Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil EELK vaimuliku ameti komisjoni liikmeks nimetati Eve Kruus alates 15. oktoobrist. Kirikuseadustiku § 96 ja vaimulike teenistussuhete töörühma otsuse alusel on muudetud teenistuslepingute sõlmimine kohustuslikuks vaimulikele, kes on ordineeritud aastail 2000–2007. Teenimiskoha muutumisel muudetakse teenistuslepingute sõlmimine kohustuslikuks vaimulikele, kes on ordineeritud enne 2000. aastat. Koguduseõpetaja teenistuslepingu lisa sõlmimine ...

Otsused

Konsistooriumi septembrikuu istungil EELK kirikuseadustiku § 88 lõike 2 ja peapiiskop Urmas Viilma ettepaneku alusel pikendati EELK vikaarvaimuliku, Tartu ülikooli usuteaduskonna prof dr Tarmo Kulmari (65) ametisoleku aega 13. augustini 2020. EELK kirikuseadustiku § 88 lõike 2 ja Järva praosti Teet Hanschmidti taotluse alusel pikendati Järva-Madise koguduse diakoni Ruth Süvari (65) ametisoleku aega 21. septembrini 2020. Vladimir Batuhtin vabastati Narva koguduse abiõpetaja ...

Otsused

Konsistooriumi istungil Juulikuu istungil kuulutati vakantseks Tapa koguduse õpetaja ametikoht. Avalduste esitamise tähtajaks määrata 1. september 2015. Järva praostkonna abipraost Tõnu Linnasmäe vabastati Tamsalu koguduse hooldajaõpetaja ametist alates 1. juulist ja samast kuupäevast määrati sellele kohale Viru praostkonna praost, Rakvere koguduse õpetaja Tauno Toompuu. EELK kirikuseadustiku § 93 lõike 3, EELK konsistooriumi 06.07.1999 otsuse nr 85 alusel EELK ...

Otsused

Konsistooriumi istungil Väljasõiduistung toimus 16. juunil Talu laagrikeskuses. Enne seda külastati Harkujärve kogukonnakirikut. Istungil oli ühe päevakorrapunktina arutlusel ka pagulasküsimus. Seoses sellega saatis konsistoorium siseministrile kirja, milles väljendatakse EELK soovi koostöös Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikutega aidata oma võimaluste ja kompetentsi piires kaasa pagulaste vastuvõtmisele ja nende tuleviku korraldamisele Eestis. EELK koostöömedali saab ...

Otsused

Konsistooriumi istungil EELK kirikuseadustiku § 63 lõike 2 alusel tegi konsistoorium otsuse piiskoppide piirkondade määramisest. Põhja piirkonna piiskop Einar Soone – Tallinna praostkond, Ida-Harju praostkond, Järva praostkond ja Viru praostkond. Asukohalinn Tallinn. Lõuna piirkonna piiskop Joel Luhamets – Tartu praostkond, Viljandi praostkond, Võru praostkond, Valga praostkond, Pärnu praostkond ja Saarte praostkond. Asukohalinn Tartu. Lääne piirkonna piiskop Tiit Salumäe – ...

Otsused

Konsistooriumi istungil Arho Tuhkru on kinnitatud Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetajaks alates 8. märtsist. Urmas Oras määrati Tartu Soome koguduse abiõpetajaks alates 1. aprillist. Tema teenimise alguseks Tartu Soome koguduses lugeda 1994. aasta kevad. Leevi Reinaru on kinnitatud Lääne praostkonna praostiks ja Lembit Tammsalu abipraostiks alates 26. märtsist. Ants Tooming on kinnitatud Tartu praostkonna praostiks ja Kristjan Luhamets Tartu praostkonna abipraostiks ...

Otsused

Harkujärve kirik

Konsistooriumi detsembrikuu istungil Praost Jaanus Jalakas on määratud Kose ja Tuhala koguduse hooldajaõpetajaks 4. novembrist kuni õpetaja ametikoha täitmiseni. Kose koguduse diakon on alates 15. novembrist Rein Keskpaik. Tiit Salumäe on vabastatud Noarootsi koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 1. jaanuarist 2015; tema asemele on määratud Leevi Reinaru. Kirikuvalitsus kiitis heaks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku koostöölepingu ...

Otsused

Novembrikuu istungil Peapiiskop Andres Põder arvati emerituuri alates 23. novembrist. Kuni uue peapiiskopi ametisseseadmiseni täidab peapiiskopi ülesandeid piiskop Einar Soone. Kinnitati õpetajaameti kandidaatide praktikakogudused ja nimetati juhendajad: diakon Urmas Karileet – Rakvere Kolmainu kogudus, juhendaja abipraost Tauno Toompuu; Alo Martinson – Tallinna Peeteli kogudus, juhendaja õpetaja Avo Üprus; diakon Küllike Valk – Haapsalu Püha Johannese kogudus, juhendaja ...

Otsused

Peapiiskopi otsused EELK tunnustusmärgi on pälvinud Vello Sild pikaajalise töötamise eest EELK konsistooriumi pearaamatupidajana. EELK tänukiri on antud Kalev Uustalule seoses lahkumisega muinsuskaitseameti peadirektori ametikohalt. Konsistooriumi otsuseid Diakon Triin Simson on vabastatud Saarte praostkonna vikaardiakoni kohustustest alates 1. augustist. Peapiiskopi otsusega on ta määratud Käina koguduse diakoniks samast kuupäevast. Õpetaja Jaan Nuga sai 17. juulil ...

Otsused

Peapiiskopi otsused EELK tänukiri on antud seoses Kehtna kiriku 160. aastapäevaga Ivo Mururannale Kehtna kiriku hea käekäigu eest seismisel ning Lily Umbsaarele, Kehtna kiriku kirikuteenijale ja kalmistuvahile ning ustavale abilisele. EELK tänukiri on antud Linda Kajakale pikaajalise ja ustava teenimise eest Harju-Jaani koguduse juhtorganites, kirikutekstiilide valmistamise ning oma kodu avamise eest piibli- ja palvetundide pidamiseks. Konsistooriumi juulikuu ...

Otsused

Konsistooriumi juunikuu istungil Praost assessor Tiit Salumäe on registreeritud EELK peapiiskopikandidaadiks. Õpetaja Algur Kaerma vabastatakse Paide koguduse õpetaja kohustustest 25. novembrist ning tema taotluse alusel lubatakse tal asuda EELK Välis-Eesti piiskopkonna Vancouveri koguduse teenistusse samast kuupäevast. EELK kirikuseadustiku § 80 lg 1 ja praost Joel Luhametsa taotluse alusel vabastatakse Sulev Sova Kursi koguduse õpetaja ametikohalt alates 15. juulist. ...

Otsused

Jyrjo,Villu2010

Konsistooriumi märtsikuu istungil EELK kirikuseadustiku § 114 lg 2 alusel EELK Konsistoorium otsustab registreerida Urmas Viilma EELK peapiiskopikandidaadiks. EELK kirikuseadustiku § 89 lg 1 alusel konsistoorium otsustab peatada õp Villu Jürjo (fotol) ametiülesannete täitmine Narva koguduses 4. märtsist kuni 31. detsembrini 2014. Määrata praost Peeter Kaldur Narva koguduse hooldajaõpetajaks 4. märtsist kuni 31. detsembrini 2014. Määrata õp Villu Jürjo Viru praostkonna ...

Otsused

piiskop arseni

Konsistooriumi veebruarikuu istungil Praost Peeter Kalduri taotluse alusel vabastatakse õpetaja Jaanus Klaas Lüganuse koguduse teenimisest ja määratakse Viru praostkonna vikaarõpetajaks alates 1. märtsist. Koguduse hooldajaõpetajaks määratakse Avo Kiir. Praost Tiit Salumäe avalduse alusel on ta vabastatud Karuse koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 1. märtsist. Koguduse hooldajaõpetajaks on määratud õpetaja Kaido Saak. EELK koostöömedal on antud järgmistele EELK ...

Otsused

Konsistooriumi otsused jaanuaris Nõva koguduse õpetajaks kinnitati 1. jaanuarist seni kogudust diakonina teeninud Peeter Krall; koguduse hooldajaõpetaja kohustustest vabastati Tiit Salumäe. Ida-Harju praostkonna praosti kt Jaanus Jalaka avalduse alusel on ta määratud Prangli koguduse hooldajaõpetajaks alates 1. jaanuarist ja Tanel Ots on vabastatud sellelt kohalt. (Prangli koguduse diakon on Kalle Rebane.) Narva-Jõesuu koguduse hooldajaõpetajaks määrati 1. veebruarist ...

Otsused

Konsistooriumi otsused novembris Seoses peapiiskopi valimiste korraldamisega määras konsistoorium peapiiskopikandidaatide esitamise tähtajaks 1. juuli 2014. Valimised viiakse läbi kirikukogu 2014. aasta sügisistungjärgul 25.–26. novembril. Peapiiskopi ametisse seadmise jumalateenistus peetakse 2. veebruaril 2015 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. Kirikukogu saadiku Heikki Ylöneni avalduse alusel vabastati ta EELK XXIX kirikukogu liikme kohustustest ning Lääne-Harju ...