK kogudus uude Issanda aastasse 2021 kaasa omad mälestused, aga ühise kogemusena tõdemuse, et ka siis, kui ilm on hukas, jõuab jõululapsuke nende juurde, kes teda ootavad. Ilmaprognooside kiuste sadas pühadeks maha lumi. Aidates meenutada jõulusõnumi sisu, et ...