Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

Harri Rein

Konsistooriumi juunikuu istungilKirikuvalitsus kiitis heaks EELK usuteaduse instituudi ja Tartu teoloogia akadeemia ühinemislepingu ning allakirjutajateks volitati Andres Põder ja Ove Sander.Reet Eru vabastati Tamsalu koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest alates 1. juunist ning sellele kohale määrati Enn Salveste.Indrek Kõiv vabastati Tahkuranna koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest ning Pärnu praostkonna vikaarõpetaja ...

Otsused

Konsistooriumi maikuu istungilMustvee koguduse juhatuse taotluse alusel pikendati õp Eenok Haameri ametisoleku aega 1. juunini 2013. Õp Silvester Jürjo vabastatakse isikliku avalduse alusel kaitseväe kaplani kohustustest ning arvatakse reservi alates 1. juulist. Isikliku avalduse alusel arvatakse reservi diakon Imbi Arro alates 1. septembrist.Õp Peeter Paenurm vabastatakse Tartu Maarja koguduse õpetaja ja Tartu praostkonna abipraosti ...

Otsused

Konsistooriumi aprillikuu istungil Kuressaare koguduse abiõpetaja Tiina Ool (Saarte praostkond) vabastati EELK XXVIII kirikukogu liikme kohustustest. Kirikukogu liikmeks Saarte praostkonnast kinnitati Siiri Rüütelmaa.Marko Tiituse avalduse alusel vabastati ta EELK hariduskomisjoni liikme kohustustest.Jätkavad koguduse teenimistLembit Tammsalu on kinnitatud Kullamaa koguduse õpetajaks ja Piirsalu ning Hanila koguduse hooldajaõpetajaks alates 1. ...

Otsused

Konsistooriumi märtsikuu istungilPraost Enn Auksmann on vabastatud Häädemeeste ja Treimani koguduse hooldajaõpetaja kohustustest. Praosti taotluse alusel on määratud vikaarõpetaja Tauno Teder (fotol) Häädemeeste ja Treimani koguduse hooldajaõpetajaks alates 1. märtsist. Urmas Viilma ja Gustav Piir on nimetatud EELK Usuteaduse Instituudi nõukogu liikmeteks.EELK koostöömedal on antud järgmistele ...

Otsused

Konsistooriumi veebruarikuu istungil Hannes Nelis on vabastatud Muhu koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest tagasiulatuvalt 27. detsembrist 2011. Muhu kogudust teenib läinud aasta 26. detsembril preestriordinatsiooni saanud Aare Luup (fotol).Vastavalt EELK kirikumuusikute kutsekategooriate taotlemise korrale omistas konsistoorium Kadrina koguduse organistile Külli Eriksonile organisti B-kategooria ja koorijuhi C-kategooria.Signe Ausi avalduse alusel ...

Otsused

Algur Kaerma õpingud usuteaduse instituudis on lõppenud. Seoses sellega sai 1983. aastal ordineeritud vaimulik õpetaja õigused.Konsistooriumi jaanuarikuu istungilEELK koostöömedal anti Ida-Harju praostkonna kaastöölisele Saksamaalt, dekaan Rainer Staegele.Seoses õpingute lõpetamisega usuteaduse instituudis anti Algur Kaermale, kes teenib Paide kogudust, õpetaja õigused alates 1. jaanuarist.Isikliku avalduse ja ...

Valimiste aja määramine

EELK kirikuseadustiku § 207 lõike 1 alusel EELK kirikukogu otsustab:1. Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide) ja sinodisaadikute valimised toimuvad ajavahemikul 4. november 2012 kuni 3. märts 2013.2. Praostkondade nõukogude ja EELK XXIX kirikukogu liikmete valimised toimuvad ajavahemikul 3. märts kuni 31. mai 2013.3. EELK vaimulike konverents valib EELK XXIX kirikukogu liikmed ajavahemikul 1. jaanuar kuni 28. veebruar ...

Otsused

Konsistooriumi detsembrikuu istungilEELK koostöömedali said Elmar Ani (Montreali Jaani kogudus), Alpo Järvi (SA Laagrikeskus Talu kaastööline), Hannu Koskilainen (Nõmme Rahu koguduse kaastööline), Ilkka Paukkala (Tallinna Jaani koguduse kaastööline), Jörgen Sonntag (Tapa Jakobi koguduse kaastööline) ning Karl Johannes Raudsepp, Innar Teose ja Viktor Vaus (kaastöölised Montreali Jaani koguduses).EELK ...

Otsused

Konsistooriumi novembrikuu istungil6. novembril Tallinna Kaar­li kirikus diakoniordinatsiooni saanud Küllike Valk (fotol) määrati teenima politseikaplanina peakaplani alluvuses alates 7. novembrist. Moonika Tali, kes teenis Kuperjanovi pataljonis, vabastati kaitseväekaplani kohustustest 17. septembrist ja on määratud Võru praostkonna vikaardiakoniks 1. novembrist.Allan Praats on määratud Karksi koguduse ja Markus Haamer ...

Otsused

Konsistooriumi oktoobrikuu istungilJaanus Klaas (fotol) kinnitati Lüganuse koguduse õpetajaks alates 11. oktoobrist. Samast kuupäevast vabastati praost Peeter Kaldur koguduse hooldajaõpetaja kohustustest.Seoses asumisega teenima Vancouveri Peetri kogudust peatada Mikk Leedjärve ülesanded Viimsi koguduse õpetajana 23.11.2011–30.5.2012, kui selleks on olemas piiskop Andres Tauli nõusolek. Viimsi koguduse teenimise eest vastutab samal ...

Otsused

Konsistooriumi augustikuu istungilÕpetaja Annika Laatsi ametiülesannete täitmine Risti koguduses on peatatud 1. septembrist 30. novembrini seoses õpingutega Helsingi ülikooli doktorantuuris. Nimetatud ajavahemikul täidab koguduse õpetaja ülesandeid õpetaja Kerstin Kask. Kuna Annika Laats on ka EELK XXVIII kirikukogu liige, kinnitati nimetatud ajaks tema asemele kirikukogu asendusliikmeks Lääne-Harju praostkonnast Janika ...

Otsused

Konsistooriumi juulikuu istungil Konsistoorium otsustas korraldada 28. augustil ülekirikliku korjanduse avatava kristliku kooli toetamiseks.Konsistoorium kinnitas EELK koostöömedali kujunduse ja statuudi, mis on leitav EELK kodulehelt sisevõrgust. Koostöömedal on asutatud seoses 20 aasta möödumisega Eesti taasiseseisvumisest. EELK koostöömedal antakse EELK välispartnerile – vaimulikule või ilmikule –, kes on ...

Otsused

Konsistooriumi juunikuu istungilRalf Alasoo taotluse alusel tühistas konsistoorium otsuse, millega Alasoo kustutati EELK vaimulike nimekirjast.Lea Heinaste avalduse alusel määrati ta emerituuri ja vabastati Järva-Peetri koguduse õpetaja ametikohalt alates 1. juulist. Koguduse hooldajaõpetaja on praost Teet Hanschmidt kuni õpetaja ametikoha täitmiseni. Ametikoht on kuulutatud vakantseks ja kandideerimisavaldusi saab esitada 30. juunini. ...

Otsused

Konsistooriumi maikuu istungilMustvee koguduse taotluse alusel pikendati õpetaja Eenok Haameri (76) ametisoleku aega 1. juunini 2012. Kuulutati vakantseks Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse õpetaja ametikoht; kandideerimisavaldusi oodatakse 1. juunini.Tõnu Linnasmäe avalduse alusel tühistas konsistoorium oma varasema otsuse õpetaja vabastamise ja reservi arvamise kohta. Tõnu Linnasmäe jätkab Ambla koguduse õpetaja ja ...

Otsused

Matis Rego jätkab Halliste ja Karksi koguduse teenimist.

Konsistooriumi aprillikuu istungilKirikumuusiku (organisti-koorijuhi) C-kategooria anti Rita Naaberile.Anti välja litsents järgmistele Viru praostkonna jutlustajatele: Anne Ferschel (Iisaku kogudus), Laidi Kivist ja Indrek Vilumets (mõlemad Jõhvi kogudusest).LahkumisedPeapiiskopi ettepanekul kustutati EELK vaimulike nimekirjast diakon Ralf Alasoo, õpetaja Lagle Heinla, õpetaja Kaupo Padar ja diakon Urmas Soomere. Isikliku avalduse alusel ...