Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Ametlikud teated

Konsistooriumis

EELK tunnustusmärgi andmineEELK autasu saavad vabahärra Thomas von Dellings­hausen, emeriitõpetaja Wilhelm Johanning, Pärnu Eliisabeti koguduse organist Mall Karp, Mihkli koguduse jutlustaja Juta Maarand, Ridala koguduse perenaine ja juhatuse aseesimees Luule Janson, õpetaja Kari Antero Tynkkynen ja Pekka Simojoki panuse eest EELK noorsoo- ja muusikatöösse.EELK aukirja andmineAukirja saavad Leili Jõgisoo ja Leida Magnus Ridala ...

Konsistooriumis

SündmusEsmaspäevast teisipäevani toimus konsistooriumis EELK partnerite konsultatsioon, mille eesmärgiks oli tutvustada meie kiriku arengukava 2008–2017 ning vaagida olulisemate kirikuprojektide kulgu. Tähelepanu pöörati samuti kiriku noortetööle ning haridustemaatikale. Partneritest osalesid üritusel Gustav-Adolf-Werk ja Martin-Luther-Bund, Luterlik Maailmaliit, Põhja-Elbe ja Kurhessen-Waldecki kirikupiirkond ning Soome ...

Otsused

Inimesed Konsistooriumi novembrikuu istungil kuulutati vakantseks Valga ja Väike-Maarja koguduse õpetaja ametikoht; avaldusi saab esitada 11. detsembrini. Katkestati õpetajaameti kandidaadi Teele-Triin Niinemäe õpingud Usuteaduse Instituudi pastoraalseminaris ning praktika Kullamaa ja Piirsalu koguduses alates 3. novembrist. Diakon Georg Glaase, kes on ka peapiiskopi assistent, vabastatakse EELK vikaardiakoni kohustuste täitmisest 4. ...

Konsistoorium kuulutab vakantseks

Väike-Maarja koguduse ja Valga koguduse õpetaja ametikoha. Avaldus koos elulookirjeldusega esitada peapiiskopile 11. detsembriks k.a aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn. Info: Väike-Maarja koguduse juhatuse esimees Heli-Liivia Komp, tel 517 6965, e-post: heli.komp001@mail.ee. Info: Valga koguduse juhatuse esimees Ester Liinak, tel 5661 5797, e-post: ester.liinak@eelk.ee.

KONSISTOORIUMIS

Külalised Eilsest on Tallinnas koos kahepäevasel konverentsil Balti piiskopid. Eestis on Läti luterliku kiriku peapiiskop Janis Vanags, piiskopid Pavils Bruvers ja Einars Alpe ning Leedu luterliku kiriku piiskop Mindaugas Sabutis (pildil). Saabumispäeva õhtul oli kohtumine konsistooriumis ja instituudis. Teine kohtumispäev möödus kirikuelus aktuaalsete teemade üle arutledes. Kõneldi liturgiast, arengukavast, ...

Otsused

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil otsustati, et  1. oktoobrist hooldab Äksi kogudust praost Joel Luhamets. 10. oktoobrist hooldab Audru kogudust praost Enn Auksmann ja Tõstamaa kogudust õp Ants Kivilo. Rahuldati õp Ivar-Jaak Salumäe avaldus emerituuri jäämiseks 20. veebruarist 2010. Kinnitati õpetajaameti kandidaatide praktikakogudused ja -juhendajad järgmiselt: diakon Tõnis Kark – Tallinna ...

Otsused

Sooritasid eksami 1. septembril kogunes kirikuvalitsus pärast suvepuhkust  istungile. Kahe kuu jooksul oli kogunenud hulga lahendamist vajavaid küsimusi. Allpool olulisemad otsused.  Päeva esimesel poolel toimus pro venia concionandi eksam. Eksamile olid kutsutud diakon Tõnis Kark, Tiina Kliiman, Teele-Triin Niinemäe ja Tiina Ool –kõik sooritasid eksami ja võeti pastoraalseminari.  Otsustati ...

Otsused

Ametist vabastatud EELK põhikirja § 16 lõike 2 ja kirikuseadustiku § 80 lõike 1 punkti 1 ning õpetaja Tiina Janno avalduse alusel vabastatakse ta konsistooriumi juulikuu otsusega Audru koguduse õpetaja ametikohalt alates 1. septembrist. EELK kirikuseadustiku § 91 alusel arvatakse Tiina Janno reservi samast kuupäevast. Audru koguduse hooldajaõpetajaks määratakse kuni õpetaja ametikoha ...

Konsistooriumi märtsikuu istungil

vabastati õpetaja Margit Nirgi Käsmu koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 13. märtsist ja määrati sellele kohale õpetaja Meelis-Lauri Erikson. Arho Tuhkru määrati Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks alates 3. märtsist. Mati Maanas kutsuti tagasi OÜ Kiriku Varahaldus nõukogust alates 24. märtsist. Gustav-Leo Kivirannale omistati kirikumuusiku (organist) A-kategooria kutse. Anti luba ...

Konsistooriumi veebruarikuu istungilt

Kinnitati EELK Konsistooriumi 2009. aasta tööplaan, milles nähakse ette tegevust isikuandmete kaitsel, vaimulike teenistussuhete korraldamisel, aruannete korra läbivaatamisel, pühitsetud ruumi kasutamisel ja muude kiriku elus oluliste teemavaldkondade käsitlemisel. Õpetaja Andres Tšumakov vabastati Käru koguduse õpetaja ametist ja määrati Järva praostkonna vikaarõpetajaks alates 1. märtsist. ...

Läkitus kogudustele

«Misjoniülesande täitmine apostel Andrease vaimus» Andreas leidis esmalt oma venna Siimona ja ütles talle: «Me oleme leidnud Messia!» – see on tõlkes «Kristuse». Andreas viis venna Jeesuse juurde. (Jh 1:41–42) Oleme kuulnud kõneldavat, et Eesti on Euroopa üks ilmalikumaid riike. Meie elanikkond pidavat kõige vähem hoolima usust ja kirikust. Kindlasti paneb see meid kristlastena ...

Kiriku­valitsusest

Peapiiskopi otsus kinnitab, et Nõmme Rahu koguduses on loodud abiõpetaja ameti­koht ja määratud sellele alates 1. jaanuarist Matthias Burghardt (fotol).

EELK Konsistooriumi tänukiri

EELK Konsistooriumi otsusega 17. oktoobrist anti tänukiri muinsuskaitsealase täiendusõppe läbiviimise eest kunstiajaloolasele Sirje Simsonile ja muinsuskaitseameti koosseisuvälisele spetsialistile Liis Kibuspuule.

Üleskutse hingedepäevaks

Kutsun üles hingedepäeval, 2. novembril k.a seoses Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamisega mälestama jumalateenistustel kirikutes või kalmistutel kõiki meie riigi iseseisvuse ja püsimise eest võidelnuid. Sarnase ettepaneku on teinud avalikkusele ka Riigikantselei, paludes asetada sel päeval lilli ja küünlaid lahkunute sünnikohtadesse ja haudadele. Koos Tallinna Püha Neitsi Maarja ...

Konsistooriumi oktoobrikuu istungilt

Diakonikoolitusele võeti vastu Matis Rego ja Priit Sild. EELK vaimulike nimekirjast kustutati Enri Pahapill. Kolga-Jaani koguduse õpetaja Ants Tooming on vabastatud ametikohustuste täitmisest 4. novembrist kuni 4. aprillini 2009. Sel ajal on ta peapiiskop Andres Tauli kutsel abiks Toronto Peetri koguduse teenimisel. Nimetatud ajavahemikul täidab Kolga-Jaani koguduse õpetaja ülesandeid Naatan Haamer. Kinnitati õpetajaameti ...