Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

Peapiiskopi otsused 10. novembril ordineeris peapiiskop Pärnu Eliisabeti kirikus Jaanus Torrimi EELK diakoniks, määrates ta samast kuupäevast ametisse Pärnu Eliisabeti koguduse diakonina. Peapiiskop annab Peeter Krallile loa kandideerimiseks Nõva koguduse õpetaja ametikohale. Konsistooriumi novembrikuu istungil Otsustati vabastada Merike Kütt kaitseväe kaplani kohustest alates 30. septembrist ning kinnitades ta samas vanglakaplaniks alates 1. ...

Otsused

Peapiiskopi otsused 31. oktoobril ordineerib peapiiskop Tallinna piiskoplikus toomkirikus EELK preestriteks järgmised usuteaduse instituudi pastoraalseminari lõpetanud: Peeter Krall, Aivo Prükk, Joona Matias Toivanen ja Diina Tuulik. Peapiiskop määras õp Villu Jürjole noomituse EELK teenistuskorra rikkumise eest. Otsus tugineb EELK Konsistooriumi ettepanekule, EELK revisjonikomisjoni aruandele-aktile, praost Peeter Kalduri seisukohale ja õp Villu Jürjo ...

Peapiiskopi otsused

EELK tänukirja ustava teenimise eest said Jõgeva koguduse kauaaegsed kaastöölised Helju Übner, Valve Sillaste, Helgi Kukk ja Aime Tooming. EELK tunnustusmärgi saab 55. sünnipäeval silmapaistva tegevuse eest kirikumuusika arendamisel koorijuht ja helilooja Sirje Kaasik. Peapiiskop on andnud Jüri Pallole loa kandideerimiseks Koeru koguduse õpetaja ametikohale ja Joona Toivanenile Tartu Maar­ja koguduse õpetaja ametikohale.

Konsistooriumi septembrikuu istungil

Lea Heinaste vabastati Koeru koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest alates 1. septembrist ning kinnitati samast kuupäevast Anna koguduse hooldajaõpetajaks. Alates 1. septembrist vabastati praost Teet Hanschmidt Anna koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest ning määrati samast kuupäevast Koeru koguduse hooldajaõpetajaks. Miina Piir määrati Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks alates tema ordinatsioonist. Konsistoorium rahuldas kahe praost puhkuseavalduse. Viljandi praostkonna ...

Otsused

Konsistooriumi juulikuu istungil Ruhnu kogudust teeniva emeriitpraosti Harri Reinu (87) ametisoleku aega pikendati 21. juulini 2014. Tauno Kibur vabastati Juuru koguduse õpetaja ametikohalt 24. juunist ja kinnitati samast kuupäevast Tapa koguduse õpetajaks. Juuru koguduse hooldajaõpetajaks on määratud Mihkel Kukk kuni õpetaja ametikoha täitmiseni. Juuru koguduse õpetaja ametikoht on kuulutatud vakantseks ja kandideerimisavaldusi oodatakse 1. septembrini. Tauno Kibur on ...

Otsused

Konsistooriumi juunikuu istungil EELK koostöömedal on antud järgmistele Urvaste koguduse kaastöölistele Saksamaalt: Regina Eitge, Hans-Joachim Chollet, Hilde Chollet ja pastor Volker Plath. Anti litsents järgmistele Lääne praostkonna jutlustajatele: Aino Aarniste (Nõva kogudus) ja Kristo Hüdsi (Lääne-Nigula kogudus). Soome kiriku vaimulik Veikko Määttä on määratud Ida-Harju praostkonna vikaarõpetajaks alates 1. juunist. Seoses õpingutega on peatatud Hannele Päiviö ...

Otsused

Konsistooriumi maikuu istungil EELK XXIX kirikukogu liikmeteks Lääne praostkonnast kinnitati õp Leevi Reinaru, õp Lembit Tammsalu ja Madis Kütt; Lääne-Harju praostkonnast diakon Kalle Kõiv, Sigrid Põld ja Heikki Ylönen; Pärnu praostkonnast abipraost Tõnu Taremaa, Joel Pulk ja õp Tiina Janno; Tartu praostkonnast Priit Kama, õp Ants Tooming ja Priit Humal; Viru praostkonnast abipraost Tauno Toompuu, õp Avo Kiir ja Õie Alt. Ants Kivilo on vabastatud Pärnu praostkonna ...

Otsused

Konsistooriumi aprillikuu istungil Kuulutati vakantseks Häädemeeste koguduse õpetaja ametikoht; kandideerimisavaldusi saab esitada 15. maini. EELK kirikuseadustiku § 88 lõike 2 ja Paistu koguduse juhatuse taotluse alusel pikendati õp Raivo Asuküla (65) ametiaega 28. veebruarini 2018. § 88 sätestab, et kogudusevaimuliku ametiaega võib pikendada kuni 70aastaseks saamiseni. Alates 70. eluaastast võib ametiaega pikendada ühe aasta kaupa. Sama paragrahvi ja Mustvee koguduse ...

Otsused

Konsistooriumi märtsikuu istungil Seoses Kaisa Kirikali (fotol) valimisega Tallinna Toompea Kaarli koguduse abiõpetajaks on ta vabastatud Tallinna praostkonna vikaarõpetaja kohustustest alates 1. märtsist. EELK koostöömedal on antud Boris Uschakov Leesile, Rakvere koguduse kaastöölisele Austraaliast; emeriit­õpetaja Seppo Haavistole ja juhatuse esimehele Jari Laihole, Tarvastu koguduse kaastöölistele Soomest; õpetaja Jaakko Juhani Pyykkönenile, Hageri koguduse ...

Otsused

Konsistooriumi veebruarikuu istungil Koguduse poolt valitud Arndt Matthias Burghardt on kinnitatud Saksa Lunastaja koguduse õpetajaks ning vabastatud Tallinna praostkonna vikaarõpetaja kohustustest alates 13. jaanuarist. Joona Toivanen on vabastatud Tartu praostkonna vikaardiakoni kohustusest alates 1. veebruarist. Peapiiskopi otsusega on ta määratud samast kuupäevast Tartu Maarja koguduse diakoniks. Arvet Ollino on vabastatud Pärnu praostkonna vikaarõpetaja kohustustest ...

Otsused

Konsistooriumi jaanuarikuu istungil Anti nõusolek Saku koguduse asutamiseks. Juuru kogudusele on antud luba koguduse nõukogu valimata jätta. EELK koostöömedal on antud pastor Otto Carneheimile, Kuusalu, Loksa ja Leesi koguduse kaastöölisele Rootsist. Diakon Martin Lall on isikliku avalduse alusel reservi arvatud alates 8. detsembrist 2012. Pärast diakoniks ordineerimist 19.12.2010 on ta teeninud Nõmme Rahu koguduses, kust vabastati peapiiskopi 28. detsembri otsusega ...

Otsused

Konsistooriumi novembrikuu istungil EELK koostöömedal antakse pastor Juhani Huovilale, Sindi koguduse kaastöölisele Soomest. Lauri Kurvits on määratud 1. oktoobrist Tallinna praostkonna vikaardiakoniks ja Kaisa Kirikal Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks. Georg Glaase on määratud alates preestriordinatsioonist 18. novembril Tartu praostkonna vikaarõpetajaks. Tõnis Tamm on määratud Viru praostkonna vikaardiakoniks abipraosti kt Tauno Toompuu alluvuses alates ...

Otsused

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil EELK koostöömedal anti järgmistele isikutele: organist Ulla Ericson, Türi koguduse kaastööline Rootsist; pastor Don Richman ja pastor Robert Nordvall, mõlemad Tartu teoloogia akadeemia kaastöölised USAst; Kirsti-Maija Paananen, EELK kaastööline Soomest; Maija-Liisa Ståhl ja Ilpo Talvio Toivonen, mõlemad Avinurme koguduse kaastöölised Soomest; pastor Jan-Erik Sandström, Piirsalu koguduse kaastööline Soomest. EELK aukiri anti Leena Ojale ja ...

Otsused

Konsistooriumi septembrikuu istungil Kunda kogudus on nimetud ümber EELK Kunda Kolmekuninga koguduseks. Jaak Aus on vabastatud Tallinna Toompea Kaar­li koguduse abiõpetaja ametikohalt ja kinnitatakse sama koguduse õpetajaks alates 1. oktoobrist. EELK koostöömedal on antud Kuressaare koguduse kaastöölistele diakoniss Raila Hyytinenile ja diakon Lauri Lehtinenile Soomest. OÜ Kiriku Varahaldus nõukogust kutsutakse tagasi Andres Põder, Einar Soone, Joel Luhamets, Tiit ...

Otsused

Konsistooriumi juulikuu istungil Valdo Reimann, kes teenib Jõgeva kogudust, on määratud ka Laiuse koguduse hooldajaõpetajaks alates 1. juulist. Seni kogudust teeninud Raino Kubjas on vabastatud õpetaja ametikohalt ja arvatud emerituuri alates 1. juulist. Praost Joel Luhamets on määratud Tartu Maarja koguduse hooldajaõpetajaks 1. juulist kuni koguduse õpetaja ametikoha täitmiseni. Peapiiskopi otsusega oli kandideerimisluba antud õpetaja Allan Tarustele. 22. juuli koosolekul ...